Stickerboek over de schepping geeft bijbelgetrouw beeld aan jonge kinderen

by | nov 17, 2017 | Recensie

Kinderen opvoeden is een gezegende, mooie, uitdagende maar ook verantwoordelijke taak. Iedere christelijke opvoeder heeft een opdracht mee gekregen. Deze opdracht houdt in dat we onze kinderen voorleven in geloof, hoop en liefde. Maar ook dat we onze kinderen onderwijzen in de Schrift. God gaf deze opdracht al aan Mozes en het volk Israël (Deuternomium 6 vers 4-9). Deze opdracht heeft niet afgedaan, maar geldt vandaag nog steeds. We moeten daarom zo vroeg mogelijk beginnen.

Het scheppingsgeloof ligt in deze eeuw flink onder vuur. Is het wel waar wat er in de Bijbel staat? Twijfel kan al vroeg in het leven van je kind om de hoek komen kijken. Daarom is ook hier belangrijk: voorleven en onderwijzen. We moeten hiermee zo vroeg mogelijk beginnen. Maar is er wel materiaal voor peuters en kleuters? Materiaal dat een bijbelgetrouw beeld geeft van Gods schepping? Dat is er zeker. Veel ouders lezen voor uit zogenoemde starters-, peuter-, en kleuterbijbels. Voor sommige peuters en kleuters is het echter lastig om een lange tijd stil te zitten en naar een verhaal te luisteren. Zij willen graag actief bezig zijn. De oplossing hiervoor ligt in het boek van Su Box en Alison Atkins dat bij Uitgeverij Gideon verscheen.

De Schepping, stickerboek

Opbouw

De auteurs schreven en tekenden namelijk een stickerboek over de schepping. Het stickerboek begint met een stukje tekst: “In het begin was het overal donker en leeg. Toen zei God: ‘Er moet licht komen!’ En het werd licht. (…)” Het hoofdstuk is uitgespreid over twee pagina’s. Per hoofdstuk is de voorleestijd ongeveer 1 á 2 minuten. De hoofdstukken kunnen afzonderlijk gemaakt worden. Aan de bovenkant van de twee pagina’s wordt de tekst weergegeven en aan de onderkant van de twee pagina’s is een achtergrondplaat te zien. De opdracht voor de kinderen is dat zij deze achtergrondplaat verder moeten inkleden met stickers. Er is een algemeen stickervel in het midden van het boekje. Op dit stickervel zoeken de kinderen de plaatjes die nodig zijn. Peuters moeten hier waarschijnlijk bij het zoeken geholpen worden. De jonge kinderen leren zo welke dieren en dingen God op welke dag schiep. Dit gaat zo het hele stickerboek door.

Leergierig

Het boekje gaat uit van de chronologische volgorde van het scheppingsverhaal zoals die geopenbaard is in Genesis 1. Ook leergierige kinderen worden uitgedaagd. Zo zijn de vogels (m.u.v. de eend) niet de vogels die in de Nederlandse tuin voorkomen. We zien bijvoorbeeld de papegaaiduiker, de pelikaan, de neushoornvogel en de kolibrie. De namen van de vogels komen overigens niet in de tekst voor zodat een kind die dergelijke woorden nog te lastig vindt het dier gewoon ‘vogel’ kan noemen. Bij de vierde dag krijgen de kinderen zelfs stickers van planeten als Jupiter en Saturnus te zien. God schiep namelijk ook de planeten op de vierde dag.

Bijbelgetrouw

Het stickerboek is bijbelgetrouw. Adam en Eva worden ‘de eerste man en de eerste vrouw’ genoemd. Dit eerste mensenpaar komt in ‘een prachtige tuin’ te wonen, ‘de hof van Eden’. Het stickerboek sluit af met: “En God keek naar alles wat Hij had gemaakt. Hij was blij met Zijn nieuwe wereld. Het was heel goed.” Het volgt zoals gezegd de chronologische volgorde van de scheppingsdagen. Een klein kritiekpuntje: Ik had graag gezien dat de auteurs de jonge kinderen nog mee zouden geven dat God in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. Op pagina 15 zou heel makkelijk nog een zinnetje toegevoegd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de zin hierboven uit te breiden: Na zes dagen was God klaar met het maken van de aarde. En God keek naar…”

Dat doet verder niets af van het mooie stickerboek. Fijn dat Gideon materiaal uitgeeft voor jonge kinderen. Laten we het gebruiken en zo de kinderen al vroeg verwondering bijbrengen over de schepping en over de Schepper. Wat heeft God deze schepping toch wonderlijk tot stand laten komen!

Dit stickerboek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!