Hoe is onze Bijbel ontstaan? (Kids)

Hoe is onze Bijbel ontstaan? (Kids)

Hoe is onze Bijbel ontstaan? Hoe is de Bijbel tot stand gekomen/ ontstaan? Hoe zijn we tot de 66 Bijbelboeken gekomen? Wie hebben dat besloten, wanneer, waar en hoe? Laten we eerst eens kijken naar de boeken van het Oude Testament. God heeft het Oude Testament aan...
Wat is de Pentateuch?

Wat is de Pentateuch?

Wat is de Pentateuch? De Pentateuch is een naam voor de eerste vijf boeken van de Bijbel die volgens conservatieve Bijbelgeleerden hoofdzakelijk door Mozes geschreven zijn. Hoewel de boeken van de Pentateuch zelf niet duidelijk vermelden wie de schrijver is, zijn er...
Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel? Het woord “Bijbel” stamt uit de Latijnse en Griekse woorden die “boek” betekenen, en dat is een passende naam omdat de Bijbel het boek voor alle mensen in alle tijden is. Het is een boek als geen ander, in een klasse apart. De Bijbel bestaat uit...