“Een verrassende documentaire met mooie natuuropnamen”

by | okt 23, 2017 | Onderwijs, Recensie

Bij Mediagroep in Genesis1 verscheen op DVD de documentaire Darwin – De reis die de wereld veranderde. In 1831 ging de 22-jarige Charles Darwin aan boord van de HMS Beagle voor een vijf jaar durende ontdekkingsreis die de wereld zou veranderen. De documentaire volgt de route die Darwin destijds aflegde. Verschillende wetenschappers en deskundigen geven vanuit het perspectief van vandaag commentaar op de bevindingen van Charles Darwin en ook op de mens Darwin. Zijn grootvader, Erasmus Darwin, had in 1794 in zijn boek Zoonomia reeds een concept voor de evolutietheorie opgesteld.

Tijdens de reis leest Charles de boeken van geoloog Lyell en hij raakt overtuigd van het uniformitarisch principe (het verleden is de sleutel tot het heden). Lyells boeken overtuigen Darwin dat de aarde lang geleden gevormd moet zijn. Vanuit deze uniformitaristische bril concludeert Charles Darwin dat de zeemonding van de Rio Santa Cruz, diep uitgeslepen in hard basalt, nooit door een recente overstroming kon zijn gevormd. Volgens geoloog dr. Emil Silvestru (Babes-Bolyai University) liet Darwins uniformitaristische visie op geologie geen ruimte voor heel andere optie: een catastrofale overstroming, vanuit een doorgebroken gletsjermeer in de Andes-regio. In deze gigantische catastrofe sneed een immense hoeveelheid water over een lengte van 320 km een kanaal uit in slechts enkele dagen; niet in miljoenen jaren. Vergelijkbare gebeurtenissen zijn aangetoond in de Channelled Scablands (Washington) en de overstroming van het Agassismeer in Canada.

Darwin, de reis die de wereld veranderde

In deze documentaire worden een aantal misvattingen rond Darwin rechtgezet. Zo merkt dr. Rob Carter (Universiteit van Miami) op: ‘Het is een algemeen misverstand dat Darwin de evolutietheorie op basis van natuurlijke selectie heeft bedacht toen hij op de Galapagoseilanden verbleef. Graig Buckley (Cambridge): ‘Darwin noteerde zelfs niet op welk eiland hij welke vink aantrof. Pas na terugkeer in Engeland realiseerde Darwin zich het belang van die informatie.

Paringsgedrag op de Galapagoseilanden heeft biologen recentelijk zeer verrast. Binnen zekere grenzen blijken er meer kruisingen mogelijk dan gedacht. Zoals een kruising van een landleguaan met een zeeleguaan. Dat verbaast, want hun leefgebieden en leefwijzen zijn fysiek verschillend. Dit roept vragen op over de tijdschaal. Bij miljoenen jaren zou je op de Galapagoseilanden uiteindelijk hybride mixen van dieren verwachten, maar dat is niet het geval. Zeeleguanen kunnen van het ene naar het andere eiland zwemmen. Als soorten zo snel kunnen vermengen, waarom is er dan op de Galapagoseilanden toch zo’n enorme variatie van soorten? Dr. Rob Carter concludeert: ‘Dit stemt meer overeen met een recente explosie van populaties dan met lange tijdsperioden en het langzaam ontstaan van soorten. Het alternatieve model is volgens Carter, dat de Galapagoseilanden jong zijn en dat de soorten hier jong zijn, hooguit enkele duizenden jaren.

Opzienbarend is ook de waarneming (dr. Jan Komdeur, Groningen), dat de veranderingen van Galapagosvinken door natuurlijke selectie in één jaar kunnen plaatsvinden. De morfologie van de vinken verandert onverwacht snel, maar binnen dezelfde soort. In eerste instantie dacht men dat dit verschillende soorten waren; dat bleek –verrassend- niet zo te zijn! Dat de ‘evolutie’ van vinken zó snel verloopt was een schok. Het fenotype van de vink blijkt cyclisch te verlopen, binnen bepaalde grenzen. In sommige jaren vind je vinken met grote snavels, klimaat afhankelijk van het beschikbare voedsel, maar tijdens andere jaren heeft dezelfde vinkensoort kleine snavels. Darwin heeft deze jaarcyclus niet kunnen zien; hij was in 1835 maar vijf weken op deze eilanden.

Is deze verandering door natuurlijke selectie hetzelfde als evolutie zoals Darwin zich dat voorstelde? Dr. Matti Leisola pleit voor nauwkeurige definitie van het begrip evolutie. ‘De natuur is zo geschapen, dat levende organismen zich kunnen aanpassen aan verschillende leefomstandigheden. We zien daardoor veel potentiële variatie in de natuur, maar echte nieuwigheden zijn er niet’. Mensen praten over soortvorming in de natuur; dat is ook waarneembaar, maar we zien geen nieuwe structuren, geen nieuwe informatie. En juist die nieuwe genetische informatie is essentieel voor de theorie van Darwin. Een verrassende documentaire voor evolutionisten en creationisten. Met mooie natuuropnamen. Een aanrader!

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Voetnoten

  1. www.scheppingofevolutie.nl

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!