Gisteren zag ik op de TV een programma van de EO voorbijkomen1 waarin relaties en monogamie aan bod kwamen. Één van de aanwezige psychologen (Gert-Jan Kloens) gaf aan dat gebroken gezinnen2 de Nederlandse samenleving 2,3 miljard op jaarbasis kost. Dit is voor hem reden voor een publiek debat, “omdat dit de gezondheid van mensen aangaat […]en[…] 90% van de kinderen uit de jeugd GGZ komt uit gebroken gezinnen of kinderen die met hechtingsproblemen zitten”.

Zelf vraag ik me af of een politiek debat of zelfs regelgeving hierover iets zal oplossen. De genoemde cijfers geven wel weer wat de gevolgen zijn, en vooral het feit dat een mogelijke besparing van 2,3 miljard “niet interessant” is, legt bloot dat onze vrijheid best geld mag kosten en dat cijfers vooral interessant zijn wanneer ze ons eigen standpunt ondersteunen.

gloeilamp_zout-_en_peperstel_hoofd_1

bron: http://www.ditverzinjeniet.nl/gloeilamp-zout-en-peperstel

Wij willen niet betutteld worden, we willen geen rekening moeten houden met anderen, wij willen onszelf niet stellen onder iets anders dan onze eigen wil. Naar mijn idee is dit een voorbeeld van de zonde die al sinds de zondeval scheiding tussen God en mens heeft gebracht: wij willen onafhankelijk zijn. onafhankelijk van God, onafhankelijk van de bijbel, onafhankelijk van de ander.

Enige oplossing: Jezus kennen en Hem bekendmaken! Het klinkt misschien was duf, maar echte verandering begint in het klein. Een samenleving verandert doordat mensen in die samenlevingveranderen. Er is zout nodig. Niet om in wonden te strooien, maar om smaak te geven. Jullie zijn het zout van de aarde. Verlies je smaak niet! Jullie zijn het licht van de wereld. Verberg dat licht niet!

Voetnoten

  1. http://www.eo.nl/ditisdedag/arena/aflevering-detail/arena-20150325t211000/
  2. lees: echtscheidingen

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Douwe Tiemersma

Written by

Douwe is in een christelijk gezin opgegroeid. Zijn passie is anderen over Jezus te vertellen, en met name door op een eigentijdse manier vorm te geven aan je geloof, zoals middels de alphacursus. Tijdens zijn studie Theologie (ETH) en Geneeskunde (Utrecht) kwam hij veel studenten tegen die hem bevroegen over zijn geloof in schepping. Voor hem begon toen de zoektocht naar waarheid over dit onderwerp. Wat is waar? Na het zien van populaire videos met creationistische argumenten bleef het onbehagelijke gevoel dat dit misschien niet het hele verhaal was. Dus ging hij op zoek naar de argumenten van de wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen. Één ding stond voor hem vast: het loslaten van een zesdaagse schepping zou grote gevolgen voor zijn geloof betekenen: als dit deel van de bijbelse historie niet betrouwbaar was, wie of wat bepaalt dan wat er nog wel betrouwbaar is? Terwijl hij bang was dat dit zou kunnen betekenen dat hij zijn geloof zou verliezen, kwam hij tot de verbazende ontdekking dat het onderzoeken van de feiten zijn geloof alleen maar versterkte; dat argumenten voor een jonge aarde en een betrouwbare bijbel ijzersterk zijn. Omdat met name in het gesprek met de niet-christenen dit vaak een onderwerp van gesprek is en omdat voor velen evolutie één van de grote argumenten tegen het bestaan van God is, wil Douwe christenen en niet-christenen laten zien dat geloof in een zesdaagse schepping prima valt te combineren met de feiten; dat hier niets "onwetenschappelijks" aan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 tekens over