Toen God iets schiep uit niets (Kids)

by | jul 21, 2023 | Kids

Toen God iets schiep uit niets – de eerste scheppingsdag

God schiep uit het niets

Lang geleden was er helemaal niets. Er was geen heelal, geen hemel, geen zon, geen maan, geen sterren en geen aarde. Er was geen water. Er waren geen planten, geen bomen, geen dieren en geen mensen. Niets bestond. Helemaal niets. Behalve natuurlijk God. Hij heeft altijd bestaan.

God besloot dat Hij al deze dingen wilde laten ontstaan. Hij zou zes hele dagen nemen om het allemaal te maken, en Hij zou een week lang elke dag iets anders maken. We noemen deze week de scheppingsweek.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest [=vormloos] en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Genesis 1:1-5.

God schiep

god schiep

Op dag 1 van de scheppingsweek maakte God vier belangrijke dingen!

 1. Tijd. Het zou je kunnen verrassen dat God ‘tijd’ moest scheppen. ‘Voor’ die tijd bestond tijd zelfs nog niet. Alleen God bestond. Hij is eeuwig.
  Dus ‘voor’ het begin (Genesis 1:1) was er geen tijd en ook geen…
 1. Ruimte. God moest ruimte scheppen. Zo zou er plek zijn om alles te kunnen laten nadat God het gemaakt had.
 2. Materie. God moest ook de aarde scheppen. Om te beginnen maakte Hij de substantie waaruit de aarde bestaat, en grote hoeveelheden water. God maakte al deze materie, en al het andere, uit niets. Hoe kan dat? Nou, God beval simpelweg dat het allemaal moest ontstaan, en het gebeurde. Zijn Woord is zo machtig dat dat genoeg was.
  In eerste instantie was de aarde geheel bedekt met water, dus het was geen gesmolten homp. Gods Geest was er. Gedurende de volgende dagen zouden Zijn kracht en energie de aarde maken tot een prachtige plek voor dieren en mensen om te leven. Maar eerst lichtte God die plek op met…
 1. Licht. In het begin was het overal heel, heel donker – inktzwart. Dus, vroeg op dag 1, nadat God tijd, ruimte en materie had gemaakt, schiep Hij licht. Hoe deed Hij dit? Hij zei slechts: ‘Laat er licht zijn!’ en er was licht. Geen probleem voor God. Opnieuw was Zijn Woord het enige dat nodig was.

Dit licht was niet de zon, want God had besloten de zon pas op de vierde dag te maken. Dus waar kwam dit licht vandaan? De Bijbel vertelt ons niet wat de bron van het licht was, maar we weten dat het licht op de aarde scheen, terwijl deze draaide. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal God Zelf de bron van licht zijn (Openbaring 22:5).

Als het licht aan één kant van de aarde zou zijn, en de aarde zou draaien, zou één deel een tijd in het licht zijn, en het andere deel in het donker. God gaf namen aan deze twee tijdsperioden. Hij noemde het licht ‘dag’ en Hij noemde de duisternis ‘nacht’. Hij had de eerste dag van 24 uur gemaakt, en een manier voor ons om tijd te meten.

God zei dat het licht ‘goed’ was. Dit betekent dat het een perfect deel van Gods plan voor de schepping was, en God was er blij mee. Hij wist dat we licht nodig zouden hebben om om ons heen te kijken. Hij wist ook dat we duisternis nodig zouden hebben om ’s nachts te slapen.

Iets uit het niets

God had geen begin. Hij schiep tijd, ruimte, materie en licht. We kunnen hierop vertrouwen, omdat Hij in Jesaja 55:9 zegt dat Zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten.

De schepping heeft een Schepper nodig

Sommige mensen die in evolutie geloven, proberen ons in tv-programma’s en boeken te vertellen dat tijd, ruimte, materie, energie en al het andere, per ongeluk uit zichzelf zijn ontstaan. Maar hoe zou iets zichzelf kunnen maken voordat het bestond?

Anderen zeggen dat het heelal altijd heeft bestaan. Dit kan niet zo zijn. Als het heelal voor altijd zou hebben bestaan, zouden onze zon en alle sterren lang geleden hun energie opgebruikt hebben, en waren ze gestopt met schijnen. Deze omstandigheden zouden alles zo koud en levenloos gemaakt hebben dat het ‘hittedood’ wordt genoemd. Maar dit is niet gebeurd, toch? De zon en sterren zijn er allemaal nog, dus het heelal kan niet altijd hebben bestaan.

