Staan creationisten met lege handen? Welnee!

by | mei 23, 2019 | Nieuwsbrief

“Ik dacht altijd dat creationisten wetenschappelijk met lege handen stonden. Uw presentatie heeft mij laten zien dat creationisten wel degelijk wetenschappelijke argumenten voor hun zaak hebben. Vaak kun je zaken ook met andere ogen bekijken”, dat liet een leerling ons weten na een presentatie op zijn school. Fijn dat we op verschillende scholen worden uitgenodigd om ons verhaal te houden. Of dat nu voor groep 8 van de basisschool is of in klas 3 van het Voortgezet Onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat er argumenten zijn voor het christelijk geloof. Vaak heerst het beeld dat er geen antwoorden zijn en dat we daarom geloof tegenover wetenschap moeten stellen. Jongeren die dan gaan studeren zouden met die gedachte hun geloof kunnen verliezen. Creationisten echter doen wel degelijk aan wetenschap. Voor de meer intellectuelen onder ons: zie bijvoorbeeld deze, deze en deze Engelstalige papers. Vaak leveren deze artikelen weer nieuwe argumenten op die gebruikt kunnen worden in debat met atheïsten, agnosten en theïstisch evolutionisten. Vereenvoudigd kunnen we deze argumenten ook gebruiken in onze lessen aan leerlingen. Daarom is het noodzakelijk dat creationisten onderzoek blijven doen en zich niet uit het veld laten slaan door een valse tegenstelling van geloof vs. wetenschap.

Onderwijs

De overheid heeft besloten dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en techniek moeten geven. Voor christelijke basisscholen is dit een kans om de kinderen te laten zien dat wetenschap en techniek niet in strijd zijn met het christelijk geloof. Maar hoe geef je dat op een goede manier wetenschaps- en technieklessen? Welke materialen zijn er al en welke zijn er nog nodig? Om helder te krijgen welke materialen er zijn en om te kijken welke leemtes er moeten worden opgevuld zijn we een onderwijsproject gestart onder de titel ‘De basisschool op weg naar 2020‘. Binnen dit project verzamelen en bespreken we onderwijsmateriaal vanaf peuteronderwijs tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Deze inventarisatie is nodig zodat we volgend jaar gericht materiaal kunnen ontwikkelen die de leemtes opvullen. We zijn de giftgevers dankbaar dat we al een begin hebben kunnen maken met dit project. Ondersteunt u het project al? Naast dit onderwijsproject hebben we ook een basisschoolactie lopen. Deze actie is bedoeld om twee creationistische kinderboeken in de klassenbibliotheek te krijgen. Wilt u meedoen? Zie deze link voor de voorwaarden. Afgelopen maand heeft iemand uit onze achterban een gift overgemaakt om alle basisscholen in de gemeente Twenterand te voorzien van een dergelijk pakket. We hopen deze boeken deze maand te versturen. Bedenk dus bij de lijst van scholen die hier te vinden is, dat de basisscholen in de gemeente Twenterand (binnenkort) al voorzien zijn van een pakket.

Geloof is de sleutel tot kennis

Op 8 en 9 november 2019 hopen wij een congres te organiseren onder de titel ‘Geloof is de sleutel tot kennis’. Op dit congres zijn verschillende sprekers uitgenodigd. In de hoofdzaal worden eenvoudige en begrijpelijke lezingen gehouden. De bovenzaal is vaak academisch van karakter en bijzonder geschikt voor studenten en academici. Vrijdagmorgen is de Nederlandstalige Lucien Tuinstra van de Engelse creationistische organisatie Creation Ministries International aanwezig om een lezing te geven over waarom de historiciteit van Genesis belangrijk is voor het christelijk geloof. Op zaterdag organiseren we het congres samen met de Duitse creationistische organisatie Wort und Wissen. Op vrijdagmiddag zal er een speciale onderwijsmiddag gehouden worden voor docenten van het basisonderwijs, onderwijsondersteuners en thuisonderwijzers. Dit congres zal het hoofdcongres van Logos Instituut worden. Bent u ook van de partij? Aanmelden kan via deze link. Neemt u ook vrienden, kennissen en gemeenteleden mee? 

M
"

Artikelen

Artikelen