Op dinsdag 14 november wordt er in Cultuurhuis de Paulus, te Oegstgeest een presentatie gehouden over geologie, met als titel ‘Geologie Nederland toont zondvloed’. Deze avond is een vervolg op de Conferentie ‘Geloof en Wetenschap’ die van 28 augustus t/m 2 september jl. plaatsvond in Leiden, Apeldoorn en Groningen.

Ing. Stef J. Heerema geeft een pakkende presentatie van onze ondergrond in een tweeluik van zeer diep, tot het maaiveld. Kilometers hoge zoutformaties blijken te zijn gevormd in een synchrone beweging van stollende zoutmagma in zondvloedmodder. Tot 700 meter diepe tunneldalen blijken te zijn uitgespoeld door catastrofale waterstromen onder ijs. IJs dat dreef op zondvloed water. Of we nu kijken naar zout op grote diepte of naar hunebedstenen op het maaiveld, beiden getuigen van de Bijbelse vloed. Tijdens de avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Stef Heerema doet sinds 2006 onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Tevens is hij bestuurssecretaris van Logos Instituut en bestuurslid bij ForumC, waar hij verdedigt dat de Bijbel betrouwbaar is tegenover wetenschap.

Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2, Oegstgeest. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage is welkom. Boekentafel aanwezig van Logos Instituut.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Stef Heerema

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.