Scepticus reageert: ‘Waarom stellen jullie creationisme boven Jezus?’

by | nov 26, 2020 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

Onlangs woonde ik, namens Logos Instituut, een congres bij van CORE Academy of Science.1 Voor onze website schreef ik een uitgebreid verslag hiervan.2 Het was bemoedigend om dit congres bij te wonen en ik hoop dat er meer van dit soort congressen volgen, ook in Nederland. Een scepticus probeerde het feestje te bederven door in drie reacties op onze Facebookpagina te reageren. Hieronder een kort antwoord.

Creationisten geven ontzettend slechte argumenten

De scepticus herhaalt het citaat van dr. Hans Madueme dat er ‘ontzettend veel slechte creationistische argumenten in de wereld zijn’. Ze beaamt deze quote en is het eens met deze theoloog. We liggen dan op één lijn, omdat ik, als auteur van het artikel, het ook eens ben met het citaat van dr. Madueme. Het lijkt erop dat de scepticus het voorbeeld van films hekelt. Er zijn slechte creationistische argumenten, dat wil nog niet zeggen dat alle creationistische argumenten slecht zijn. Net zoals er slechte films zijn, maar dat dit nog niet wil zeggen dat alle films slecht zijn. Het lijkt erop de scepticus meent dat wetenschap niet vergeleken mag óf kan worden met films. Het is mooi dat de scepticus hier onderdelen van het scheppingsparadigma als ‘wetenschap’ bestempelt. Veel sceptici denken daar, ten onrechte, anders over.

Creationisme boven Jezus?

Volgens de scepticus komt ‘Jezus Christus in het hele verhaal niet voor. Creationisme is blijkbaar beter dan Jezus in jullie christelijke theologie. Waarom stellen jullie creationisme boven Jezus?

Deze reactie getuigt van onkunde en bevat een drogreden. Allereerst de drogreden. Uit het feit dat de naam van de Heere Jezus Christus, de Schepper en Verlosser, in het verslag niet genoemd wordt, volgt niet dat wij ‘creationisme boven Jezus’ zouden stellen. Overigens kwam Zijn naam in de meditaties en het gebed van dr. Todd C. Wood wel degelijk voor. Daarnaast getuigt het van onkunde. Het door de scepticus zo genoemde ‘creationisme’ zou niet zonder het scheppende en verlossende werk van de Heere Jezus bestaan. Hij was bij de schepping betrokken, door Hem zijn alle dingen geschapen (zie daarvoor Johannes 1 en Kolossenzen 1). God openbaart Zelf dat deze schepping in zes dagen plaatsvond. God openbaart ook Zelf dat de Heere Jezus Christus bij de schepping betrokken was. Het creationisme kan dus niet losgezien worden van het scheppende en verlossende werk van Christus. Sommige creationisten noemen de Heere Jezus zelfs een jongeaardecreationist.3 Het klassieke scheppingsgeloof staat dus niet boven de Heere Jezus. Integendeel, het vloeit voort uit het scheppende en verlossende werk van de Zaligmaker zoals Hij geopenbaard is in Gods Woord. 

Meteorieten gaven aarde eerste hulp!

Als laatste geeft de scepticus aan dat er ‘totaal niets nieuws’ in het verslag staat. De reactie hierop is afhankelijk van wat de scepticus onder iets ‘nieuws’ verstaat. De vraag is óók of alles nieuw moet zijn, wil het waar zijn en waarde hebben. Nieuw voor mij, en grotendeels ook voor de creationistische gemeenschap, was in het getuigenis van de Braziliaan prof. dr. Christian de Britto en de Ethiopiër dr. Abebayehu Desalegn. Maar er is meer. De geoloog Paul Garner (MSc.) heeft, bij mijn weten, nog nooit publiek een overzicht gegeven van de geologie van de Britse Eilanden. De parasitoloog dr. Jeremy D. Blaschke deelde zijn unieke onderzoek rond parasieten. Een promovendus liet weten met welk nieuw onderzoek hij bezig was. De zin ‘totaal niets nieuws’ klinkt als een drogreden, namelijk argumentum ad novitatem. Alsof een recente bewering per definitie meer waarheid zou bevatten. Of dat oude ideeën per definitie onjuist zijn. Op het congres kwam het oude en het nieuwe samen. Dat lijkt mij de juiste cocktail voor een congres.

