Stond Jezus te vroeg op?

by | apr 1, 2023 | Apologetiek, Theologie, Video

Onderstaande video gaat over de ‘drie dagen en drie nachten’ in het graf. Als we tellen van vrijdag tot zondag dan zijn er geen drie dagen en drie nachten. Stond Jezus te vroeg op? Een video van ChristenDOM?

Tekst Stond Jezus te vroeg op?

Teken van Jona

Toen Jezus hier op aarde leefde deed hij veel wonderbaarlijke dingen. Veel mensen noemden Hem daarom ook een profeet, de langverwachte verlosser van Israël en zelfs de Zoon van God. Voor veel joodse leiders uit die tijd was dit natuurlijk bedreigend en daarom bleven ze Jezus uitdagen. Ze vroegen hem steeds weer om tekenen om te bewijzen dat Hij echt was wie Hij beweerde te zijn. In Mattheüs 12 lezen we dat de Joodse leiders aan Jezus om een teken vroegen. Jezus’ antwoord was ‘’Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.’’ Jezus zal dus 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Maar als we de meest bekende traditie aannemen stierf Jezus op vrijdagmiddag en stond hij zondagochtend op uit de dood, dat zijn dus geen 3 volle dagen en nachten. Dit lijkt op een probleem maar als we het in de juiste context plaatsen is dat niet het geval.

Geen letterlijke 3 dagen en 3 nachten

Als Jezus op vrijdagmiddag stierf en 3 dagen en 3 nachten dood zou blijven had Hij dus op maandagmiddag moeten op staan. Maar bedoelde Jezus met 3 dagen en 3 nachten ook letterlijk 72 uur zoals wij dat in onze tijd zouden denken? Er zijn meerdere redenen om aan te nemen dat dit een manier van spreken was die niet te letterlijk genomen hoeft te worden. Allereerst valt het op dat dit taalgebruik vaker in de Bijbel terugkomt. Tijdens de zondvloed regende het veertig dagen en veertig nachten. Jobs vrienden waren zeven dagen en zeven nachten stil. Dit betekende niet altijd letterlijk hetzelfde aantal dagen en nachten. Een goed voorbeeld hiervan is het boek van Esther. Esther krijgt de opdracht om naar de koning toe te gaan om een verzoek in te dienen namens haar volk. Daarvoor vraagt ze aan het volk om drie dagen en nachten te vasten en dat ze daarna naar de koning toe zal gaan. Toch lezen we dat Esther op de derde dag (er zijn dus twee nachten voorbij gegaan) al naar de koning toeging.1

In de Evangeliën

Ook in de evangeliën lezen we dat Jezus en zijn discipelen de drie dagen niet zo letterlijk namen als wij dat in de 21e eeuw zouden doen. We lezen bijvoorbeeld in Markus 8:31 dat Jezus vertelt dat Hij na 3 dagen zou opstaan terwijl Hij in Mattheüs 16:21 zegt dat Hij op de derde dag zal opstaan. Als iemand in onze tijd zou zeggen dat hij 3 dagen op reis is en daarna terugkomt verwachten wij hem op de vierde dag. Maar blijkbaar spraken ze in die tijd op een andere manier over tijd. Verder lezen we ook iets opmerkelijks in het Lukas-evangelie. In Lukas 24:13-35 staat er een gesprek opgenomen van de discipelen op de dag van de opstanding toen ze nog niet wisten dat Jezus was opgestaan. In vers 21 zeggen de discipelen ‘’Al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn’’. Als iets na 3 dagen gebeurd kan dat dus ook betekenen dat er gewoon 3 verschillende dagen zijn geweest tussen de uitspraak en de gebeurtenis. Jezus lag dus een gedeeltelijke vrijdag, een hele zaterdag en een gedeeltelijke zondag in het graf. Het was voor Joden dan geen probleem om over 3 dagen en 3 nachten te spreken omdat Hij 3 verschillende dagen dood was. Ook veel vroege kerkvaders zoals Ignatius, Ireneüs, Augustinus en Jerome delen deze visie. 2

Andere standpunten

Toch zijn er ook christenen die geloven dat Jezus letterlijk 3 dagen en 3 nachten in het graf lag. Zij gebruiken de Joodse kalender om aan te tonen dat Jezus op een woensdag of donderdag stierf. Omdat de Bijbel nergens expliciet en heel duidelijk zegt welke dag Jezus stierf (voor de sabbat, maar er konden twee sabbatten zijn) hoeft dit standpunt niet onmogelijk te zijn. Dit is wel een standpunt dat door maar een kleine groep christenen wordt ingenomen.

Conclusie

Het meest aannemelijke en orthodoxe standpunt is dus dat Jezus op een vrijdagmiddag stierf en op de zondag uit de dood opstond. Als we de ‘3 dagen en 3 nachten uitspraak’ in de historische culturele context van die tijd plaatsen vormt dit geen probleem. Tegelijkertijd zijn er ook christenen die de 3 dagen en 3 nachten wel letterlijk nemen en de traditionele ‘Goede Vrijdag’ afwijzen. Gelukkig is er binnen het christendom ruimte voor deze discussie, want het is niet het fundament van ons geloof. Uiteindelijk gaat het erom dat Jezus vrijwillig voor ons aan het kruis is gestorven en daarna weer uit de dood is opgestaan.

Bron

Zie ook:
Welke dag werd Jezus gekruisigd?

P.s. Er zijn verschillende visies over welke dag Jezus nu precies gekruisigd is. Omdat het niet letterlijk in de Bijbel staat neemt Logos Instituut hier geen standpunt over in, maar laat het verschillende visies aan het woord.

Voetnoten

  1. 1 Genesis 7:12, Job 2:13, Esther 4:16-5:1
  2. Ignatius, The Epistle of Ignatius to the Trallians, Chapter 9, Reference to the history of Christ, Longer Version Irenaeus, Against Heresies, Book 5, Chapter 31. Augustinus en Jerome bijbelcommentaar op Mattheüs 12:40.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!