UFO-meldingen

by | feb 11, 2017 | Antropologie, Geschiedenis, Onderwijs

Vraag

Een vraag voor dr. M. J. Paul over UFO’s. Een klein percentage van de UFO-meldingen schijnt echt onverklaarbaar te zijn. Denkt u dat het demonen kunnen zijn? Juist omdat we in de Bijbel lezen dat de boze geesten het luchtruim bewonen? Het lijkt erop dat er sinds 1947 een golf van UFO-meldingen is ontstaan; zou dit ook een teken van de eindtijd kunnen zijn? Hoe moeten we denken over het visioen van Ezechiel in hoofdstuk 1? Dat lijkt ook een soort UFO, maar dan van hemelse oorsprong.

ufo-pixabay

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een lastig onderwerp aan de orde. Het woord UFO staat voor Unidentified Flying Object, de Engelstalige benaming voor een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp. Daarmee wordt een in de lucht waargenomen verschijnsel bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. Voor een deel van de waarnemingen blijkt later een natuurlijke verklaring te zijn, maar voor een deel is dat niet het geval. Wie de literatuur nagaat, komt allerlei verklaringen tegen. Veel meldingen zijn zo vaag en algemeen dat er ook geen onderzoek mogelijk is en dus ook geen goede verklaring beschikbaar is.
Hier is de vraag of een UFO in sommige gevallen ook demonisch van oorsprong kunnen zijn. We moeten oppassen niet te snel met die verklaring te komen, want er zijn zoveel meer mogelijkheden. Toch lijkt mij in een beperkt aantal gevallen de demonische verklaring een serieuze mogelijkheid. 
Sommige mensen in onze maatschappij zijn overtuigd van het bestaan van buitenaardse wezens. Het geloof in buitenaardse wezens of ‘aliens’ heeft oude papieren. Talloze mythen gaan over goden die iets hebben gedaan met de mensheid. Ze hebben supermensen verwekt, ‘halfgoden’ met een bovennatuurlijke kennis. Die werden in de strijd om het bestaan bejubeld en verafgood. Wij hebben afstand genomen van die heidense mythen, maar het kunnen verwrongen geschiedenissen zijn, waarvan de kern waar is. 

Hoe komt het dat sommige mensen vaker dan anderen UFO’s waarnemen? Naast psychische verklaringen is het ook mogelijk dat sommigen zich openstellen voor verkeerde krachten. Satan kan op allerlei manieren mensen misleiden, ook door demonische manifestaties. Daarbij moeten we beseffen dat hij Gods werken nabootst.

In Ezechiël 1 ziet de profeet een wonderlijk visioen, dat aansluit bij onderdelen van de tempel in Jeruzalem (1 Kron. 28:18; 1 Kon.7:27-37). Een specifiek Babylonische invloed is niet aan te tonen. In Joodse kring staat het visioen bekend als “Ma’aseh Merkavah”, het werk van de triomfwagen/gloriewagen. De Merkavah-literatuur heeft grote invloed gehad op de Joodse gebeden, maar ook op de liturgie van belangrijke feesten. Het gaat mij te ver om aan te nemen dat Ezechiël een soort UFO zag. In visioenen hoeven geen echte voorwerpen getoond te worden.

Zijn de UFO-waarnemingen een teken van de eindtijd? De term UFO is pas na de Tweede Wereldoorlog opgekomen en sinds die tijd wordt er meer systematisch onderzoek verricht. Voor die tijd waren er ook als heel wat onverklaarbare waarnemingen. Gezien de vele verklaringsmogelijkheden voor UFO’s lijkt mij voorzichtigheid op zijn plaats om daarmee onze tijd te duiden. Ik houd het liever op de tekenen der tijden die in Mattheüs 24 genoemd worden. Daarbij wijzen die tekenen niet in de eerste plaats naar een jaar op onze kalender, maar is het de bedoeling dat wij waakzaam zullen zijn (zie het slot van het hoofdstuk).

Prof. dr. M. J. Paul

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van de website Refoweb. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!