Schepping wetenschappelijk bekeken

by | jan 5, 2018 | Onderwijs, Recensie

Hoe is de wereld ontstaan? Waar komen mensen vandaan? Hoe is oud is de wereld? Dit zijn vragen waarvan moderne wetenschappers beweren deze steeds beter te kunnen beantwoorden. Wat daarover in de Bijbel staat wordt door hen als belachelijk en onwetenschappelijk weggezet. Maar is dat wel terecht? De film ‘Is Genesis geschiedenis?’ laat zien dat de claim van de moderne wetenschap eigenlijk op lossen schroeven staat. Maar ook dat christelijke wetenschappers betere theorieën hebben ontwikkeld omdat ze van de Bijbel uitgaan. Hoe is dat gedaan?

Is Genesis geschiedenis.

Verkeerde aannames

Een computerwetenschapper, Del Tackett, ontdekte een vallei in Amerika die dezelfde vorm heeft als de Grand Canyon. Een diep uitgeslepen kloof met aan weerzijden wanden met aardlagen. Uitgaande van wat je ziet, het basisbeginsel van de wetenschap, zou aangenomen kunnen worden dat deze vallei miljoenen jaren oud is. Echter, het was in enkele dagen ontstaan als gevolg van de vulkaanuitbarsting van Mount St.Helens in 1980. Dat toont dat niet alles wat gevonden wordt in de natuur ook werkelijk zo is zoals het lijkt. Zeker als je niet weet wat het veroorzaakte. Zou dat ook opgaan voor de Evolutietheorie? Zou het ook te maken hebben met verkeerde aannames met als gevolg kromme interpretaties van de natuur. Maar ook dat het Bijbelverslag over de schepping onterecht wordt verworpen? Del gaat op bezoek bij een groot aantal geleerden om dat uit te zoeken.

Tijd is de sleutel

Del bespreekt allerlei onderwerpen rond de vraag van de Schepping en dit maakt deze Dvd ook tot een kennismaking met de verschillende vakgebieden in de wetenschap. Wie heeft er wel eens gehoord van ‘Tafonomie’ en wie wist dat filosofie aan de basis ligt van de moderne wetenschap? Maar Del houdt zijn vragen ook tegen het licht van de meer bekendere wetenschappen, zoals Geologie, Theologie, Paleontologie, Biologie, Astronomie en Archeologie. Naarmate hij vordert in zijn ontdekkingen, over zaken als de Watervloed en de toren van Babel, komt het inzicht dat tijd, dat velen als vierde dimensie zien, de sleutel is voor de Schepping. Volgens de Evolutietheorie zou het gaan om een gigantisch tijdsverloop, maar alle sporen wijzen in de richting van catastrofes en dus juist gebeurtenissen in een zeer korte tijd. Net zoals de korte tijdspanne van zes Scheppingsdagen waarin in een keer de hele Schepping met al diens potentie voor diversiteit werd geschapen.

Evaluatie

Dit is een heel interessante, professionele documentaire. Naast de mooie opnames en muziek zijn de gesprekken die Del voert met wetenschappers goed te volgen. Tussentijdse tekeningen helpen de kijker de dingen te begrijpen. Daarbij moet wel bedacht worden dat het wetenschappers zijn die vanuit christelijk geloof hun vakgebied verklaren. Dat is niet bepaald onbevangen. Daarom is het juist dat het laatste woord gegeven wordt aan een geestelijke (Evangelisch Pastor). Deze Dvd kan goed gebruikt worden voor groepsdiscussies. Het raakt aan een groot scala van onderwerpen zonder definitieve antwoorden te geven. Zeker een aanrader.

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van Uitdaging. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!