Schepper is ongewenst

by | okt 25, 2016 | Biologie, Nieuws, Onderwijs

Aan het begin van 2016 gebeurde er iets ongehoords in de wereld van de wetenschap. Een team van Chinese onderzoekers had het gewaagd, om in het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad PLOS ONE op een positieve manier driemaal een Schepper te vermelden. Hoe kon dat artikel door de beoordelingsprocedure komen?

hand_schepper-pixabay

Vier wetenschappers van de Huazong Universiteit voor Wetenschap & Technologie in Wuhan en van het Worcester Polytechnic Institute, beschrijven in een begin januari 2016 gepubliceerd artikel in het online-vakblad PLOS ONE de biomechanica van de menselijke hand.1 Had u het al opgemerkt? Uw hand, beste lezers, is een wonder! U had dat waarschijnlijk al vermoed, maar de Chinese onderzoekers wilden het heel precies weten. Met behulp van gedetailleerde onderzoeken toonden ze aan, dat de mens zijn hand effectief, zonder grote inspanning en zonder veel nadenken veelzijdig bewegen kan, terwijl er tussen de vingergewrichten verbindingen met een verfijnde hiërarchie van geringe tot sterkere coördinatie bestaan. Het geheel werkt bovendien alleen, op basis van een specifieke anatomische architectuur en structuur van de weke delen. Door blind ‘trial and error’ kan zoiets niet ontstaan; zo’n geheel moet gelijktijdig bedacht en in nauwkeurig evenwicht op elkaar afgestemd zijn. De onderzoekers stellen vast, dat de menselijke hand vanuit anatomisch en functioneel oogpunt een meesterlijke constructie is, veruit superieur aan andere denkbare constructies. Ondanks grote inspanningen lukt het slechts gebrekkig, om een robothand technisch na te maken. Zo bezien, is het geen wonder dat de onderzoekers tweemaal over een “juist ontwerp door de Schepper” (“proper design by the Creator”) spreken en over het “Mysterie van de uitvinding van de Schepper”.

retracted-wuw

RETRACED

Wie de Chinese onderzoekers met de “Schepper” bedoelen, wordt in het midden gelaten. Veel lezers van PLOS ONE konden dit echter niet waarderen. In het forum van PLOS ONE en via Twitter fulmineerden talrijke wetenschappers en lezers en deze drongen erop aan om het artikel te verwijderen van de POLS ONE-site. Het tijdschrift reageerde. Gelet op de geuite bezwaren zou men het artikel intrekken, schreef de uitgever in een verklaring en verontschuldigde zich er voor, dat het artikel niet voldoende onderzocht was en geformuleerd was in een ongepaste woordkeus. Het bekritiseerde artikel kan echter – stand 28 juli 2016 – nog altijd ongewijzigd gedownload worden – met één beperking: alle pagina’s zijn met RETRACTED gemerkt. (zie afbeelding)

Bijna overbodig te zeggen, dat kritiek op de feitelijke, zakelijke inhoud van het onderzoek niet het probleem was. De feitelijke onderzoeksresultaten interesseren kennelijk niet meer als er – terecht – sprake is van een Schepper. Als de redactie zich excuseert voor fouten bij de beoordeling van de studie, slaat dat dus niet op de kwaliteit van het wetenschappelijke werk. Daarbij vermelden de onderzoekers ook nog, dat de miljoenen jaren durende evolutie een rol kan hebben gespeeld. Maar zelfs deze verwijzing naar het heersende paradigmakader hielp de auteurs niets: Schepper ongewenst!

Der Spiegel berichtte over dit gebeuren op 4 maart 2016, onder de kop “Misser bij vakblad: Onderzoekers verklaren de menselijke hand tot werk van God” en beweerde dat de evolutie van de hand goed is onderzocht.2 De vijfvingerigheid, die geldt als gemeenschappelijk kenmerk van alle hogere gewervelde viervoeters, moet zich dan ca. 550 miljoen jaar geleden hebben ontwikkeld en is vastgelegd in de zogenaamde Hox-genen, welke gekoppeld zijn met de voortplantingsorganen, waardoor de vijfvingerigheid in de evolutie bijzonder stabiel is gebleven. Alsof deze deels slechts hypothetische benadering ook maar enigszins verklaren zou, hoe de uiterst verfijnde bewegingsmogelijkheden van de hand ontstaan zijn.

Men moet de redactie van PLOS ONE dankbaar zijn. Zij hebben het artikel niet verwijderd. Met de er overheen gedrukte letters RETRACTED en met hun verklaring, tonen ze voor iedereen zichtbaar, dat hier in zekere zin censuur wordt uitgeoefend, vanwege een ongewenste verwijzing naar een Schepper. Ieder kan zich echter nog steeds zelf overtuigen van de kwaliteit van het artikel en ook van het feit, dat de verwijdering niets, maar dan ook helemaal niets met wetenschap van doen heeft.

De gang van zaken herinnert ons aan de woorden van Paulus in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, waar hij schrijft, dat mensen de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken (Rom. 1:18).

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website van Wort-und-Wissen. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Liu M-J, Xiong C-H, Xiong L & Huang X-L (2016) Biomechanics of hand coordination in grasping activities of daily living. PLOS ONE 11:e0146193.
  2. www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/panne-bei-plos-one-menschen-hand-soll-werk-gottes-sein-a-1080718.html

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!