Livestream: Betrouwbaarheid van de Evangeliën

Livestream: Betrouwbaarheid van de Evangeliën

Inleiding Is de Bijbel betrouwbaar? Heeft Jezus echt geleefd? Klopt het wat er staat in de Bijbelboeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes? Zijn de Evangeliën betrouwbaar? Het zijn twee vragen die Ruben Jorritsma uitgebreid heeft onderzocht. In deze bijeenkomst op De...
Basisprincipe 10: Het Evangelie

Basisprincipe 10: Het Evangelie

Christenen die volhardend vasthouden aan de historische gegevens van de Bijbel hebben het antwoord op de problemen van het leven. De Schepper van onze, eens zo perfecte, wereld beloofde onze Redder te worden. Geboren in de lijn van Abram, leed Jezus Christus de dood...