Vier redenen waarom Genesis vandaag zo belangrijk is

by | jun 25, 2018 | 03. Theologie, Onderwijs

Laten we eerlijk zijn: de eerste hoofdstukken van Genesis zijn behoorlijk controversieel. Er staan veel dingen in die ons een onbehaaglijk gevoel kunnen geven. Het gevolg is dat sommige mensen op seminaries en aan universiteiten proberen de in Genesis beschreven geschiedenis te vervangen door een andere geschiedenis, een geschiedenis die aansluit bij de uitkomsten van evolutionaire wetenschap. Hieronder de belangrijkste redenen waarom we de documentaire Is Genesis History hebben gemaakt.1

We zijn van mening dat de gebeurtenissen en mensen in die hoofdstukken heel belangrijk zijn. Ze maken deel uit van echte geschiedenis, waarvan christenen moeten weten dat die werkelijk gebeurd is. Bovendien moeten ze weten dat het een geschiedenis is die door de wereld om ons heen wordt bevestigd.

1. Genesis is de basis van het evangelie

Alles begint met Adam. Als Adam geen zonde en dood in de wereld had gebracht, had Christus ook niet hoeven te komen om ons te redden. Paulus begreep dat en daarom vergelijkt hij Adam met Jezus: “Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (1 Korinthe 15:21,22 – HSV). Paulus verwijst in dat hoofdstuk zelfs naar Jezus als “de laatste Adam.”

Lukas heeft dat ook begrepen. Hij verbindt Jezus met Adam door één enkele, complete genealogie. Vervolgens verhaalt hij ons hoe Jezus de woestijn inging om door Satan verzocht te worden. Jezus werd evenals Adam in verleiding gebracht, maar Hij bleef gehoorzaam. Jezus wist wat zijn opdracht was: het teniet doen van het doodvonnis over de mensheid en de vloek van verderf over de schepping. Geen Adam, geen zonde – geen zonde, geen dood en verderf – geen dood en verderf, geen noodzaak voor Jezus. Jezus kwam om ons te redden, omdat Genesis geschiedenis is. Zoals D. Martin Lloyd-Jones het uitdrukte: “Ik heb geen evangelie, tenzij Genesis geschiedenis is.”

2. Genesis is de oplossing voor onze cultuur

Als cultuur de manier is waarop mensen verkiezen hun leven te leiden, dan is Genesis de plaats waar God ons Zijn richtsnoer voor cultuur kenbaar maakt. Zoals we allemaal wel weten worden tegenwoordig vreemde culturele ideeën omarmd. Wat we echter niet vaak horen is dat iemand met een publieke functie naar Genesis verwijst als argument waarom we iets wel of niet moeten doen. Het gevolg is dat veel kerkmensen en jongeren nog moeten horen wat Genesis over cultuur heeft te zeggen.

Neem de transgender discussie: als God de mens naar zijn beeld mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen, dan zijn we wezenlijk mannelijk en vrouwelijk vanaf het begin. Onze seksualiteit kan niet worden veranderd.

Of neem het huwelijk: als God Eva heeft geschapen om met Adam te trouwen en kinderen te krijgen, staan zij model voor alle mannen en vrouwen. Twee mannen of twee vrouwen kunnen niet met elkaar trouwen.

Of denk eens aan klimaatverandering/de opwarming van de aarde: als God tegen Noach na de zondvloed zei dat Hij de aarde nooit weer met water zou verwoesten en dat de seizoenen (d.w.z. het klimaat) met hun tijden van zaaien en oogsten zouden blijven bestaan, dan hoeven we niet bang te zijn voor eventuele toekomstige klimaatproblemen.

De lijst kan nog veel langer worden gemaakt: het leven, economie, omgang met de natuur, technologie, voedsel, wetenschap. Genesis is het ultieme tegen de gangbare cultuur ingaande boek, dat ons de maatstaf geeft hoe ons leven vorm te geven.

