Tunnelvisie

by | jul 18, 2016 | Archeologie, Onderwijs

Regeren is vooruitzien. In de dagen van koning Hizkia breidde Assyrë zijn invloed in de regio uit. Tegen die achtergrond bereidt Hizkia zich voor op een belegering van zijn stad. Jeruzalem was uitstekend te verdedigen, maar honger en dorst zijn geduchte vijanden. Het waren en zijn beproefde middelen om zelfs de meest onneembare steden op de knieën te dwingen. We hebben deze tactiek in Syrië helaas opnieuw leren kennen.

2 KONINGEN 20:20
“Verdere bijzonderheden over Hizkia … en over het waterreservoir dat hij heeft laten aanleggen en de tunnel waardoor het water naar de stad wordt geleid, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda.”

2 Koningen 20:20 vertelt dat Hizkia een watertunnel liet graven (vanaf de Gihonbron – de enige nooit droogvallende bron in de omgeving) tot binnen de muren van Jeruzalem. Critici stelden dat deze tunnel niet door Hizkia’s mensen kon zijn gegraven. Het verhaal van de Bijbel hierover was fantasie, zo’n tunnel kon door gebrek aan technologische kennis niet rond 700 vóór Christus, Hizika’s tijd, zijn geconstrueerd. Hij zou uit de tweede eeuw vóór Christus stammen. Een typisch voorbeeld van de onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Laat je geloof in Gods betrouwbaarheid niet afhangen van wat ‘de wetenschap’ beweert.

Tegelijk is het goed wel kennis te nemen van wat er wordt beweerd. Dan weet je ook dat Hizkia inmiddels in ere is hersteld. Waardoor? Aanvankelijk leek al in 1880 het pleit beslecht. In de tunnel werd een inscriptie aangetroffen die beschrijft hoe de tunnelbouwers, van twee kanten werkend, elkaar hoorden en de doorbraak realiseerden. Paleografische en taalkundige argumenten plaatsen de oorsprong van de inscriptie in de zevende eeuw. Maar, zo merkten tegenstanders op, de naam van Hizkia ontbreekt in de inscriptie en dat wijkt af van het normale patroon in zo’n geval. Er klopte iets niet … Ik laat de ins en outs van deze discussie hier verder rusten. Inmiddels is op een andere manier wetenschappelijk aangetoond dat de constructie van de tunnel in de dagen van Hizkia moet hebben plaatsgevonden. Moet. Je wilt water? Graaf een tunnel van A naar B en klaar is Kees. Zo simpel is het niet. Het water dat je tunnel binnenstroomt, kan tijdens de route van A naar B geheel of grotendeels verloren gaan door scheuren in de ondergrond of wanden. De bouwers van de bewuste tunnel hebben dit probleem ondervangen door bodem, wanden en af en toe zelfs het plafond van een pleisterlaag te voorzien die plaatselijk tot 20 centimeter dik is. Er is onderhoud aan de tunnel gepleegd: er zijn meerdere lagen pleister aangetroffen. Wetenschappers boorden over de lengte van de tunnel 15 gaten in de pleisterlaag. De boorkernen leverden in de oudste pleisterlaag organische resten (planten, botfragmenten, stukjes houtskool) die met behulp van onder andere koolstofdatering (C14) werden gedateerd. De resten in de originele pleisterlaag bleken te stammen uit de periode dat Hizkia regeerde. Hadden de critici van de Bijbel last van tunnelvisie?

Siloam-tunnel.wikipedia

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Verbree, A., 2016, Tunnelvisie, Nederlands Dagblad Zeven 72 (19.280): 7.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!