Schriftgezag, wetenschap en werkelijkheid

by | jun 13, 2015 | 03. Theologie

Deze week kwam ik weer twee mooie artikelen tegen. Afgelopen woensdag berichtte het Reformatorisch Dagblad dat prof. dr. B.A. Zuiddam een lezing gaf aan de Vrije Universiteit (Hersteld Hervormd Seminarie) met als titel: Heilige Schrift: uit God of uit de mensen? Antwoorden van Griekse filosofen en vroege kerkvaders.1 De lezing die de heer Zuiddam hield is in zijn geheel te lezen via zijn website. 2

Mooie quote uit het artikel:

De Heilige Schrift was uit de mensen (volgens Celsus en Porphyrius, JvM), en men deed er alles aan om de Kerk dat ook te laten geloven. Toch werkte dat niet. Voor de vroege Kerk was de Heilige Schrift uit God. Dat blijkt al in de eerste eeuwen: bij Clemens Romanus, Theophilus van Antiochië, Irenaeus van Lyon en Clemens Alexandrinus. De rode draad bij allen: de Schrift heeft gezag en is betrouwbaar omdat ten diepste God aan het Woord is in deze boeken. Het zijn orakels van de levende God.’

Het tweede artikel is van de hand van em. prof. dr. ir. C. Roos. In 2009 schreef hij voor het blad Profetisch Perspectief een artikel over wetenschap en werkelijkheid. 3 Dhr. Maatkamp heeft het artikel de afgelopen weken laten vertalen in het Engels. 4

De samenvatting van het artikel luidt als volgt:

Veel mensen menen dat het bereik van de wetenschap de hele werkelijkheid betreft, en dat de wetenschap de enige bron is van betrouwbare kennis. Zo kan er dus geen sprake zijn van een God, van schepping en herschepping. Wat is hier tegen in te brengen? In dit artikel laat emeritus professor Kees Roos zien dat het bereik van de wetenschap zich beperkt tot slechts een deel van de werkelijkheid. Dat doet hij aan de hand van twee wetenschappers: de beroemdste taalfilosoof van de 20e eeuw, Ludwig Wittgenstein, en de wiskundige Kurt Gödel. Het laatste woord wordt gegeven aan de apostel Johannes, die met zijn visioenen een verhelderend licht werpt op het onderwerp.’

Beide artikelen zijn erg toepasselijk na het verschijnen van mijn artikel inzake de discussie tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. 5 Vooral het artikel van prof. Zuiddam laat zien dat er niets nieuws onder de zon is. Veel bezwaren die toen tegen de christelijke leer ingebracht zijn, vind je nu in een modern jasje terug.

Bron: Dit artikel is afkomstig van de persoonlijke blog van de auteur: https://scheppingsmodel.wordpress.com/2015/06/12/schriftgezag-wetenschap-en-werkelijkheid/

Voetnoten

  1. Redactie kerk, (2015) Ook kerkvaders moesten gezag Schrift verdedigen, Reformatorisch Dagblad 45 (56): 17.
  2. Als PDF in te zien op http://www.bennozuiddam.com/
  3. Roos, C., (2009) Over werkelijkheid en wetenschap, Profetisch Perspectief 15 (64): 57-64.
  4. http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/pp-roos.pdf Zijn uitgeverij gaf ook het boek Wie heeft God gemaakt? uit.
  5. Meerten, J.W. van, (2015) De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme, verschenen op mijn weblog en op wetenschep.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!