De derde tijdseenheid, die op de vierde scheppingsdag werd ingesteld is het jaar, de tijd die de aarde nodig heeft voor een baan om de zon. In de bijbel wordt het begrip ‘jaar’ vaak gebruikt. De tijd tussen een aankondiging van een geboorte en de geboorte zelf duurde vaak een jaar, onder andere bij Isaäk en de vrouw uit Sunem, bij wie Elisa verbleef (2 Kon. 4:17).

Maar interessanter zijn de vele voorbeelden van aanzeggingen van een aantal jaren, dat een bepaalde gebeurtenis zal duren of later zal plaatshebben. Zo wordt aan Abram ongeveer 200 jaar van tevoren gezegd, dat het volk Israël 400 jaar in Egypte zal zijn en onderdrukt zal worden (Gen. 15:13).

Jozef legt aan de farao een droom uit over zeven jaar overvloed en zeven jaar hongersnood (Gen. 41). De Israëlieten werden veroordeeld tot veertig jaar rondzwerven in de woestijn (Num. 14:33,34) en in 1 Koningen 17 en 18 komt er een driejarige hongersnood tijdens het bewind van Achab, voorzegd door Elia. Volgens Jer. 29:10 zal de ballingschap zeventig jaar duren en in Dan. 9:2 ontdekt Daniël dit en verootmoedigt zich voor God. Nebukadnessar zal zeven jaar buiten de gemeenschap worden geplaatst, wat dan ook gebeurde (Dan. 4).

En dan de vele profetieën over Jezus in het Oude Testament. Een van de bekendste is die uit Dan. 9, over de zeven en de 62 weken. Voor ons vaak moeilijk te duiden, maar de Schriftgeleerden wisten precies waar en wanneer Jezus zou worden geboren. Ze kenden Micha 5:1: ‘Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.’

Jezus’ leven

Er zijn ook profetieën over Jezus’ leven en lijden. Hij zou worden voorafgegaan door een boodschapper, Johannes de Doper: ‘Hoor, een stem roept: “Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God”.’ (Jes. 40:3). Hij zou Jeruzalem binnengaan op een ezel: ‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege .Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.’ (Zach. 9:9). Een vriend zou hem verraden: ‘Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.’ (Ps. 41:9). Zijn vijanden verwondden en geselden hem: ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.’ (Jes. 53:5). Hij werd verkocht voor dertig zilverlingen: ‘En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver.’ (Zach. 11:13).

Wat nog volgt

En dan zijn er nog veel profetieën over het herstel van Israël, die gedeeltelijk zijn vervuld. Veel profetieën zijn nog helemaal niet vervuld, bijvoorbeeld over de tijd van de grote verdrukking en de antichrist. Deze periode wordt aangeduid met 1260 dagen, 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 dag of 3,5 jaar. Maar we kunnen er zeker van zijn dat deze voorzegde gebeurtenissen net zo zeker worden vervuld als de reeds vervulde.

Iemand heeft eens uitgerekend dat de bijbel voor dertig procent uit profetieën bestaat. Geen ander boek van een wereldgodsdienst kent dit. Wat een troost voor ons, dat we mogen weten dat onze tijden in Gods hand zijn. Psalm 31:16 zegt het zo: ‘In uw hand liggen mijn lot en mijn leven’, en in de NBG, vers 15: ‘Mijn tijden zijn in uw hand.’ Of Prediker 3:1: ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.’

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (13) Tijd (3), Opbouw 51 (14): (…) (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!