Volgens de scepticus zouden creationisten zich bezig moeten houden met ‘hoe we aan een aardkorst komen (gestold vloeibaar materiaal)’ en ‘hoe goud, uranium en al die zware metalen precies in de wereld terecht zijn gekomen’. Hoewel een interessante vraag geeft de scepticus niet aan wat de creationistische verklaringen hiervoor zijn en waarom deze verklaringen niet deugen. Mogelijke antwoorden kunnen zijn: ‘door God zo geschapen’, ‘we weten het (nog) niet’ of ‘tijdens de schepping op een natuurlijke wijze snel gevormd’. Zelf kies ik voorlopig voor twee. Maar het bovenstaande kan niet ingebracht worden tegen het geschreven congresverslag, want het is off topic en klinkt als een naturalistische Gallop.4 Zoveel mogelijk vragen stellen in de hoop dat er ten minste één tussen zit waar creationisten geen antwoord op hebben. Laat ik eerlijk zijn: er zijn duizenden vragen waar we (nog) geen (goed) antwoord op hebben. Is dat erg? Nee, het nodigt uit tot tot meer onderzoek.

Vervolgens deelt de scepticus een link naar het populair-wetenschappelijke tijdschrift Wetenschap in Beeld waarin de aloude theorie van panspermia weer deels afgestoft wordt.5 Panspermia stelt dat het leven niet op aarde zelf is ontstaan, maar ergens anders in het heelal. Waarom de link gedeeld wordt is mij een raadsel. Panspermia is niet nieuw en laat ook niet zien hoe goud en uranium6 op een natuurlijke wijze gevormd zijn op aarde. De eerste sporen van panspermia zien we bij Anaxagoras van Clazomenae (500-428 voor Christus).7 Ook de gedachte dat het eerste water afkomstig is uit de ruimte is niet nieuw. De drogreden ad novitatem kan zich hiermee ook tegen de scepticus keren.

Samenvattend: De scepticus gebruikt drogredenen en is het eens met het citaat van dr. Hans Madueme dat er ‘slechte creationistische argumenten zijn’. Ze geeft ten onrechte aan dat creationisten het ‘creationisme boven Jezus’ stellen. Vragen over het ontstaan van goud en uranium had de scepticus kunnen stellen op het congres. Nu blijft het, met alle respect, bij gerommel in de marge en een naturalistische Gallop.

Literatuur

  • De Bijbel
  • Mortenson, T., 2009, Jesus’ View of the Age of the Earth, in: Mortenson, T., Ury, T.H., (eds.), Coming to Grips with Genesis. Biblical Authority and the Age of the Earth (Green Forest: Master Books), second printing, blz. 315-346.

Voetnoten

  1. https://coresci.org/.
  2. https://logos.nl/het-vieren-van-gods-schepping-in-2020-verslag-van-een-core-conferentie/.
  3. Zie bijvoorbeeld: dr. Terry Mortenson in ‘Coming to Grips with Genesis’. Quote: “The sayings of Jesus recorded in the gospels demonstrate that Jesus was clearly a young-earth creationist” (p. 342).
  4. Een variant op de bekende Gish Gallop: https://en.wikipedia.org/wiki/Gish_gallop.
  5. Wetenschap in Beeld is een mooi blad waar ik al sinds het begin van de verschijning in Nederland lid van ben. Helaas geeft het wel een naturalistische invulling aan de zaken. Het internetartikel wordt volledig gepubliceerd in de WiB van 9 december 2020. De link is hier te bekijken: https://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/aarde/meteorieten-gaven-aarde-eerstehulp.
  6. De link gaat over goud en platinum, maar gaat niet tot nauwelijks in op het ontstaan daarvan. Er wordt als verhaal wel gezegd dát het zo gebeurd is, maar er worden geen verifieerbare argumenten gegeven. Het primaire doel van dit artikel is overigens ook niet om te schrijven over het ontstaan van zware metalen.
  7. Bron: https://cosmosmagazine.com/biology/over-our-heads-a-brief-history-of-panspermia/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!