Schatgraven in de kerkhistorie

by | mrt 2, 2016 | Geschiedenis, Kerkgeschiedenis, Onderwijs, Theologie

Veel opponenten van het klassieke scheppingsreferentiekader verkondigen dat het zgn. creationisme modern is. Sommigen noemen de Verlichting als beginpunt van dit referentiekader. Anderen kiezen een ander beginpunt nl. The Fundamentals, Scopes Trial, George McCready Price of het boek The Genesis Flood van John Whitcomb en Henry Morris.

In dit verzameldocument wordt de christelijke literatuur vanaf de apostelen tot Scopes Trial nauwkeurig onderzocht op de visie van de betreffende schrijvers op Genesis, en dan met name de eerste elf hoofdstukken. De auteur van dit verzameldocument is er overigens van overtuigd dat het boek Genesis één geheel vormt. De eerste elf hoofdstukken vormen echter het fundament van het klassieke scheppingsreferentiekader voor joden en christenen. Als christenen aanvaarden we dat ook vanwege het getuigenis van Jezus Christus die geen tittel of jota wilde veranderen aan de Tora.

Elk deeldocument bespreekt een boek of een andere vorm van literatuur waarin de volgorde zoals weergegeven in Genesis 1-11 wordt aangehouden. Opvallende chronologische/inhoudelijke/uitlegkundige zaken worden in de overzichtstabel gepresenteerd. Dit document is een werkdocument en is dus aan wijzigingen onderhevig. Voor de laatste versie dient u daarom altijd deze pagina te raadplegen.

Overzichtstabel visie christelijke schrijvers door de eeuwen heen.

Apostolische vaders (0-150).

(1) Drie Apostolische Vaders en onze oergeschiedenis

Patristiek (150-500).

(1) De paashomilie van Melito van Sardes (? – ±180).
(2) Het commentaar op het ‘Onze Vader’ van Tertullianus en Cyprianus en Genesis 1-11.

Middeleeuwse kerkvaders (500-1500).

(1) Thomas a Kempis (±1380-1471) en zijn ‘Erkenning van onze broosheid’

(Nadere) Reformatoren en andere christenen (1500-1800).

Recente christenen tot Scopes Trial (1800-1925).

(1) Twee Engelse predikanten uit de achttiende en negentiende eeuw en hun visie op de oergeschiedenis

Logos Instituut is een stichting en daarom afhankelijk van giften. Wilt u dit project ondersteunen? Dan kunt u een gift overmaken naar NL53 INGB000 7655373 o.v.v. ’Terug naar de bronnen’. De Belastingdienst heeft de Stichting Logos Instituut aangewezen en geregistreerd als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!