Tweede nummer Bijbelvast verschenen – Kinderen en jongeren hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig – Voorwoord nieuwsbrief 1 oktober 2020

by | okt 1, 2020 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig. Zo luidde een van onze acties de afgelopen jaren. Vandaag is het al weer een maand geleden dat de laatste schoolregio startte met het nieuwe cursusjaar. Wellicht is dat op de school van uw (klein)kind anders gegaan dan in andere jaren. De coronamaatregelen zorgen voor beperkingen. Het onderwijs mag gelukkig nog doorgaan en veel kinderen in ons land bezoeken een school voor ‘bijzonder’ onderwijs. Dat houdt in dat veel van onze kinderen de bijbelverhalen kunnen horen en dat ze geleerd worden te denken vanuit een creationistisch wereldbeeld. Zo zou het in ieder geval moeten zijn, toch?Helaas is de praktijk weerbarstig. In veel christelijke basisscholen staan naturalistische kinderboeken in de (klassen)bibliotheek. Zonder enig weerwoord lezen kinderen in die boeken over miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming. Methoden zijn vaak ook seculier (gelukkig bestaat er tegenwoordig de christelijke biologiemethode Wondering the World. Zie hier.). Aardrijkskundemethoden gaan uit van miljarden jaren en de naturalistische tijdschaal. Geschiedenismethoden nemen het leven en werk van de Heere Jezus met een korrel zout. Bij dat laatste (over Jezus) mag je hopen dat iedere docent nuanceringen aanbrengt en kinderen wijst op de werkelijke geschiedenis. Bij dat eerste (miljarden jaren) zitten docenten vaak met de handen in het haar of geven ze aan dat ze hier gewoon de methode volgen en naar de kinderen toe laten merken dat zij er anders over denken. Een stevig weerwoord ontbreekt. Gelukkig zijn er uitzonderingen! Deelt u uw positieve (zoals deze) ervaringen met ons? Heeft u als docent al creationistische kinderboeken (zoals dezedezedeze en deze) in de (klassen)bibliotheek staan? Vraag op uw school na wat de mogelijkheden zijn.

In het voortgezet onderwijs heeft de vakdocent vaker meer kennis in huis als het gaat om naturalistische leerstukken en de creationistische argumenten. Toch lazen we twee weken geleden een verslag in het Reformatorisch Dagblad dat ook op reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (en niet alleen daar!) het theïstisch evolutionistische gedachtengoed binnen sijpelt. Gelukkig kennen wij veel docenten die staan voor het creationistische wereldbeeld, maar dit is zorgelijk. Hoe kunnen we het tij keren? Door positieve ervaringen met elkaar te delen en elkaar aan te scherpen en te bemoedigen. Hebben wij onze kinderen over voor naturalistische natuurfilosofie of willen we dat ze dicht bij God leven en dat ze Hem voor Zijn scheppingswerk loven en prijzen?  Wat kan de directie doen om de docenten nog meer toe te rusten? Stuur de docenten mee met onze geologie-excursies zoals naar de Opaalkust of naar Hongarije. Daar leren ze meer over de koppeling tussen het creationistische wereldbeeld en de praktijk. Van onze kant hebben wij het onderwijsproject in het leven geroepen onder leiding van onze medewerker, Jan van Meerten. Binnen dat project inventariseren we onderwijsmateriaal dat positief spreekt over Gods schepping en bieden we dit materiaal aan voor onderwijs en opvoeding. Informatie over dit project is hier te bekijken. Steunt u dit project al? Dat kan financieel, maar ook door uw (nieuwe) onderwijs- en opvoedingservaring met ons te delen of bestaand onderwijsmateriaal aan te dragen. Daarnaast hebben wij onze boekenactie waar ondertussen al meer dan 300 boeken voor verzonden zijn. Doet u mee? 

Website

Ook in het nieuwe cursusjaar hopen we daarom dat we docenten onder de vaste bezoekers van de website van Logos Instituut (www.logos.nl) kunnen rekenen. Op onze website kunnen docenten artikelen lezen contra dit naturalistische wereldbeeld en ter opbouw van het creationistische wereldbeeld. Ziet u op de website door de bomen het bos niet meer? Dat kunnen wij ons goed voorstellen, er staan ook zoveel artikelen (meer dan 2000!) op. Aan de verwarring komt gelukkig een einde. Onze medewerker, Irene van der Ham, geeft leiding aan het websiteproject. Zij zorgt er voor dat de artikelen beter vindbaar zijn op onze website en zij gaat er ook voor zorgen dat het instapniveau op de website lager komt te liggen. Artikelen met meer diepgang blijven uiteraard ook verschijnen op onze website. We zijn op zoek naar mensen die ons zouden kunnen helpen met het rubriceren van de artikelen én met de opbouw van de website. Heeft u interesse? Neem dan contact op via info@logos.nl.

Bijbelvast

Graag wijzen wij u op het nieuwe nummer van Bijbelvast met als titel God heeft alles goed gemaakt! Waarom dit thema? Onze medewerker, Erika de Stigter, legt het uit: “Ik merk dat de vraagstellers vaak denken dat het vraagstuk van ‘schepping of evolutie’ tot één van de bijzaken in het christelijk geloof behoort. Het is inderdaad niet de kern, maar het aanvaarden van de evolutietheorie heeft wel verschrikkelijke gevolgen voor de kern van het Evangelie. (…) Dat maakt ook dat wij als Logos Instituut een heel nummer Bijbelvast wijden aan schepping en evolutie. Met als doel dat jullie door dit blad bemoedigd en toegerust worden om vast te houden aan de Bijbel, in het bijzonder aan het historische verslag van de schepping. En dat je als docent, voorganger of (groot)ouders toegerust wordt in het doorgeven van deze boodschap.” Krijgt u dit blad nog niet? Aanmelden kan via deze link. Hebben wij uw adres niet? Dan kunt u deze doorgeven via bijbelvast@logos.nl. Wilt u extra nummers om deze in uw gemeente of op uw school uit te delen dan kunt u dat ook doorgeven via het bovenstaande mailadres. Helpt u mee om deze boodschap te verspreiden?Wij vragen u om ook de komende periode voor ons te bidden en waar kan mee te werken tot opbouw van het creationistische wereldbeeld. Steunt u ons ook financieel? Hier kunt u vinden hoeveel er nog nodig is om het jaar 2020 positief af te sluiten. Bedankt voor alle steun die wij de afgelopen tijd van u hebben mogen ervaren!

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!