Studenten mogen geen congres over Intelligent Design organiseren op de campus

by | jan 5, 2018 | Nieuws, Onderwijs

Enkele studenten van de Universidade do Algarve in Portugal wilden graag een eendaags congres organiseren over Intelligent Design. Uitnodigingen werden verstuurd naar prof. Marcos Eberlin (Campinas State University, Brazilië en CEO van de Brazilian Society of Intelligent Design), dr. Paul Nelson (Biola University) en dr. David Saravia (gastonderzoeker Universidade do Algarve en lid van de Brazilian Society of Intelligent Design). Het congres zou plaatsvinden op 23 oktober 2017 op het universiteitsterrein. Geen problemen, totdat…

Nummer één

…het congres werd aangekondigd in de media. Er ontstond een lobby die druk uitoefende op de universiteit om dit congres te annuleren. Op 22 september werd een bericht ontvangen dat de universiteit besloten had het congres geen doorgang te laten vinden op de campus. Een teleurstelling voor de studenten.

Nummer twee

Gelukkig gingen de studenten niet bij de pakken neerzitten en zochten ze naar een nieuwe locatie. Ze vonden deze als snel op het terrein van de University of Porto. Zelfs een personeelslid van de universiteit, professor Ribeiro, gaf aan een bijdrage te willen leveren op het congres. Het congres werd aangekondigd in de media. Opnieuw werd er druk uitgeoefend op de universiteit en in het bijzonder op prof. Ribeiro. De lobby werkte effectief, op 15 oktober (acht dagen voor het evenement) besloot de universiteit om dit congres te annuleren. De onderwijsman bij het Discovery Institute, Daniel Reeves, besloot om dr. Ribeiro te vragen naar de oorzaak van de annulering. Zij gaf in een mail aan dat ze informatie had gekregen van derden dat dit evenement geen wetenschappelijk evenement zou zijn. In een volgende mail wees Reeves erop dat het debat over ‘ontwikkeling of ontwerp’ al eeuwenoud is. Dat dit debat zowel filosofisch als wetenschappelijk is en daarmee waardevol voor de universiteit. Reeves gaf daarnaast aan dat de annulering een bedreiging is voor de academische vrijheid en de vrije uitwisseling van ideeën. Dr. Ribeiro ging in een volgende e-mail niet in op het bovenstaande, maar gaf aan dat het beter was geweest dat de universiteit de studenten vooraf had gevraagd naar de inhoud van de conferentie. Volgens haar is dit geen censuur, maar mag de universiteit zelf weten welke congressen er wel en niet gehouden worden. Reeves gaf in een volgende mail aan dat Ribeiro niet ingaat op zijn vragen en hij pleit voor een gelijke behandeling van allerlei soorten studenten. Ook in haar laatste mail ging Ribeiro niet in op de vragen van Reeves, maar zei ze dat de beslissing genomen was. Studenten mogen normaliter gratis gebruik maken van de faciliteiten, maar de universiteit heeft het recht om congressen te weren.

Nummer drie

De studenten moeten gedacht hebben ‘drie keer is scheepsrecht. Als we geen congres in Portugal mogen organiseren dan moeten we dat maar over de grens doen, in Spanje’. Zo gezegd, zo gedaan. Gulle donateurs zorgden ervoor dat de studenten een bus konden huren en alsnog een congres over Intelligent Design konden organiseren.1 Dit keer niet in een universiteitsgebouw, maar in een conferentieruimte van een hotel, Paradores León Hostal de San Marcos. De studenten moesten daarvoor in totaal wel ongeveer 2.000 kilometer rijden. Dr. Paul Nelson: “I am so proud of the students who climbed into a bus in Faro on Saturday morning, drove to Porto to pick up some friends, then on to León — and then went back again on the same night of the conference. That is an almost 2000-kilometer round trip.”2 Universiteiten zouden met het oog op de multiculturele samenleving neutrale instellingen moeten zijn en geen filosofische en wetenschappelijke ideeën, zoals Intelligent Design, mogen weren. Of is alleen de naturalistische basisovertuiging op de universiteit toegestaan? Dat lijkt mij schadelijk voor de creativiteit in theorievorming en voor nieuwe ideeën die de wetenschap vooruit kunnen helpen. Het lijkt in de academische wereld een trend te worden om creationisten en ID’ers als ongewenst te zien en monddood te maken.3

Voetnoten

  1. Dit meldt de nieuwsbrief van Discovery Institute op 5 december 2017.
  2. Gebruikte bronnen: https://evolutionnews.org/2017/10/conference-on-intelligent-design-flees-portugal-escapes-over-the-border-to-spain/, https://evolutionnews.org/2017/11/email-correspondence-with-university-dean-reveals-stonewalling-behind-latest-anti-id-censorship/, https://uncommondescent.com/intelligent-design/id-conference-intended-for-portugal-had-to-flee-to-spain/ en https://uncommondescent.com/intelligent-design/id-conference-in-portugal-october-23-2017/.
  3. Zie ook: Bergman, Jerry, 2008, Slaughter of the Dissidents. Volume I. The Shocking Truth About Killing The Carreers of Darwin Doubters (Southworth: Leifcutter Press). Bergman, Jerry, 2016, Silencing the Darwin Sceptics, The War against theists. Volume II of the Slaughter of the Dissidents series (SouthWorth: Leifcutter Press). Leisola, Matti, 2017, Evolution Kritik unerwünscht! Erfahrungen eines Wissenschaftlers (Holzgerlingen: SCM Hänssler). https://logos.nl/evoke-weer-initiatief-om-evolutietheorie-promoten-schepping-deur/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!