Schepping, evolutie en onze kinderen

by | mrt 20, 2017 | Nieuws, Onderwijs, Persbericht

‘Mams, we stammen toch van de apen af?’, zei onlangs een dochter tegen haar gelovige moeder. ‘Maar lieverd, hoe kom je daarbij?’, zei haar moeder. ‘Ja, dat zeggen ze op school… en er zijn boekjes waar dat in staat’.

kind_handen.pixabay

De evolutieleer wordt en is inmiddels wijd en zijd verkondigd. Wat dat betreft heeft Darwin’s leer succes gehad. In kerken, scholen in ‘christelijke’ boeken wordt de evolutieleer inmiddels breed geleerd. Onze kinderen worden vergiftigd en ernstig misleid. Ze drijven af van de Bijbel en gaan het Woord van God door een andere bril bekijken. En ook wij moeten daarvoor bewaard worden.

De ‘wetenschap’

De wetenschap heeft op ouders, onderwijzers, leraren, auteurs, en christelijke wetenschappers een grote invloed. Op basis van zogenoemde ‘wetenschappelijke inzichten’ is men plotsklaps verlicht en tot nieuwe inzichten gekomen. De Schrift wordt anders geïnterpreteerd, oude Schriftuurlijke opvattingen worden aangepast. Veelal praat men elkaar overigens na, omdat een dergelijk redeneren interessant over komt. Al met al wordt ook het gezag van Gods Woord ernstig ondermijnd en de vraag rijst zelfs wie de werkelijke Auteur van de Bijbel is… We hebben gemerkt dat over zonde en de zondeval met al haar gevolgen, tegenwoordig bijna niet meer tot kinderen gesproken mag worden. U begrijpt dat dit direct de Persoon en het verzoeningswerk van Christus op het kruis aantast!

Zo zijn er inmiddels heel wat boeken, ook kinderboeken, over dinosaurussen verschenen. Er zijn dino spelletjes en filmpjes… en zelfs dino speelgoed verkrijgbaar. De dino is je grote vriend! Christenen die op grond van de Bijbelse berekening nog in het ‘jonge aarde creationisme’ geloven (aarde maximaal 10.000 jaar) worden zo langzamerhand als fossielen beschouwd en wordt het stempel ‘fundamentalist’ opgeplakt. Onze kinderen en kleinkinderen leven in een moeilijke tijd. Ook wijzelf!

Als uitgeverij willen we ouders en kinderen helpen en de volgende boeken onder uw aandacht brengen:
Antwoordenboek voor kids deel 1 (22 vragen van kinderen over schepping en zondeval)
Antwoordenboek voor kids deel 2 (22 vragen van kinderen over dinosaurussen en de zondvloed)

In de webshop van Logos Instituut treft u alle informatie over deze mooie en belangrijke boekjes aan. We willen u vriendelijk vragen deze unieke en fraai uitgevoerde boekjes volop aan te schaffen en onder de aandacht van uw kinderen en kleinkinderen te brengen. Ook zijn deze boekjes uitermate geschikt voor scholen, zondagsscholen en jeugdclubs! Schaf ze aan… omdat we onze kinderen willen bewaren voor misleiding.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!