Saturnusmaan – Is Titan dan recent geschapen?

by | nov 4, 2019 | Astronomie & Kosmologie

In de Weet 38 stond een artikel over de ringen van Saturnus. De helderheid daarvan zou kunnen wijzen op een jong ringenstelsel en dus op een recente schepping. Gegevens over de grootste maan van Saturnus, Titan, wijzen ook op de jeugdigheid van dit hemellichaam. Kijk zelf maar.

1. Mysterieuze meren

Titan heeft een atmosfeer van methaan. Onder invloed van zonlicht wordt dat omgezet in het zwaardere ethaan, dat in plassen op de maan blijft liggen. Uitgaande van een oud heelal verwachtte men dus een grote ethaanzee aan te treffen die de hele maan bedekte. Men vond echter een droog oppervlak, met enkele grote meren. Verrassend was dat metingen uitwijzen dat er in die meren voornamelijk methaan zit! Niemand weet waar het ethaan is gebleven, en niemand weet waar het methaan vandaan komt.

2. Methaanvoorraad

Volgens de modellen zou – onder invloed van zonlicht – binnen ‘slechts’ 50 miljoen jaar al het methaan omgezet moeten zijn in ethaan. In een recent gepubliceerd artikel stelt men voor dat vulkanische activiteit methaan kan aanvullen. Maar de auteurs zien ook in dat die vulkanische aanvoer te laag is om al het methaan dat nu op Titan wordt aangetroffen te laten matchen met de geologische tijdschaal van miljarden jaren. Er moet dus nog een onontdekte bron zijn… Of… Titan bestaat nog geen 50 miljoen jaar…

3. Dynamische meren

Opeenvolgende waarnemingen van ruimtesonde Cassini laten structuren in de meren zien die verdwijnen. Mogelijk zijn dat golven, ijs of stikstofbubbels. Dat zou betekenen dat er nog geen evenwicht is in de atmosfeer van de maan – iets wat er na miljarden jaren toch wel had moeten zijn.

4. Kraters

Als meteorieten inslaan op manen en rotsachtige planeten krijg je kraters. Die kun je tellen: hoe meer kraters er zijn, hoe ouder het oppervlak is. Titan heeft erg weinig kraters. Dat duidt op een jong oppervlak. Om toch uit te kunnen blijven gaan van miljoenen jaren acht men het mogelijk dat vloeistofstromen sedimenten in de kraters hebben gedumpt en ze zo hebben uitgewist. Maar daar zijn geen directe aanwijzingen voor.

5. Duinen

Op Titan zijn zandduinen. Die worden door wind afgezet in het gebied vanaf de evenaar tot 35°, op beide halfronden. Materiaal voor die duinen wordt vanaf de evenaar naar 35° geblazen, en vanaf de poolcirkel (60°) naar de 35°-ring. Dit proces is nu nog steeds aan de gang. Je zou verwachten dat al het zand na miljarden jaren toch wel zou zijn verplaatst. Er is geen naturalistische verklaring waarom er nog steeds zand wordt verplaatst.

Dit zijn slechts vijf ontdekkingen die erop wijzen dat Titan niet zo oud is als verondersteld. Er zijn er nog veel meer. Die gegevens passen beter bij een recente schepping. Hoewel je niet kunt zeggen dat deze data alleen maar te verklaren zijn met een relatief jong zonnestelsel, lijkt die optie wel het meest aannemelijk.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Saturnusmaan. Is Titan dan recent geschapen?, Weet 39: 22-23.

M
"

Artikelen

Artikelen