Terugblik 2017 – Bedankt voor uw vertrouwen

by | dec 21, 2017 | Nieuws

‘Zonder God weten we niets’, kopte een artikel op de website van Logos Instituut vorige maand. ‘Geloof is de sleutel tot kennis’, zo luidt de titel van het grote Logoscongres dat wij in april hopen te organiseren. ‘Zonder geloof vaart niemand wel’, zo zouden we kunnen zeggen. Dat laatste komt overigens uit verdachte hoek. Prof. Kuitert gaf een van zijn boeken deze titel. Zijn leven eindigde helaas atheïstisch. Volgende week herdenken veel christenen de geboorte van Jezus Christus. Hij is het fundament van het christelijk geloof. En zonder deze Vaste Rots vaart inderdaad niemand wel. Weet u daar ook van?

Het afgelopen jaar was een roerig jaar. Zeker de tweede helft van het jaar werd er stevig debat gevoerd over de vraag of schepping en evolutie met elkaar te combineren zijn. Er verschenen veel boeken en dvd’s over dit thema. En het debat is nog steeds niet afgelopen. We merken dat jongeren (maar ook ouderen) in verwarring zijn geraakt. Waar zijn antwoorden te vinden? Is het waar dat we schepping en evolutie moeten combineren omdat het bewijs voor het laatste zo overweldigend is dat we er niet omheen kunnen? Maar wat zegt dit dan over het karakter van God? Heeft God echt geschapen door middel van een proces van lijden en dood? Terecht dat mensen met deze laatste vraag worstelen. In het kort: de theorie van universele gemeenschappelijke afstamming over miljoenen zo niet miljarden jaren staat veel minder sterk dan de voorstanders ons laten weten en er zijn alternatieven die God de hoogste eer en lof geven en waarbij je niet in het drijfzand van het neodarwinisme wordt gezogen.

Het afgelopen jaar hebben wij op diverse plaatsen ons geluid mogen laten horen, zijn er gesprekken geweest met uitgevers, scholen en wetenschappers. We kregen veel bestellingen in onze webshop te verwerken en merkten dat er een enorme behoefte is naar bijbelgetrouwe antwoorden in het debat over geloof en wetenschap. Hieronder een zeer beknopte opsomming van activiteiten die wij ondernomen hebben.

Januari: Op 22 januari sprak bestuurslid Douwe Tiemersma op een jongerenavond in de baptistengemeente te Assen over geloof en wetenschap.

Maart: Op 18 maart sponsorden wij een congres te Opheusden met als titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Dit congres werd zeer goed bezocht. Op 20 maart organiseerde bestuurslid Douwe Tiemersma een thema-avond in De Bilt met als titel Waar komen we vandaan? Gastspreker was Ruben Jorritsma.

April: Op 9 april was Ruben Jorritsma namens Logos Instituut te gast bij de Bethelgemeente in Drachten. Deze gemeente organiseert regelmatig een Bethel University waarin een thema wordt uitgediept. Ruben sprak over het schepping-evolutie-debat.

Mei: In het zogenoemde hemelvaartsweekend organiseerde Logos Instituut in samenwerking met De Betteld een driedaags congres over geloof, wetenschap en ethiek. De serie kreeg de titel Van kikker naar prins mee… We kijken er met tevredenheid op terug.

Juni: In het begin van deze maand stond Logos Instituut op Opwekking. We spraken daar veel studenten die worstelden met de verhouding van geloof en wetenschap. Veel studenten gaven aan op zoek te zijn naar goede argumenten voor hun gesprekken op de universiteit. Op 22 juni kwam het boek En de aarde bracht voort uit van prof. Van den Brink. Veel creationisten reageerden op het boek. Onze medewerker hield namens Logos Instituut een overzicht bij. Op 27 juni organiseerden wij een bijeenkomst voor predikanten, docenten en kerkelijk werkers rond het vraagstuk schepping of evolutie. Daarnaast bezochten we met Philip Bell, die speciaal voor de bijeenkomst naar Nederland was gekomen, enkele scholen en werden er twee thema-avonden georganiseerd (een in De Bilt en een in Boskoop).

Augustus: Op 29 augustus kwam het boek Oorspronkelijk uit van prof. Paul. We dachten achter de schermen mee over de invulling van het programma van de presentatieavond. Wij zijn erg blij met het boek van deze oudtestamenticus. Onze medewerker hield namens Logos Instituut een overzicht bij.

September: Van 28 augustus tot en met 2 september werd er door de Nederlandstalige Zevendedagsadventisten een meerdaags congres georganiseerd. Bestuurssecretaris Stef Heerema was ook uitgenodigd om te spreken over zout en ijs.

Oktober: Op 3 oktober organiseerde Logos Instituut in samenwerking met Rob Visser een boekpresentatie rond zijn boek Gelukkig geen mythe. Op 7 oktober sponsorde Logos Instituut een congres te Opheusden met als titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Dit congres was helemaal volgeboekt. Op 29 oktober sprak Stef Heerema namens Logos Instituut voor Bethel University, een initiatief van de Bethelgemeente te Drachten.

November: Op 3 november organiseerde Weet Magazine in samenwerking met Logos Instituut een presentatie rond de dvd Is Genesis geschiedenis? Er waren zo’n 80 aanwezigen. De presentatie vond plaats in Gouda. Op 29 november organiseerden wij in samenwerking met Aktefilm en Nehemia Ministries een filmavond waarop de dvd Moderne wetenschap in de Bijbel werd getoond. Er waren zo’n 170 aanwezigen.

December: Op 1 december lanceerden wij onze actie ‘Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig’. Veel mensen ondersteunden Logos Instituut met een gift. Heeft u dat nog niet gedaan? Het kan nog tot en met 31 december. U krijgt dan een gratis boek of dvd toegestuurd. Op 9 december ging Jan Rein de Wit, hoofdredacteur van Weet Magazine, in debat met prof. Gijsbert van den Brink. Logos Instituut was aanwezig met een boekentafel.

Wij kijken met veel dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Dankzij de intensieve discussie werd onze website zeer goed bezocht. Het bezoek verdubbelde maar liefst ten opzichte van het vorige jaar. Wij zijn onze sponsors dankbaar. Dankzij hen is het mogelijk om tegen de stroom van de tijdgeest in te roeien. Wij zijn vooral onze Schepper dankbaar. Zonder God weten we niets, maar kunnen wij ook niets. Logos Instituut wenst u gezegende feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Onze wens is ook volgend jaar weer voor u klaar te staan.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!