Historische argumenten voor de opstanding

Historische argumenten voor de opstanding

Historische argumenten voor de opstanding van Jezus Veel christenen geloven dat Jezus is gekruisigd en weer uit de dood is opgestaan. Ze hebben daar geen argumenten voor nodig. Verrassend genoeg zíjn die argumenten er wel. Zelfs als je de Bijbel beschouwt als normaal...