Vier theïstisch evolutionisten reageren op prof. Ouweneel

by | mei 24, 2018 | Nieuws, Opinie

Vorige week verscheen een interview met prof. Ouweneel (ND 18-5). Direct reageerden drie biologen en een fysicus op enkele woorden in dit interview (ND 19-5). Het eerste dat opvalt is dat zij daarin het nieuwste boek van Ouweneel niet noemen en daarmee niet reageren op het hoofdonderwerp van het interview.

Dat boek gaat ten diepste niet om de evolutietheorie, maar over de vraag of het orthodox-christelijk geloof overeind kan blijven bij het accepteren van de menselijke evolutie zoals deze door naturalisten geïnterpreteerd wordt. Het tweede dat opvalt is dat de reactie geen inhoud bevat, maar slechts een evolutionaire geloofsbelijdenis en een machtswoord. Ze schrijven namelijk dat zij “als wetenschappers (…) goed op de hoogte [zijn] van de aanwijzingen voor evolutie” en dat deze “aanwijzingen (…) talrijk en overtuigend [zijn]”. Universele Gemeenschappelijke Afstamming over Deep Time is sterk aanvechtbaar en het theïstisch evolutionisme is zowel theologisch, filosofisch als wetenschappelijk bankroet.

Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? - Willem J. Ouweneel

Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? door Willem J. Ouweneel, verkrijgbaar in onze webshop.

Neem bijvoorbeeld de snelle radiatie van de dinosaurussen. Deze beesten verschijnen plotseling in het fossielenarchief en nemen zeer snel in aantal en vorm toe. Of zoals een persbericht aangaf: “Eerst waren er geen sporen van dinosaurussen en toen waren er veel.” Er is geen mechanisme om deze explosieve toename van dinosaurussen in zo’n korte tijd te verklaren, om nog maar te zwijgen over de ontbrekende voorouders van deze ‘vroege’ dinosaurussen. Dit voorbeeld kan nog met talloze voorbeelden worden uitgebreid.

Universele Gemeenschappelijke Afstamming is onderdeel van een interessante ontstaansmythe, net als de scheppingsmythen van de Babyloniërs en andere oude volkeren, maar ze is daarmee nog geen realiteit. Verdiepen in tegenargumenten kan daarom geen kwaad (dat kan door bijvoorbeeld te beginnen met het lezen van deze drie boeken: ‘Theistic Evolution’ van Moreland et al., ‘Replacing Darwin’ van Jeanson en ‘Zombie Science’ van Wells).

De geleerden dienen met argumenten te komen in plaats van met het uitspreken van een geloofsbelijdenis en een machtswoord. Dat laatste gaat namelijk niet werken en zeker niet bij de driemaal gepromoveerde Ouweneel. Zijn boek gaat over een historische Adam als eerste mens. Daar moet de discussie ‘Ouweneel-2018’ over gaan. Want waar je een historische Adam ook wil plaatsen op de tijdlijn van de vermeende evolutionaire geschiedenis, overal brengt het grote problemen met zich mee en ondergraaft het de fundamenten van het christelijk geloof. En dat heeft prof. Ouweneel heel goed gezien!

Dit artikel is ter publicatie aangeboden aan het Nederlands Dagblad, maar afgewezen. De opinieredactie gaf aan de discussie nu niet opnieuw te willen voeren.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!