Unieke vondst! Honderden fossiele Pterosaurus-eieren

by | dec 11, 2017 | Dinosauriërs, Paleontologie

Pterosauriërs waren vliegende reptielen die vaak met dino’s in verband worden gebracht. Er zijn verschillende soorten bekend vanuit het fossielenbestand. Paleontologen in China hebben nu wel een heel bijzondere vondst gedaan: honderden Pterosaurus-eieren, sommige zelfs met de embryo’s er nog in! Wat is hier gebeurd?1

In de Chinese Gobiwoestijn worden veel fossielen van vliegende reptielen gevonden. Zo veel zelfs dat de onderzoekers het een ‘Pterosaurus-paradijs’ noemen. Tussen de fossielen van volwassen Pterosauriërs zaten ook eieren. De nieuwste vondst bestaat uit een stuk zandsteen met ten minste 215 eieren van de soort Hamipterus tianshanensis, inclusief zeker zestien embryo’s. Hiermee kunnen paleontologen de vroege groei van deze vliegende reptielen bestuderen. Er vielen toen wat bijzonderheden op: de vleugelbotten waren naar verhouding nog niet sterk ontwikkeld, en de jonkies hadden nog geen tanden.

De onderzoekers reconstrueren de vorming van deze fossielen als volgt: volgens hen legde Hamipterus zijn eieren aan de oever van een prehistorisch meer. Stormen zorgden ervoor dat de eieren in het meer terechtkwamen, daar zonken en openbraken en zich vulden met zand en mineralen zodat ze konden verstenen. De paleontologen denken dat er minstens vier van zulke stormen zijn geweest: de eieren zitten namelijk in vier verschillende zandsteenlagen.

Hoe kun je hier vanuit een Bijbels denkraam naar kijken? Uit waarnemingen van recente overstromingen is bekend dat meerdere aardlagen nagenoeg gelijktijdig kunnen ontstaan. Dat zal ook bij de zondvloed het geval zijn geweest. De Pterosaurus-eieren zijn dan door het zondvloedwater mee gespoeld en door sedimenten bedekt.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://news.nationalgeographic.com/2017/11/largest-pterosaurs-eggs-discovered-embryos-fossils-paleontology-science/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!