Volgens Genesis 1 heeft God de hemel en de aarde, met alles daarin en daarop, geschapen in zes dagen. Deze zes dagen zijn, wanneer men de Bijbel leest zoals bedoeld, niet anders te interpreteren dan zes letterlijke rotatiedagen van de aarde.1  De chronologie2 van Adam tot Jezus leidt tot een leeftijd van de hemel en de aarde van grofweg zesduizend jaar.3 Ongeveer 4.500 jaar geleden heeft God besloten het leven op aarde te vernietigen door middel van de Zondvloed4, omdat de mens zeer slecht was geworden.

The Subsiding of the Waters of the Deluge (Het terugtrekken van de wateren van de vloed) door Thomas Cole 1829

The Subsiding of the Waters of the Deluge (Het terugtrekken van de wateren van de vloed) door Thomas Cole 1829

Deze catastrofe heeft grote gevolgen voor de determinering van de leeftijd van de aarde door bijvoorbeeld radiometrische datering.5 Wanneer men uitgaat van het uniformiteitbeginsel, leidt dit tot een andere uitkomst dan wanneer men rekening houdt met de Zondvloed. De seculiere wetenschap houdt echter de Bijbel buiten zijn blikveld en houdt derhalve geen rekening met een dergelijke wereldwijde catastrofe.
Om zijn schepselen een nieuwe start te geven, heeft God de enige oprechte mensen, Noach en zijn gezin, de ark laten bouwen. Ook van de dieren werden basistypes hierin meegenomen, maar een populaire misvatting is dat het hier gaat om alle diersoorten van vandaag de dag.6 De dieren op de ark hebben van God de eigenschap meegekregen zich snel te kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving.7 Dit verklaart de diversiteit aan soorten die we vandaag de dag zien. De mens is vanuit de ark opnieuw de aarde gaan bevolken.8 Dit verklaart de observaties die worden gemaakt wanneer de menselijke genen worden bestudeerd om onze oorsprong te herleiden.9 Het seculiere alternatief, het Out of Africa-model, past hier minder.10

big_bang.pixabayDe alternatieve verklaring voor de Bijbelse Schepping is tegenwoordig dat alles, ons gehele universum, zo’n 14,6 miljard jaar geleden is ontstaan vanuit de zogenoemde Big Bang, hoewel deze theorie steeds meer problemen kent.11 In het kort komt deze theorie erop neer, dat er in een tijdloze en plaatsloze situatie ineens een singulariteit was die de totale massa en energie zou bevatten. Om vanuit het ‘niets’ ineens tevoorschijn te komen zonder de Eerste Wet uit de natuurkunde te overtreden, zou deze massa en energie moeten zijn geneutraliseerd door een exact eraan gelijke hoeveelheid potentiële gravitationele energie, waardoor de totale waarde nul was.12 Vervolgens heeft kwantummechanica op een (on)bepaald moment in het niets een razendsnelle expansie hiervan veroorzaakt. Omdat de observaties die worden gedaan niet stroken met de Big Bang-theorie, heeft de wetenschap zijn toevlucht gezocht tot allerlei aanvullende verzinsels, zoals de inflatietheorie13 en niet-waarneembare(!) Donkere Materie.14 Uit de gassen en stoffen van deze expansie zouden alle planeten en sterren zijn ontstaan, waaronder de aarde. Ook deze theorie kent de nodige problemen.15 Op aarde zou vervolgens vanuit een soort ‘oersoep’ het leven zijn ontstaan vanuit niet-levende chemicaliën. Dit is een zeer irrationele theorie, die door de biologische evolutionist dan ook liever buiten zijn onderzoeksveld wordt gelaten.16

“Op aarde zou vervolgens vanuit een soort ‘oersoep’ het leven zijn ontstaan vanuit niet-levende chemicaliën.” Meer hierover lees je in het artikel Het ontstaan van leven.

Vanuit de eerste, simpelste levensvorm, zou door toevallige mutaties in combinatie met natuurlijke selectie al het leven op aarde zijn ontwikkeld.17 Dit model kan echter al niet verklaren waar de informatie in de eerste plaats vandaan kwam, die nodig is voor het coderen en decoderen van ons DNA om zo het leven mogelijk te maken – de software als het ware.18 De mens is in dit scenario slechts een van de vele levensvormen, door toeval ontstaan vanuit een gemeenschappelijke voorvader met de apen, door een dubieus voorval dat Chromosoom 2-fusie wordt genoemd.19 Alweer een theorie met de nodige problemen.20

De bron die ik voor de artikelen hebt gebruikt waarnaar in dit stukje wordt verwezen, is www.creation.com. Enkele andere bronnen die men kan gebruiken om meer te weten te komen over dit onderwerp vanuit een Bijbels perspectief zijn www.answersingenesis.org en www.apologeticspress.org (er zijn er echter heel veel meer). Deze materie biedt stof voor veel discussie.21 Wie de gebruikelijke zoekmachines gebruikt, zal veelal uitkomen op seculiere of ronduit antischepping websites,22 die vanuit de verwerping van de Bijbel redeneren, met daaruit voortvloeiende vooraannames.23 Scepsis is hier geboden. De Bijbel biedt de beste verklaring.24

Voetnoten

 1. http://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter2.pdf
 2. http://creation.com/biblical-age-of-the-earth
 3. http://creation.com/age-of-the-earth
 4. Zie http://creation.com/noahs-flood-questions-and-answers en Wilde, wilde overstromingen
 5. Zie De grenzen van radioactieve datering en http://creation.com/radiometric-dating-questions-and-answers
 6. http://creation.com/how-did-all-the-animals-fit-on-noahs-ark
 7. http://creation.com/variation-information-and-the-created-kind
 8. http://creation.com/where-are-all-the-people
 9. http://creation.com/noah-and-genetics
 10. http://creation.com/images/pdfs/tj/j18_3/j18_3_12-13.pdf
 11. Zie De kosmos. Bewijs voor miljarden jaren? en http://creation.com/astronomy-and-astrophysics-questions-and-answers
 12. http://creation.com/james-joule
 13. http://creation.com/did-cosmic-inflation-really-happen
 14. http://creation.com/dark-matter-and-a-cosmological-constant-in-a-creationist-cosmology
 15. http://creation.com/the-naturalistic-formation-of-planets-exceedingly-difficult
 16. Zie http://creation.com/loopholes-in-the-evolutionary-theory-of-the-origin-of-life-summary en Het ontstaan van leven
 17. Zie De motor doet het niet!http://creation.com/mutations-questions-and-answers en http://creation.com/natural-selection-questions-and-answers
 18. http://creation.com/information-theory-questions-and-answers
 19. http://creation.com/chromosome-2-fusion-1
 20. http://creation.com/chromosome-2-fusion-2
 21. http://creation.com/bbc-on-evolution
 22. Mede omdat pro-schepping resultaten worden gecensureerd: Dinosaurussen: ‘indoctrinatie van evolutionisten’?
 23. http://creation.com/provoked-by-the-truth
 24. http://creation.com/creation-the-better-explanation

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!