Top-10 van meest gelezen artikelen

by | feb 13, 2017 | Nieuws, Onderwijs

Vandaag (13-2-2017) is het precies één jaar geleden dat Logos Instituut officieel geopend werd door middel van een openingscongres op De Passie scholengemeenschap te Utrecht. Daarvoor, in oktober 2015, was Logos Instituut al aangekondigd middels een open brief aan alle christenen in Nederland. Deze brief is hier te vinden. In het eerste Logos-jaar zijn er veel artikelen verschenen op de website. Welke waren de meest bezochte artikelen? Hieronder een top-10.

logos_instituut_moderatiebeleid_website

Nummer 1

Onze voorouders zouden dinoplaatjes herkennen

Inleiding: “Er is niets mis met dinoplaatjes sparen. Je kunt evengoed geloven dat de aarde nog maar een paar duizend jaar jong is.”

Bron: https://logos.nl/onze-voorouders-zouden-dinoplaatjes-herkennen/

Nummer 2

Aarde is niet plat in de Bijbel

Inleiding: “Het wijd verspreide idee dat de Bijbel een verouderd wereldbeeld laat zien, is onjuist, betoogt prof. dr. M. J. Paul. De Bijbel gebruikt vooral de taal van de waarneming.”

Bron: https://logos.nl/aarde-is-niet-plat-in-de-bijbel/

platte_koek_pizza.pixabay

Nummer 3

Dino’s nog niet zo lang geleden uitgestorven

Inleiding: “We zitten momenteel midden in de dinoplaatjes-acties van supermarktketen Albert Heijn. Niet geheel onverwacht gaat men uit van de evolutietheorie en een oude aarde: de dino’s leefden lang geleden en zijn 65 miljoen jaar geleden uitgestorven, lang voordat de eerste mens verscheen. Maar is dat wel zo? Er zijn verschillende argumenten aan te voeren waarom dino’s jong zijn.”

Bron: https://logos.nl/dinos-nog-niet-zo-lang-geleden-uitgestorven/

Nummer 4

‘Kan de overheid kinderen alsjeblieft beschermen tegen idioten die menen dat mensen en dino’s samenleefden?’

Inleiding: “‘Kan de overheid kinderen alsjeblieft beschermen tegen idioten die menen dat mensen en dino’s samenleefden?’ Dit kreeg de medewerker van Logos Instituut deze week toegevoegd op Twitter. Hij had namelijk in het Nederlands Dagblad een artikel geschreven naar aanleiding van de Albert Heijn (AH) actie met dinoplaatjes. Zijn conclusie was: onze verre voorouders zouden de dinoplaatjes herkend hebben omdat die enorme beesten ooit rondliepen, samen met mensen. Dit artikel veroorzaakte een hoop deining onder de atheïsten en ook bij theïstisch evolutionisten.”

Bron: https://logos.nl/kan-de-overheid-kinderen-alsjeblieft-beschermen-tegen-idioten-die-menen-dat-mensen-en-dinos-samenleefden/

andromeda-galaxy-1096858_1280

Nummer 5

‘De schepping is radicaal veranderd door de vloek in Genesis als gevolg van de zondeval’

Inleiding: “Afgelopen vrijdag 11 maart 2016 organiseerde de Evangelische Hogeschool een congres over de aloude vraag: Is het schepping of evolutie? Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad legden verslag van de gebeurtenis. Ook een redacteur van De Nieuwe Koers, die eerder die week een eenzijdig theïstisch evolutionistisch verhaal had geplaatst in zijn magazine, schreef een verslagje voor de website. Namens Logos Instituut was ik aanwezig om verslag te doen.”

Bron: https://logos.nl/de-schepping-is-radicaal-veranderd-door-de-vloek-in-genesis-als-gevolg-van-de-zondeval/

Nummer 6

Het ‘Bijbelse model’ is zo gek nog niet

Inleiding: “In de 150 jaar sinds de publicatie van Darwins On the Origin of Species is de evolutietheorie een algemeen geaccepteerde ontstaanstheorie geworden. Zoals evolutie onderwezen wordt door scholen en media lijkt ze de enige mogelijke adequate verklaring te zijn voor de oorsprong van de wereld en het leven. Hierdoor hebben veel christenen besloten de evolutietheorie in te passen in de Bijbel, welke spreekt over een bovennatuurlijke schepping. Het is echter een misvatting, zo betoogt Gert-Jan van Heugten, dat evolutie de enige houdbare verklaring voor de oorsprong van het leven zou zijn: het Bijbelse model blijkt zo gek nog niet.”

Bron: https://logos.nl/het-bijbelse-model-is-zo-gek-nog-niet/

sunset_love

Nummer 7

Aanraking doet iets met je brein

Inleiding: “Seksueel actieve jongeren hebben drie keer zo veel kans op depressiviteit dan jongeren die dat niet zijn. Dat schrijven de auteurs van Hooked, waarover het in het eerste deel van deze serie ging. Bij de meisjes die seksueel actief waren, komt suïcidaal gedrag drie keer vaker voor dan bij meisjes die nog maagd zijn. Bij de seksueel actieve jongens is die kans zeven keer groter! Opmerkelijke resultaten, maar… wat doe je ermee?”

Bron: https://logos.nl/aanraking-doet-iets-met-je-brein/

Nummer 8

De kosmos. Bewijs voor miljarden jaren?

Inleiding: “Als tweede bewijs voor een oude aarde noemde Cees Dekker bewijzen uit de astronomie in de presentatie die hij gaf in de Festivalkerk op 8 maart jl. Vandaag nemen we dit argument onder de loep. Is het inderdaad waar dat er sterke bewijzen bestaan voor een oude aarde vanuit de astronomie? Hoewel Cees niet erg diep op de materie inging, noemde hij twee onderdelen: het uitdijen van het heelal en stermodellen. Hieronder zal ik uiteenzetten welke aanwijzingen je binnen de astronomie vindt die wijzen naar een veel jongere leeftijd.”

Bron: https://logos.nl/schepping-en-evolutie-deel-3/

hand_of_God_nebula.nasa

Nummer 9

Is de Koran geopenbaard?

Inleiding: “Christenen krijgen veel kritiek te verduren omtrent hun Bijbel. Met name moslims zijn hierin erg bedreven. Het wordt tijd dat de Christen zich bekend maakt met kritische kanttekeningen van de Koran, die om allerlei redenen verre van betrouwbaar is.”

Bron: https://logos.nl/de-ware-bronnen-van-de-koran/

Nummer 10

Problemen in de op het evolutie-dogma gebaseerde wetenschap

Inleiding: “Na de triomfantelijke uitroep van Julian Huxley in 1959, dat aan het verstand van ieder die nu nog niet gelooft in evolutie, ernstig getwijfeld moet worden, volgen reeksen gebeurtenissen, die serieuze denkers ernstig doen gaan twijfelen aan de deugdelijkheid van het evolutiegebouw. De onderstaande bloemlezing is zeker niet uitputtend.”

Bron: https://logos.nl/problemen-in-de-op-het-evolutie-dogma-gebaseerde-wetenschap/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!