Stef Heerema trekt aan de hand van de Nederlandse bodem de evolutie in twijfel: “Hoe kunnen hunebedstenen via een ijsmassa naar Nederland komen?”

by | mrt 8, 2019 | Evenement, Geologie, Interview

Terwijl de zondvloed door veel wetenschappers wordt afgedaan als ‘een sprookje’, gelooft wetenschapper Stef Heerema dat dit verhaal wetenschappelijk zeer goed onderbouwd kan worden. Hij gaat daarover vertellen op de ‘Studiedag Geloofsverdediging’ van Het Zoeklicht – en nu ook tegen CIP.nl.

Is de zondvloed niet een van de meest gekke gebeurtenissen uit de bijbel, met al die dieren op een boot, die elkaar blijkbaar niet opgegeten hebben?
“Ja, er zitten veel bizarre kanten aan deze gebeurtenis! Daarom willen veel mensen het wegredeneren en daarmee maken ze Christus’ woorden niet serieus. Want Jezus zegt in Mattheüs 24 vers 38 dat de wederkomst zal zijn als de tijd van Noach, waarbij mensen eten en drinken en elkaar ten huwelijk vragen. ‘Zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’, zegt Jezus. Oftewel, ook Jezus benadrukte de juistheid van de redding van Noach.”

“Vroeger geloofde ik dit verhaal omdat het in de Bijbel staat. Daarom kon je er niet omheen, vond ik.”
“Je ziet ook bij de geloofshelden die in Hebreeën 11 genoemd worden, dat Noach genoemd wordt. En dat is logisch, want het is toch bezopen om een boot te bouwen terwijl er niets aan de hand is? Het is jammer dat veel gelovigen nu twijfelen.”

Wat is voor jou de belangrijkste reden dat je er wel in gelooft? Vanwege het feit dat het in de Bijbel staat, of vind je het ook aannemelijk?
“Vroeger geloofde ik dit verhaal omdat het in de Bijbel staat. Daarom kon je er niet omheen, vond ik. Wat mij betreft stelde ik de ark voor als een boot vol met vlees en God zorgde dat het allemaal goed ging. Ik had geen idee, ik geloofde gewoon. Dat heb ik ondertussen kunnen aanscherpen.”

“De ark was reusachtig groot. Het is ook niet zo dat alle soorten dieren op de ark waren. Je had maar één paar hondachtigen nodig, en alle soorten kunnen er vervolgens uit voort evolueren. Hondenfokkers kunnen zo een heel andere soort maken. Daarmee wordt het verhaal van Noach ineens veel behapbaarder. Er is namelijk gewoon ruimte over in de ark.”

Op de studiedag van Het Zoeklicht ga je ook spreken over geologische bewijzen voor de zondvloed. Kun je daar eens over vertellen?
“Ja, overigens gaan we het ook vanuit de historie bekijken. Maar, ik heb jarenlang gestudeerd op zoutlagen in de diepe ondergrond en op ijsafzettingen in de bovengrond. Ik woon zelf in Drenthe, tussen de hunebedden. Over het ontstaan van hunebedden, zegt men altijd dat die stenen hier in 2 miljoen jaar naar toe zijn geduwd. Maar als je gaat kijken naar wat voor processen ze aanreiken, dan kun je bedenken: dat klopt helemaal niet.”
“Men zegt dat de hunebedstenen vanuit Zweden hier heen zijn gestuwd. Maar er is geen hoogte waar de ijsmassa vandaan kon komen.”
“Men zegt dat de hunebedstenen vanuit Zweden hier heen zijn gestuwd. Maar er is geen hoogte waar de ijsmassa vandaan kon komen. Dat ijs zou 400 meter omlaag moeten door de Oostzee, omhoog over Denenmarken en dan naar Nederland. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dan heb je duizend kilometer lang alleen maar weerstand. Hoe kan een duwende kracht zoveel weerstand overwinnen? En hoe kan het ook nog de Utrechtse heuvelrug omhoog hebben gestuwd?”

“Binnen de geologie staan er steeds meer mensen op die zeggen: we hebben watermassa’s gehad die deze verplaatsing hebben veroorzaakt. Er zijn enorme geulen onder het ijs uitgesleten.”

Hoe gelooft u dat de Nederlandse bodem ontstond tijdens de zondvloed?
“De Nederlandse bodem ontstond door kilometers dikke lagen afzetting. Bijvoorbeeld het fossiele gas bij het Groningse Slochteren is opgesloten onder een enorme zoutlaag. Sommige wetenschappers zeggen dat dit 300 miljoen jaar geleden ontstaan is, omdat de zee daar verdampt was, waardoor je zout krijgt. Maar als de zee verdampt, blijft er heel weinig zout over en heel veel troep. Je kan niet een massa puur zout van een halve kilometer overhouden van een verdamping. Als je deze laag berekent vanuit Engeland tot Duitsland, zelfs tot in Polen, dan is het bijna 500.000 kubieke kilometer zout. Dat is buiten alle proporties. Als dat verdampt water is, dan is dat waanzin. Niets duidt erop dat dit zee was.”