Sommige wetenschappers, maar lang niet allemaal, suggereren dat er ooit een grote knal was die alles heeft gemaakt. Maar heb je ooit ‘een explosie’ gezien die iets anders voorbracht dan een enorme bende? En we weten vanuit Gods Woord (de Bijbel) dat God geen evolutie of grote knal gebruikte om alles te maken. Hij heeft niets gemaakt door evolutie of grote knal! Dat had Hij niet nodig. Hij is almachtig. Dit betekent dat Hij absoluut krachtig is. Hij heeft kracht genoeg om alles te doen wat Hij wil. Zoals het scheppen van tijd, ruimte, materie, energie en wat dan ook. Hij schiep alles – slechts door Zijn Woord.

God hoefde ook niet te experimenteren. Alles wat Hij deed, deed Hij gelijk goed.

Wie maakte God?

Sommige mensen vragen: ‘Als alles gemaakt moet worden door iemand, wie heeft God dan gemaakt?’ Het antwoord is dat alles wat een begin heeft door iemand gemaakt moet worden. Maar God had geen begin. Hij heeft altijd bestaan. Dus Hij had niemand nodig om Hem te maken!

Evolutionisten zeggen graag dat het heelal miljoenen jaren oud is, maar de Bijbel ontkent dit. Wanneer we leeftijden van personen en andere tijdsperioden in de Bijbel bij elkaar optellen (bijvoorbeeld Genesis 5 en 11, 47:9; 1 Koningen 6:1), komen we erachter dat de scheppingsweek ongeveer 6.000 jaar geleden was.

Het scheppingsverslag dat God ons heeft gegeven in Genesis is geen sprookje, poëzie of gelijkenis. Het is een betrouwbaar verslag van wat er werkelijk is gebeurd.

Het is de geschiedenis van de aarde en het heelal vanaf hun begin, en van hoe alles ontstond. Het is wetenschappelijk accuraat en het toont ons de macht, wijsheid en goedheid van ons almachtige Schepper God.

Experimentje

Donker en licht; dag en nacht

Wat je nodig hebt:

 • Een fakkel/zaklamp, en een vriend (of familielid) om het vast te houden
 • Een heel donkere plek (of wacht tot het avond is)
 • Wat draad met één uiteinde vastgemaakt (probeer plakband) aan een bal
 • Een plek om de bal op te hangen zodat het vrij kan ronddraaien
 • Een gekleurde sticker/etiket

Laten we nog een keer draaien om te zien hoe de tag zes dagen doorloopt!

Wat te doen:

 • Leer eerst Genesis 1:3 uit je hoofd. Nadat je de bal hebt opgehangen, vraag je je vriend om klaar te staan met de zaklamp.
 • Doe alle andere lampen uit.
 • Zeg Genesis 1:3 op tegen degene die de zaklamp vasthoudt: ‘Toen zei God: “Laat er licht zijn!” en er was licht.’
 • Kijk naar de bal. Je zult zien dat slecht één helft van de bal in het licht is, terwijl de andere helft in duisternis is.
 • Plak nu het gekleurde etiket op de scheidslijn tussen de lichte helft en de donkere helft van de bal. Draai de bal langzaam zodat je gekleurde etiket eerst door het donker beweegt, vervolgens tevoorschijn komt in het licht aan de andere kant, en daarna weer bij je terugkomt.

Dus wat houdt dit allemaal in?

Onthoud dat in Genesis 1:5 ‘God het licht dag noemde en de duisternis nacht’. Dus als de bal de aarde voorstelt, is het de lichte helft van de bal (de aarde) waar het dag is, en de donkere helft van de bal (de aarde) waar het nacht is. De cyclus van nacht en dag staat voor één dag – de tijd die de aarde nodig heeft om één keer rond te draaien. Wie heeft dat uitgevonden? Dat heeft God gedaan! Toen je de bal (de aarde) draaide zodat het gekleurde etiket eerst door het donker (nacht) en toen door het licht (dag) bewoog, ging het zoals op de allereerste dag: ‘En het was avond (nacht) geweest en het was morgen (dag) geweest, één dag.’

Project Jeugd 2023

Dit kinderartikel maakt onderdeel uit van het project ‘Jeugd 2023’. Met dit project willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het toerusten van kinderen & tieners en hun ouders, docenten en jeugdwerkers op het gebied van Bijbel, geloof en wetenschap. Wilt u ons jeugdwerk mede mogelijk maken? Steun dan hier onze crowdfundingsactie.

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Creation Ministries International/Creation Kids. Het originele artikel When God made something out of nothing—Day 1 is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!