Staat het Evangelie in de sterren?

by | apr 28, 2020 | Astronomie & Kosmologie, Onderwijs

Vraag

Ik ben bezig met het lezen van de boeken Gospel in the Stars van J.A Seiss en The Witness in the Stars van E.W. Bullinger. Beide auteurs bepleiten dat het Evangelie in de sterren is geschreven. Wanneer je de hoofdstukindeling ziet, gemaakt door Bullinger, waarin alle 48 sterrenbeelden een plek hebben gekregen en ‘passen’ in het hele plaatje dat wordt geschetst, krijg je de neiging erin te geloven. Is het gevaarlijk wanneer je hierin gelooft? En mag, op grond van de bekende sterrenbeelden die al eeuwenoud zijn, de conclusie worden getrokken dat je het Evangelie in de sterren kunt vinden?

Antwoord

Het is een interessante theorie om uit te zoeken, maar ga er geen theologie op bouwen. Over het evangelie in de sterren zijn al een eeuw lang discussies. Voorstanders zien de overeenkomsten tussen de opeenvolging van de sterrenbeelden en het evangelie. Tegenstanders zeggen dat er nogal wat fantasie voor nodig is, en dat sommige van die overeenkomsten nogal vergezocht zijn.

Hoewel dit kan lijken op astrologie (sterrenwichelarij) is dat het niet. Bij astrologie worden de sterren gebruikt om de toekomst te voorspellen. Dat wordt door God verboden. De sterrenbeelden zelf zijn al heel oud. Sommige worden al in het Bijbelboek Job genoemd, nota bene door God Zelf.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2017, Staat het Evangelie in de sterren?, Weet 45: 48.

M
"

Artikelen

Artikelen