Trix (was) in Naturalis

by | mrt 9, 2019 | Dinosauriërs, Paleontologie, Recensie

In het licht van de maan lopen we over een vlakte met wat bomen en struiken. Achter een van de struiken blijven we staan. Tien meter bij ons vandaan ligt een nest. Nou ja, nest… Het is meer een grote kuil. Er liggen rottende planten en ovale eieren in. Wat gebogen over het nest staat een groot hagedisachtig wezen met scherpe tanden. We pakken onze verrekijker om de eieren beter te kunnen zien. In enkele eieren zitten barsten. Een stukje schaal wordt weggeduwd. Er komt een kopje naar buiten. Het is een jonge Tyrannosaurus rex. Kort daarna komen er nog 19 broertjes en zusjes uit hun ei. Ze worden schoongelikt door moeders tong. Gelukkig vallen ze niet flauw bij het ruiken van haar afschuwelijke adem…

T. rex. Trix in Naturalis

Zo zou het volgens experts ongeveer gegaan kunnen zijn, de geboorte van Trix. Trix is de grote Tyrannosaurus die momenteel in Naturalis wordt tentoongesteld. Naar aanleiding van deze expositie is er een boek uitgegeven dat beschrijft waar, wanneer en hoe de T. rex leefde. Hierin lees je hoe de wetenschappers het dier hebben opgegraven en hoe Trix uiteindelijk in Naturalis is aangekomen.

Bescheiden

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het boekje gaat uit van een naturalistisch interpretatiekader. De dino zou ongeveer 67 miljoen jaar geleden hebben geleefd in het zogenoemde maastrichtien (laat-krijt). Als je echter door deze niet-creationistische visie heen prikt, is het boekje best lezenswaardig. Er staan allerlei interessante feitjes in die door opgravingen bekend zijn geworden.

De auteur is opvallend voorzichtig. Als iets niet zeker is, noemt hij dat ook. Zo schrijft hij dat het onzeker is of de T. rex veren had. Dat wordt soms gezegd, maar er zijn nog nooit veren bij een T. rex aangetroffen. Over welke pootafdrukken de T. rex heeft achtergelaten – of over hoe de eieren eruit zouden hebben gezien – is de auteur eveneens voorzichtig. Dat is goed. Veel dingen zijn onbekend en dus kun je je maar beter bescheiden opstellen.

Toch mist er iets

Op één punt is de auteur minder voorzichtig. Volgens hem zijn de dino’s uitgestorven door een meteorietinslag, zo’n 66 miljoen jaar geleden. Maar daar is onder de geleerden nog veel discussie over. Het is allerminst zeker of een meteorietinslag de oorzaak is van het uitsterven. Er worden heftige, soms emotionele debatten over gevoerd. Het is jammer dat de creationistische verklaring in het boekje ontbreekt. Creationisten die het museum bezoeken zullen zich afvragen hoe het nu precies zit met het oog op de Bijbel. Zij voelen zich hierdoor in de kou gezet. Ook zaken rondom de T. rex die het standaard naturalistische referentiekader in een ander licht plaatsen, komen niet in het boek voor. Zou deze T. rex – net als veel andere dino’s – misschien ook een meetbare hoeveelheid koolstof-14 bevatten? Of zacht weefsel, zoals Mary Schweitzer bij een andere T. rex vond? Als daar geen onderzoek naar wordt gedaan, zul je het niet te weten komen…

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2016, Trix in Naturalis, Weet 42: 15.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!