Singulariteit en inflatie

by | jul 24, 2017 | Astronomie & Kosmologie, Onderwijs

Volgens de kosmologie is het bestaan van het universum met een oerknal begonnen. Alle materie, energie, ruimte en tijd zouden in één punt met oneindig hoge temperatuur en dichtheid (de zogenaamde singulariteit) geconcentreerd zijn geweest. Tot op heden is echter geen mechanisme bekend, dat vanuit zulk een singulariteit zou kunnen ontstaan. Bovendien blijft de vraag, of de tegenwoordig bekende natuurwetten voor, gedurende of na de op de singulariteit volgende inflatie zouden zijn ontstaan. In ‘t algemeen brengt het grenswetenschappelijk karakter van oorsprongsvragen, ongeacht van welk type, veel onzekerheden met zich mee.

De oerknal-specialist Joseph Silk meent, “dat op basis van verstandige aannames een singulariteit in het verleden onvermijdelijk is”.1 Onder deze singulariteit verstaat hij een puntvormige concentratie van materie, energie, ruimte en tijd, dus iets, dat zich aan elke natuurwetenschappelijke toets en elk wiskundig model onttrekt.

In de geschiedenis van de filosofie wordt met betrekking tot God sinds vele eeuwen een eenvoudige vraag gesteld: “Indien God alles geschapen zou hebben – wie heeft God dan geschapen?” Deze vraag moet op dezelfde wijze met betrekking tot de singulariteit gesteld worden. Het ligt voor de hand, dat noch de ene, noch de andere vraag natuurwetenschappelijk kan worden beantwoord.

De beroemde natuurkundige Stephen Hawking schrijft: “Bij de singulariteit (in het begin) zijn de algemene relativiteit en de andere natuurkundige wetten ongeldig geweest: men kan niet voorspellen, wat uit deze singulariteit ontstaat…”.2

De inflatie

Naast de ongewisheid wat uit deze singulariteit zou ontstaan, blijft ook de vraag naar een mechanisme dat uit deze singulariteit zou hebben kunnen leiden,volledig open.3 Gedurende de inflatie, die volgens het standaardmodel op de singulariteit volgde, zou zich het universum in de eerste fractie van een seconde met een hogere snelheid dan de lichtsnelheid hebben uitgedijd. Dit proces kan met de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten niet worden begrepen.4 Hoe de inflatie weer gestopt zou moeten zijn, is eveneens onbekend.

De wet tot behoud van energie (eerste hoofdwet der thermodynamica)

Een van de best uitgewerkte natuurkundige wetten is de wet tot behoud van energie. Deze zegt, dat materie of energie nooit verloren gaat of vanzelf kan ontstaan. Materie, warmte, elektriciteit, licht, geluid, enzovoorts, zijn verschillende vormen van energie, die weliswaar van de ene vorm in een andere omgezet kunnen worden, die echter nooit uit het niets kunnen ontstaan of volledig verdwijnen.

Binnen de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten is deze regel zonder uitzondering. Of het nu God of de singulariteit en de inflatie waren, die het universum heeft/hebben doen ontstaan: Het ontstaan van de materie/energie in het universum is in strijd met de tegenwoordig geldende natuurwetten.

Voetnoten

  1. Joseph Silk, The big Bang, Freeman & Co, New York, 2001, p. 397.
  2. Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam Press London, 1988, p. 122.
  3. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 13.
  4. Ref (3), p. 117.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!