Vijftig jaar ontdekken

by | apr 25, 2018 | 07. Filosofie

Als een architect een huis ontwerpt, maakt hij eerst een tekening en daarna bepaalt hij welkebouwmaterialen waar moeten komen. Hij moet zich nauwkeurig aan de wetten van het Bouwbesluit houden, zoals de sterkte en de dikte van de draagbalken, de dikte van de ruiten en het juiste materiaal op de goede plaats. Het huis moet er immers over vijftig jaar nog staan. Hij heeft boeken met tabellen over sterkte en corrosiebestendigheid en duurzaamheid van alle bouwmaterialen. Zo is het ook met de schepping. 

Alles wat we om ons heen zien en wat God heeft geschapen voldoet aan bepaalde wetten. Dat geldt overigens ook voor alles wat mensen gemaakt hebben met materialen uit de schepping. Die wetten zijn nog niet zo lang bekend, sommige nog geen halve eeuw, en de wetenschap krijgt steeds meer inzicht in die randvoorwaarden. Alles in de schepping wordt bepaald door die wetten, de zogenaamde natuurconstanten, ongeveer 25. De meest bekende is de zwaartekracht, andere zijn de lichtsnelheid en de krachten die een atoom bij elkaar houden.
De waarden van die constanten zijn vrij nauwkeurig bekend, soms tot tien cijfers achter de komma. En nu is het bijzondere dat zelfs een minieme afwijking van één van deze natuurconstanten een totale ineenstorting en chaos in het heelal zou veroorzaken. Als, bijvoorbeeld, de zwaartekrachtconstante maar een fractie zou afwijken, dan zou materie niet kunnen samenkomen tot sterren en planeten, of alles zou samensmelten tot één grote klomp massa. De kernkracht heeft precies de juiste waarde om te zorgen dat atomen, de bouwstoffen van alle materie, kunnen bestaan. Gelovigen zien hier een bewijs in van de almacht van God, maar ongelovigen zijn niet onder de indruk van deze argumentatie. Ze hechten veel waarde aan toeval, of ze gaan uit van veel parallelle universums en menen dat wij dan net in het goede heelal wonen. Wie het vatten kan, vatte het, zei Jezus al.

Iets meer

Maar wat heeft de wetenschap nu zoal ontdekt de laatste anderhalve eeuw? Een paar voorbeelden. In de tijd van de bijbel waren 25 vogelsoorten bekend, tien reptielen en amfibieën, 23 ongewervelde dieren, honderd planten, 42 zoogdieren en een paar vissen. Nu zijn ongeveer een miljoen insecten bekend (en waarschijnlijk nog miljoenen soorten onontdekt), 5500 zoogdieren, 27.000 vissoorten, 10.000 vogelsoorten, 250.000 planten, 2000 eencellige dieren en nog veel meer andere diersoorten. Het totale aantal wordt geschat op twintig tot vijftig miljoen verschillende soorten levende wezens. Wie wel eens in Amerika is geweest, zal zich verbaasd hebben over de vele soorten rotsen en gesteenten. Er zijn een paar duizend mineralen bekend. En voor al die variatie in de schepping zijn maar ongeveer twintig bouwstenen, de elementen, nodig. In de natuur komen negentig elementen voor, maar de meeste daarvan in zulke kleine hoeveelheden, dat ze nauwelijks een rol van betekenis spelen in de levende schepping. Voor wie het per se wil weten, het zijn koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel, fosfor, ijzer, calcium, kalium, natrium en nog wat sporenelementen. Die elementen kunnen in elke denkbare combinatie en hoeveelheid samen de verbindingen vormen waaruit de hele schepping bestaat. Op het ogenblik zijn er ongeveer acht miljoen verbindingen bekend, vaak synthetisch gemaakt, maar inmiddels zijn veel verbindingen geanalyseerd waaruit levende wezens bestaan. Hoe die verbindingen zijn opgebouwd een volgende keer.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (1) Vijftig jaar ontdekken, Opbouw 51 (3): (…) (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!