Sterk aangetrokken door de waarheid van Genesis

by | nov 27, 2019 | Nieuwsbrief

Het verleden is ontoegankelijk voor de empirische wetenschap. Observaties kunnen alleen in het heden worden gedaan. De rest is reconstructie, waarbij aannames een cruciale rol spelen. God heeft al in Job 38: 4 uitgelegd, dat de enige echte kennis over oorsprong Zijn Woord is. Hij was daar, en Hij heeft deze kennis aan ons geopenbaard. Hij kent niet alleen de geschiedenis van de aarde omdat Hij ooggetuige was; Hij heeft het zelf tot stand gebracht.” Een onderwerp dat Peter aanvankelijk lastig vond op te lossen, was radioactieve datering en de ouderdom van de aarde. Maar ook dit werd duidelijk. “De empirische kennis, dat wat eigenlijk wordt gemeten, is de verhouding van isotopen. De ouderdom is een aanvechtbare interpretatie op basis van niet controleerbare aannames. Verder wordt de uitkomst zo geselecteerd dat het overeenkomt met de naturalistische filosofie. Ook al wil men dat niet toegeven, de leeftijden die men noemt, worden aangenomen op basis van geloof. Ik was enthousiast toen ik ontdekte dat wanneer we beginnen met Bijbelse veronderstellingen, de resultaten perfect harmoniseren met de ware geschiedenis van de wereld.” Dit zei de Slowaakse geofysicus dr. Peter Vajda al eerder in een interview op onze website. Het laat zien dat je als creationistisch wetenschapper niet je ogen hoeft te sluiten voor de wereld om ons heen, maar deze met open vizier kunt onderzoeken. Gods Woord en deze werkelijkheid staan niet op gespannen voet met elkaar, maar zijn volkomen in harmonie. 

Logoscongres

Dit werd ook onderstreept door de sprekers van het Logoscongres in Hardinxveld van 8 en 9 november 2019. Of de sprekers nu experts waren krachtens hun opleiding of breed belezen autodidact. Of de sprekers een detailpunt hadden genomen of een breed overkoepelend thema. Alle sprekers zagen de Bijbel als Gods Woord. Sommige sprekers pakten in hun lezing de evolutietheorie aan, anderen wezen op de relevantie van Genesis voor het geloof. Weer anderen lieten zien hoe zij met behulp van data kwamen tot een scheppingsmodel. Deze diversiteit onder de sprekers werd gewaardeerd door de deelnemers. Waar de deelnemers ook blij mee waren was het gegeven dat het op het congres niet alleen over schepping of evolutie ging, maar breder opgezet was. Te denken valt bijvoorbeeld aan een presentatie over de vraag of wij ons brein zijn (gepresenteerd door Ilanah Pruis), de vraag hoe Bijbel en archeologie zich tot elkaar verhouden (gepresenteerd door Peter van der Veen) en de vraag of wij kunnen en mogen sleutelen aan onze genen (gepresenteerd door Arjan Verwoert). Reformatorisch Dagblad deed hier en hier uitgebreid verslag van het congres. De bijdrage van dr. Bart van Egmond verscheen als opiniestuk in dezelfde krant en is hier te lezen. Fijn dat er in Nederland nog een krant is die wil opstaan vóór de schepping. Helaas is het dit jaar weer niet gelukt om het congres op video vast te leggen. Terwijl wij dit tijdens het congres aangaven, bood iemand uit Vlaanderen zijn diensten aan. Zodoende hopen we dat het volgend jaar wel gaat lukken. Ir. Gert-Jan van Heugten heeft zijn lezing over de platte aarde wel via de webcam opgenomen, omdat het vanwege gezinsomstandigheden niet zeker was of hij erbij kon zijn. Deze presentatie is hier te bekijken. Hij schreef over dit onderwerp al eerder in Weet Magazine (zie deze link). Ook het komende Logoscongres (van 20 en 21 november 2020) willen wij de breedte van het thema ‘geloof, apologetiek en wetenschap’ in acht nemen. Het programma daarvan staat al in de steigers en zal komende maanden verder worden ingevuld. Weliswaar ligt onze focus op Genesis, omdat dit Bijbelboek binnen de wetenschapsbeoefening het meest onder vuur ligt, maar dat neemt niet weg dat we ook andere thema’s willen aansnijden die raakvlakken hebben met ons grote thema ‘geloof, apologetiek en wetenschap’.