“Ik laat zien dat het ontstaan is vanuit een vulkanische eruptie, van onderaf dus. De modder van de zondvloed zat vol met fossielen, bomen, struiken, mensen en dieren, en die organische massa is in principe levend materiaal. Maar door de hete magma van de vulkanische eruptie, is het omgezet in olie en gas, in een snel afkoelend proces. Op die manier kun je het realistischer duiden, en is het – heel mooi – ook nog in lijn met de Bijbel.”

Hoe reageren uw collega-wetenschappers hierop?
“Heel verschillend! Ik heb mijn resultaten gepresenteerd bij TNO in Utrecht. Daar was ook iemand van het geologenblad Grondboor & Hamer, en die heeft mijn artikel in 2015 gepubliceerd in hun blad. Vervolgens werd het bestuur woedend, ze werden zo vreselijk boos. Vol woede op de redactie hebben ze op hun website vermeld dat ze het nooit hadden mogen publiceren. Daarna spraken ze er nooit meer een woord over.”

“Wat ze zeggen is dat ik vanuit religieus motief hele verkeerde onderzoeken doe. Daar herken ik me niet in. Vooraf sta je al met 2-0 achter. Overigens is nog nooit uitgelegd wat er zo vreselijk fout is aan mijn zienswijze.”

Wat voor inhoudelijke tegenargumenten hebben zij dan?
“Ze zeggen dat er wat vermenging in het zout zit, waardoor het geen puur magma kan zijn. Ik weet ook wel dat er enkele fossielen in het zout zitten, maar die zitten vlakbij de rand met fossielhoudend klei en kalk. Dat vind ik niet een sterk bewijs dat het geen magma zou zijn geweest. In grote lijnen zitten er geen fossielen in. Er is nog nooit een schelp gedocumenteerd. Wat er wel gevonden wordt, is een incident.”

Zoals je al eerder zei, zie je dit onderzoek tevens als een stuk geloofsverdediging?
“Ja, het is heel belangrijk. Vooral in een tijd dat onze jongeren in de evolutie geloven en nauwelijks de argumenten van de zondvloed meekrijgen. Want ja, wie verdedigt de zondvloed nou? In de wetenschap al helemaal niemand. Als je het geslachtsregister leest in de Bijbel, dan kom je Noach tegen, ‘dat is sowieso een sprookje’, vervolgens kom je Jezus tegen die uit een maagd geboren wordt en ook nog op het water loopt. En vervolgens staat hij op uit de dood. Wie gelooft dat?”

Hoe bekijk jij deze trends vanuit geestelijk perspectief?
“Het is waar Christus voor waarschuwt. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke bolwerken en machten. Wat ik het meest frustrerend vind, is dat ook christenen zeggen: voor de waarheid moet je naar de universiteit gaan, en niet naar de dominee. Want de wetenschapper heeft er echt verstand van.” “In het Oude Testament kom je vaak tegen dat de vreze des Heeren het begin is van alle wijsheid. In het hogepriesterlijk gebed zegt Christus in Johannes 17: ‘Dit is nu het eeuwige leven, namelijk dat zij U kennen.’”

“God presenteert zich in de Bijbel en Christus wil ons verzoenen met die God. Christenevolutionisten daarentegen geloven in een andere god, ze zoeken verlossing via de god van de evolutie. In de Bijbel is het principe als volgt: je moet leven vanuit het geloof, en Gods woord is de lamp voor mijn voet. Bij christenevolutionisten is het andersom: zij geloven wat bewezen kan worden. Dat verandert je hele godsbeeld en brengt je in de problemen met Christus, die ons niet verzoent met een zelfbedachte God.”

Aan de andere kant; als je als christen een carrière wilt maken in de wetenschap, dan kom je niet zo ver als je de Bijbel als uitgangspunt neemt…
“Nee, dat is juist het probleem. Je wordt weggehoond, je bent belachelijk! Net zoals ik bij Grondboor en Hamer op de zwarte lijst ben geplaatst. Dit gedachtegegoed wordt vervolgd en mensen staan niet open voor een nuchtere, inhoudelijke discussie. Het resultaat is dat zelfs in kerken de ruimte voor deze opvattingen vrij klein is geworden. Daarom is het goed dat het Zoeklicht deze dag organiseert.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Christelijk Informatie Platform (CIP). Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!