“Uit het hart zijn de uitgangen van het leven”

by | okt 2, 2019 | Recensie

Is de Bijbel betrouwbaar? Christenen geloven dat dat zo is, atheïsten geloven dat dat niet zo is. Verstokte twijfelaars geloven dat je het niet zeker kunt weten. In álle drie gevallen gelóven mensen iets en vertrouwen ze dat wat ze geloven waar is. Toch kunnen ze niet alle drie gelijk hebben. Is er een zinnig gesprek mogelijk over wat nu echt waar is? Het antwoord is: ja! Maar het kan alleen als je bereid bent écht naar de argumenten van de ander te luisteren. Ben je bereid om je ongeloof in een ander standpunt ter discussie te stellen?

Eerste hulp bij ongeloof.

Weet Magazine en Logos Instituut gaan uit van de betrouwbaarheid en het gezag van de Bijbel. Dat geldt voor levensbeschouwelijke vragen, maar ook voor wat de Bijbel zegt over de geschiedenis van de aarde en de mensheid. Dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn velen, ook christenen, die op veel punten hun twijfels hebben:
• Is de tekst van de Bijbel wel betrouwbaar?
• Is de samenstelling van de Bijbel misschien een zaak van willekeur als het gaat om welke boeken er wel in staan en welke niet?
• Is wat er in staat wel geloofwaardig? Er staan toch de meest ongelooflijke wonderen in?
• Zijn de verhalen soms niet wreed? Een volkerenmoord bij de intocht in Kanaän, kinderen en kleinkinderen die moeten boeten voor de zonden van hun (groot)- ouders, een vader die zijn kind moet vermoorden? Het is geen wonder dat velen, zeker jongeren, gaan twijfelen aan de inhoud van het christelijk geloof als ze geen antwoord op zulke vragen hebben. Dan dreigt de twijfel, als eerste stap op de weg van totaal ongeloof. Wie eenmaal de Bijbel heeft losgelaten staat vaak niet meer open voor discussie.

Handboek

Twijfel is op zich niet slecht. Ga er niet zonder meer van uit dat iets waar is, maar onderzoek alles en behoud het goede, namelijk: de waarheid. Maar als twijfel de eerste stap is op de weg van ongeloof in de betrouwbaarheid naar Gods Woord, dan brengt dat onheil, ongeluk. Het is goed als je dan beschikt over een gids om dat soort ongelukken te voorkomen: een ‘handboek Eerste Hulp Bij Ongelukken’. Onlangs is er zo’n handboek verschenen. Gemakkelijk leesbaar, goed gedocumenteerd en betrouwbaar. De schrijver is zelf tijdens zijn studie door een proces van twijfel heen gegaan. Daardoor kan hij vanuit eigen ervaring ingaan op de vragen die dan kunnen spelen. Hij is docent in het middelbaar onderwijs en aan de Evangelische Hogeschool en dat merk je aan de helderheid van zijn betoog. Bovendien heeft hij zowel geschiedenis als theologie gestudeerd waardoor hij met kennis van zaken schrijft.

Uit het hart

In het boek gaat Gábor Locht op vele concrete vragen in. Maar twijfel is niet alleen een zaak van het verstand, van zakelijke en wetenschappelijke argumenten. De Bijbel zegt dat uit het hárt de uitgangen van het leven zijn. Dat betekent in dit verband dat ten diepste de belangrijkste beslissingen niet emotioneel of rationeel gemaakt worden, maar vanuit het hart, relationeel. Van daaruit krijgen emoties en gedachten hun sturing. Locht besteedt ook daar aandacht aan en dat is noodzakelijk. Want als je daar blind voor bent, helpt discussie over concrete vragen vaak niet! Toch is er ook een andere kant. Er is een wisselwerking tussen argumenten en ervaringen. Het hart, je geloof, kan door beide beïnvloed worden. Daarom is het nodig om over beide te praten. Over punten als slechte ervaringen in de thuissituatie en opvoeding, met christelijke scholen of organisaties of conflicten in de kerk. Dat is net zo nodig als de discussie over het gezag van de Bijbel, de geloofwaardigheid van het evangelie en de betekenis van een christelijke levensstijl. In die discussie biedt dit boek goede diensten.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Delden, J.A. van, 2016, Eerste hulp bij ongeloof, Weet 40: 15.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!