3. Genesis wordt door evolutionisten geherinterpreteerd

Vandaag de dag zien we een invloedrijke lobby zonder dat veel christenen zich dat realiseren. Deze lobby beoogt Darwinistische evolutie opnieuw ingang te doen vinden in de christelijke theologie. Dit idee wordt wel “theïstische evolutie” of “evolutionaire schepping” genoemd. De voornaamste groep die dit standpunt opdringt is Biologos. Op haar website staan veel bekende christenen en denkers (onder wie veel mensen die ik respecteer), die hier positief tegenover staan.

Maar deze organisatie verspreidt ketterij. Dat werd al in de negentiende eeuw als ketterij gezien. Asa Gray, een Amerikaanse geleerde en vriend van Charles Darwin, probeerde destijds om een nieuwe interpretatie van Genesis te geven en ging daarbij uit van Darwins nieuwe geschiedenis van de wereld. Darwin dacht dat dit niet mogelijk was. Per slot van rekening was zijn theorie juist om het verslag in Genesis te vervangen. Desondanks heeft een aantal theologen en geleerden geprobeerd de twee verschillende geschiedenisbeschrijvingen samen te smelten en daarbij tegelijk het evangelie vast te houden. Maar het is duivelse misleiding. Hier volgen een paar van de ketterijen die theïstische evolutionisten promoten en die het Bijbelse verslag tegenspreken:

• Op aarde bestonden al honderden miljoenen jaren van dood voordat Adam zondigde;
• De schepping is altijd aan verderf onderworpen geweest;
• Adam en Eva waren slechts twee menselijke wezens, voortgekomen uit een groep mensachtige schepselen, die al honderdduizenden jaren vóór hen bestonden;
• Er bestaan geen uniek geschapen soorten, want alles stamt af en gaat terug op een gemeenschappelijke bacteriële voorouder;
• God maakte gebruik van evolutie (voortgang waarbij het zwakke wordt gedood) als de belangrijkste manier om alles wat we zien te scheppen.

Dit is zonneklaar een volledig andere oorsprongsgeschiedenis van de wereld dan wat Genesis ons vertelt. Biologos beschikt over ruime fondsen en besteedt veel geld aan pogingen om predikanten en theologiestudenten te beïnvloeden. Maar de groep is gevaarlijk bezig, want niet alleen promoot zij slechte theologie, zij presenteert ook onschriftuurlijke wetenschappelijke theorieën.

4. De geschiedenis in Genesis wordt door de wereld om ons heen bevestigd

Het uitgangspunt van onze film is dat Genesis een accuraat geschiedenisboek is. In dat licht kunnen de in Genesis beschreven gebeurtenissen bevestigd worden door bestudering van de wereld om ons heen. Van de enorme lagen sedimenten die over de continenten liggen opgehoopt en die met fossielen zijn gevuld (blijk van een wereldwijde vloed), tot de wederzijds afhankelijke, onderling verbonden complexiteit van eindeloze biologische systemen en ecosystemen (blijk van een zesdaagse schepping), tot de werkelijkheid van dood, zonde en verderf die we overal zien (blijk van een alomvattende zondeval), Genesis geeft ons geschiedenis waar we op aan kunnen en die betrouwbaar is.

In de film brengt Del Tackett tijd door met zo’n vijftien wetenschappers, die allen de wereld om ons heen in het licht van Genesis uitleggen. Zij vertegenwoordigen maar een klein deel van de honderden geleerden die Genesis zien als een waar en accuraat verslag van de geschiedenis van de wereld. Uiteindelijk komt het neer op het gezag van de Schrift. Net zoals Jezus, Petrus, Paulus, Lukas en Johannes Genesis als historisch gezaghebbend zagen, zo moeten wij dat ook doen. Als christenen erkennen dat Genesis actuele geschiedenis is, zal het de manier waarop zij al het andere zien veranderen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Is Genesis History. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Deze documentaire wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!