Tempelvloer gereconstrueerd

by | mrt 30, 2019 | Archeologie

Het is moeilijk na te gaan hoe de tempel in Jeruzalem eruitzag in de tijd van Jezus. De tempel is immers in 70 n.Chr. verwoest door de Romeinen. Israëlische archeologen denken nu een beeld te kunnen vormen van hoe de vloer van de tempel was ingelegd.

In Weet 38 (april 2016) stond een groot artikel over het Temple Mount Sifting Project, een archeologisch project waarbij het puin van de Tempelberg in Jeruzalem nauwgezet wordt bestudeerd. Dat puin is illegaal afgegraven en gedumpt door moslims die de Tempelberg beheren. De archeologen die het puin onderzoeken hebben nu ook gekleurde stukjes van vloertegels ontdekt. Van de meer dan 600 fragmenten zijn er zo’n 100 met zekerheid afkomstig van de vloer van de tweede tempel. Op basis daarvan kunnen de Joodse archeologen zich nu een beeld vormen van hoe de vloer eruitzag. De vloer was ingelegd met geometrische patronen. Deze methode heet in het Latijn opus sectile (gesneden werk). Dit was een heel dure methode en dergelijke vloeren waren in die tijd zelfs luxer dan mozaïekvloeren. De tegels werden zo nauwkeurig uitgesneden dat er geen scheermesje tussen te krijgen was. Voor de reconstructie hebben de archeologen niet alleen gekeken naar de stukjes vloertegels, maar ook naar wat er bekend was van andere bouwprojecten die Herodes de Grote heeft laten uitvoeren. Dit soort vondsten zijn heel belangrijk voor het Joodse volk. Ze tonen namelijk aan dat de Joden eeuwen geleden al in Jeruzalem woonden en daar God aanbaden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2016, Tempelvloer gereconstrueerd, Weet 42: 12.

M
"

Artikelen

Artikelen