Tien tips voor als je gelooft in een schepping in zes dagen

by | okt 17, 2016 | 03. Theologie, Apologetiek

Je bent een eerstejaarsstudent en wilt graag de wetenschap in. Je hebt je christelijke school en mogelijk je ouderlijk huis verlaten en loopt nu rond op een universiteit van een grote stad. Je gelooft dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, maar dat deze schepping niet zeer goed is gebleven. Er is een historische zondeval geweest. Je bent hiervan overtuigd, maar je merkt ook dat er een keerzijde aan dat geloof zit. Is het wel verstandig om hier openlijk voor uit te komen? En als je dat wel doet, zal men je dan wel accepteren? En wat moet je doen als jij dat geloof door intellectuele uitdagingen dreigt te verliezen?

bibliotheek_duizelt-pixabay

Regelmatig krijg ik vragen van studenten, opvoeders en wetenschappers welke tips ik zou geven aan creationistische studenten die graag willen afstuderen of zelfs promoveren. Ze geven te kennen dat studeren in een universitaire wereld intellectueel en spiritueel niet altijd gemakkelijk is.
Vorige week was ik in Enderby (Engeland) op een scheppings­congres, met diverse wetenschappers als deelnemers. Daar kocht ik een boekje van de Britse geoloog Paul Garner. In zijn boekje geeft hij een tiental tips voor studenten. Deze tips geef ik hieronder in eigen woorden weer.

Basis

  1. Als eerste vormt Gods Woord de basis van je geloof. Het is daarom heel belangrijk om dit Woord te bestuderen en te weten wat je gelooft.
  2. Daarnaast hebben christenen Gods eer op het oog. Zoek Gods eer in alles wat je doet, doe je best en gebruik het verstand dat Hij je gegeven heeft.
  3. De evolutietheorie in de zin dat alle levensvormen afstammen van één voorouder, is strijdig met het christelijk geloof. Denk niet te gemakkelijk over deze theorie alsof het allemaal onzin zou zijn. Er bestaan wel degelijk goede argumenten voor. Bestudeer deze argumenten met als doel ze te begrijpen. Dring tot de kern door. Probeer daarbij feiten te scheiden van interpretaties. Zorg ervoor dat je hierin beter wordt dan je medestudenten.
  4. Erkennen dat er argumenten zijn voor de evolutietheorie wil nog niet zeggen dat je deze moet accepteren als ultieme waarheid. De Bijbel, de Waarheid, geeft redenen om ervan overtuigd te zijn dat de evolutietheorie niet waar is. Een compromis is niet mogelijk, maar ook niet nodig. Er bestaan namelijk veel argumenten die wijzen op een schepping.
  5. Om de theorie van gemeenschappelijke afstamming beter te leren begrijpen, dien je vragen te stellen. Probeer in de collegezaal niet het debat met je mede­student, hoogleraar of universitair docent te winnen. Als er studenten zijn die vaardiger debatteren dan jij, berokken je schade aan jezelf en je medestudenten.
  6. Drijf niet de spot met je opponent, maar neem hem of haar serieus.
  7. Lees de academische creationistische literatuur (hier is een door mij samengestelde literatuurlijst te vinden). Niet alle creationistische literatuur is goed en niet alle creationistische boeken zijn geschikt voor studenten. Blijf op de hoogte van de sterke argumenten, maar ook welke argumenten achterhaald of onjuist zijn.
  8. Creationisten hebben niet op alle vragen die aan hen gesteld worden goed onderbouwde antwoorden. Dat is geen probleem, wetenschappelijk onderzoek bestaat juist om antwoorden te vinden op tot dusverre onop­geloste vraagstukken. Wees eerlijk over de problemen en uitdagingen die er zijn. Een (creationistische) theorie-van-alles bestaat niet en gaten zullen er altijd blijven.
  9. Als je houdt van uitdaging, kies dan voor een studie die je uitdaagt. Creationisten worden het meest uitgedaagd in de biologie, geologie, astronomie en aan­verwante vakgebieden. Deze vakgebieden zijn zeer belangrijk in het debat over schepping en evolutie. Pak een studie op in deze vakgebieden en wie weet kun je later als expert bijdragen aan het debat ten voordele van het scheppings­referentiekader.
  10. Welke studie je ook kiest, blijf in contact met een creationistische deskundige in je vakgebied. In het Nederlandse taalgebied zijn er tientallen, zo niet honderden, creationistische academici. In een universitaire studie kom je veel rationele, maar ook geestelijke uitdagingen tegen. Het helpt dan enorm om steun te krijgen van iemand die deze ervaringen in het verleden ook gehad heeft. Zoek een christelijke studentenvereniging en blijf daarnaast in contact met je thuisgemeente.

Ik hoop dat deze tips je helpen om een gezonde studiezin te ontwikkelen. Weet dat God alle dingen in Zijn hand heeft. Vraag of God je het vertrouwen in Zijn Woord wil geven en bid om hulp als je in aanraking komt met ge­gevens die in tegenspraak lijken met Zijn Woord.

De auteur is woordvoerder van Logos Instituut en redacteur van Weet Magazine. Hij is organisator van het congres ”De waarde van de schepping voor wetenschaps­beoefening en ethiek”, dat in Opheusden wordt gehouden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2016, Tien tips voor als je gelooft in een schepping in zes dagen, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 46 (167): 6-7.

Download the PDF file .

DOWNLOAD

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!