Vingerafdrukken van de Schepping

by | jul 5, 2016 | Geologie, Onderwijs

Deze DVD met mooie animaties bestaat uit twee delen: Vingerafdrukken van de Schepping (33 min.) en De jonge leeftijd van de aarde (72 min.). De korte film overlapt ten dele met de langere versie: deze laatste film gaat uitgebreider in op de vragen rondom de ouderdom van de aarde. Beide films maken duidelijk dat er goede wetenschappelijke argumenten zijn aan te voeren die aannemelijk maken dat de aarde jong is.

Genesis_en_Geologie

“Beide films maken duidelijk dat er goede wetenschappelijke argumenten zijn aan te voeren die aannemelijk maken dat de aarde jong is.”

Een intrigerende vraag is, hoe graniet op aarde is ontstaan. De reguliere, naturalistische wetenschap gaat ervan uit dat graniet gevormd moet zijn in een langzaam afkoelingsproces gedurende miljoenen jaren. In aldus gevormd graniet zou men nooit de scherp afgetekende radiohalo’s van zeer kort levende elementen als Polonium-218 (T½ = enkele minuten) in zuivere vorm kunnen vinden. Radiohalo’s zijn de bolvormige vingerafdrukken van het radioactieve verval van elementen; ze zijn qua patroon zeer specifiek voor elk element. Dr. Robert V. Gentry heeft tientallen jaren uitgebreid onderzoek verricht aan radiohalo’s. Hij publiceerde in diverse vaktijdschriften. Verrassend was dat Gentry ook radiohalo’s van puur Polonium ontdekte. Om een radiohalo te kunnen vormen moet het graniet hard zijn. Maar in hard graniet kunnen radioactieve elementen nauwelijks meer infiltreren. Bovendien blijkt het gevonden (zeer kort levende) Po-218 niet uit het moederelement uranium afkomstig te zijn: er is geen spoor van uranium te vinden, terwijl dit een zeer lange halfwaardetijd heeft. Gentry deed analyse aan de kern van de Polonium-radiohalo’s en kon wel het dochterelement lood aantonen. Het lijkt dus aannemelijk dat het kortlevende Polonium en het vaste graniet ineens, in uiterst korte tijd samen zijn gevormd. De wetenschappelijke wereld spreekt volgens de DVD van ‘een klein mysterie, dat we niet goed kunnen verklaren’. Geoloog Andrew Snelling en Robert Gentry argumenteren dat de meest aannemelijke verklaring voor de gevonden zuivere Poloniumhalo’s in graniet is, dat het graniet plotseling ontstaan moet zijn; m.a.w.: het is geschapen (Hebr. 1:10; Ps. 33:9). Vanuit wetenschappelijk oogpunt blijft het merkwaardig dat de creationist Gentry deze radiohalo’s heeft ontdekt in graniet op heel veel locaties op aarde en dat de gangbare wetenschap daar al 25 jaar geen antwoord op heeft.

In de film De jonge leeftijd van de aarde bespreekt Gentry o.a. de snelle vorming van fossielen, steenkool en aardolie. Experimenten tonen aan dat voor koolvorming bij verhitting onder druk slechts enkele jaren nodig zijn en dat aardolie bij hitte gevormd kan worden uit kool en water onder hoge druk. De enorme koollagen (tot 60m dik over 26.000 km2) in o.a. Wyoming, zonder klei- of zandsedimenten daartussen, zijn alleen verklaarbaar vanuit de aanname dat ze snel zijn ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een wereldwijde vloed. Hierbij wordt de hydroplaattheorie van Walter Brown geïllustreerd. Ook het snelle ontstaan van de Grand Canyon (in enkele weken tijd) kort na de zondvloed, wordt aannemelijk gemaakt door de aanname van een hoger gelegen groot meer dat ineens leegliep terwijl het sediment nog niet was verhard. De Colorado verplaatst zo weinig water, dat dit de vorming van de Canyon niet kan verklaren, al zou de Colorado al een miljard jaar uniformitaristisch stromen. Een boeiende DVD met veel informatie voor een vriendelijke prijs.

Deze DVD is ook in onze webshop te koop.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Ellips. De volledige bronvermelding luidt: Bos, H., 2008, Genesis & Geologie, Ellips 33 (283): 27.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!