Activiteiten

Ook voor het komende jaar staan er weer talloze activiteiten gepland. Gisteren hadden wij een evaluatiegesprek over de zomeractiviteiten van Logos Instituut  op vakantiepark De Betteld in Zelhem. Ook komend jaar willen wij weer een programma verzorgen over ‘geloof en wetenschap’. Hou onze evenementenkalender in de gaten via deze link. In het najaar hopen wij samen met Hongarije Holidays een geologiereis naar Hongarije te verzorgen. Voor aardrijkskundeleraren, een ook andere geïnteresseerden, een must om aan deel te nemen. Sociaal geografen die meer willen dan geologie kunnen ook kiezen voor een cultuuronderbreking en zo één dag de Hongaarse cultuur proeven door onder andere een Hongaarse school te bezoeken. Aanmelden kan hier, meer informatie is hier te vinden. Kunt u niet mee, maar wilt u wel andere mensen hierop wijzen? Dat kan, want hier is een flyer te downloaden. In het november organiseren wij ons jaarlijkse Logoscongres. Op vrijdag is er een speciale onderwijsdag voor basisschooldocenten, onderwijsondersteuners en thuisonderwijzers. Op zaterdag willen wij een tienerprogramma aanbieden, als tip van iemand uit de achterban. Aan een dergelijk groot congres zijn uiteraard kosten verbonden. Daarom hebben wij op onze projectenpagina een project aangemaakt. Helpt u mee om dit congres in evenwicht te brengen? Dat kan door zelf deel te nemen aan het congres, door anderen aan te moedigen, of zelfs financieel te ondersteunen, deel te nemen aan dit congres of door een vrije gift te geven. Wellicht is er een bedrijf in onze achterban die hoofdsponsor zou willen zijn van dit congres. Naast deze grote activiteiten zijn wij ook komend jaar weer uitgenodigd om lezingen te geven op scholen, voor studentenverenigingen en in kerken. Volgend jaar maart is de geneticus dr. Jeffrey Tomkins op tournee in Duitsland voor de Duitse organisatie Wort und Wissen. Twee dagen (11 en 12 maart 2020) daarvan is hij ook aanwezig in Nederland om te spreken op scholen, universiteiten en in kerken. Naast deze activiteiten ondersteunen we andere creationistische activiteiten zoals het congres in Opheusden van 21 maart 2020. Komt u ook naar een van deze activiteiten? Via onze evenementenkalender is t.z.t. meer informatie beschikbaar. Wij zijn onze Schepper erg dankbaar dat Hij ons in staat stelt deze activiteiten te doen. Wij zijn onze donateurs erg dankbaar dat zij het afgelopen jaar aan ons gedacht hebben. Aan het begin van dit jaar vroegen wij 50.000 euro voor de operationele kosten (loonkosten, reiskosten, entreegelden, etc.). Zoals u hier kunt zien zijn we nog maar 700 euro verwijderd van dit streefgetal. Daar zijn wij u erg dankbaar voor! Daardoor kan Logos Instituut hard aan de weg timmeren. De begroting voor komend jaar staat medio december online. Mogen wij ook dan weer op uw steun rekenen? Het werk was ook niet mogelijk geweest door onze vrijwilligers en uw aanhoudende gebeden. Want waar blijven we als we wel een Logos Instituut hebben maar God de Schepper geeft Zijn zegen niet? Zou u ook het komende jaar Logos Instituut in uw gebeden willen gedenken?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!