Scheppingscongres – zaterdag 9 juni 2018 – Zuiderhof te Zwolle

by | apr 6, 2018 | Onderwijs

De evolutietheorie wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring voor het ontstaan van het leven. Aangenomen wordt dat deze theorie gebaseerd is op keihard wetenschappelijk bewijs. Maar, is het fundament van deze wijdverbreide theorie wetenschappelijk écht zo stevig als men wil doen vermoeden?

Christenen weten over het algemeen nog weinig over dit onderwerp. Door druk uit de seculariserende samenleving is terughoudendheid ontstaan in onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor wint de evolutietheorie steeds meer terrein. Om deze redenen wordt met name voor predikanten, catecheten, kerkelijk werkers en docenten op D.V. 9 juni 2018 in de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd.
Tijdens dit congres zullen o.a. geologie, paleontologie, biologie, biochemie, wetenschapsfilosofie en theologie de revue passeren. Daarbij ligt de focus op de interpretatie van aardlagen, fossielen, DNA en de verscheidenheid aan levensvormen vanuit een Bijbels kader, waarbij de evolutietheorie stevig aan de tand wordt gevoeld.

De lezingen worden verzorgd door vijf ervaren sprekers met wetenschappelijk onderbouwde kennis van zaken. Via het bijbrengen van feitenkennis, het kritisch bespreken van de evolutietheorie en het wetenschappelijk aantonen van de historiciteit van het Bijbelse scheppingsverhaal en de zondvloed,
pleiten ze voor de Bijbelse korte chronologie en een geplande schepping.

We willen iedere geïnteresseerde van harte uitnodigen voor dit congres. Aanmelden kan via www.Scheppingscongres.com. Op de website is tevens het programma te vinden en informatie over de sprekers. Studenten ontvangen een speciale korting en krijgen bovendien een gratis studieboek. De organisatie is in handen van een aantal christenen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!