Theïstisch evolutionisme verslaat haar duizenden…

by | jan 19, 2017 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Een man kwam de afgelopen maand de website op het spoor. Hij liet ons weten “Ik kwam heel toevallig ‘Logos’ tegen en ben er bijzonder blij mee. Zal ook anderen er opmerkzaam op maken! ‘Had ik er maar eerder van gehoord’, is nu mijn verzuchting, omdat ik zoveel onderwerpen vind, die mij interesseren.” Wij vinden het bijzonder bemoedigend om te horen dat mensen de website van Logos Instituut vinden en ons werk waarderen.

vlinder.medium.pixabay

Zoals u weet is een van onze focuspunten ‘Onderwijs’. De eerste maand van dit nieuwe jaar zijn we druk bezig geweest met de onderwijspagina. We krijgen regelmatig het verzoek van leerkrachten of er materiaal beschikbaar is voor hun leerlingen. Daarom zijn we op deze pagina al het creationistische materiaal voor het onderwijs aan het bundelen. Het wordt een pagina met lesmaterialen die geschikt zijn om te gebruiken in het basis- of voortgezet onderwijs. Ook scholen weten ons steeds vaker te vinden. We worden uitgenodigd om gastlessen te komen geven over Gods mooie schepping of over de gevaren van evolutie. Wij zijn van harte bereid om ook op uw school wat te komen vertellen over dit boeiende thema.

Wellicht kunt u uzelf het najaar van 2015 nog herinneren toen er een enorme ophef ontstaan was onder christenen over het verschijnen van een theïstisch evolutionistisch kinderboek met als titel ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’. Op onze website verschenen diverse artikelen die het kinderboek bekritiseerden (zie hier, hier, hier, hier en hier). Nu is er echter een creationistisch kinderboek geschreven met als titel De grottenleeuw. Onze medewerker, Jan van Meerten, schreef er hier een recensie over. Het is bemoedigend om te zien dat ook kinderboekenschrijvers rekening houden met de historische betrouwbaarheid van Gods Woord. Het boek is ook in onze webshop te koop. Het bracht ons op een nieuw idee, namelijk om de komende maand op onze website een lijst te maken met creationistische kinderboeken. Het gaat dan om boeken waarbij als de schepping ter sprake komt dit vanuit de Bijbelse visie besproken wordt. Helpt u mee om de lijst compleet te krijgen? Mail ons met uw suggesties van boeken, zowel nieuwe als oudere.

prairie_gebergte_erosie-pixabay

Het zogenoemde theïstisch evolutionisme verslaat ook in Nederland haar duizenden. Deze stroming zal ook in 2017 van zich laten horen. Op onze website zijn diverse artikelen verschenen die deze gedachte bestrijden (zie hier, hier en hier). Er zijn daarnaast genoeg argumenten om de theorie van gemeenschappelijke afstamming te betwijfelen (zie hier, hier en hier voor enkele grote artikelen). Deze artikelen geven fundament aan deze gezonde twijfel. Ook in 2017 zal Logos Instituut haar geluid laten horen, u en uw kinderen hierdoor toerusten en mensen daarmee met Gods hulp behoeden voor het wegzakken in het drijfzand van de Verlichtingsfilosofie.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!