Volop discussie online over ‘geloof en wetenschap’ – Wat denken creationisten over het Coronavirus?

by | mrt 26, 2020 | Onderwijs

We leven in een bijzondere tijd. Het Coronavirus is gespreksonderwerp van de dag. Kinderen en jongeren krijgen thuisonderwijs en naar het aanziet is dat nog niet zomaar afgelopen. Enerzijds is de huidige situatie zorgwekkend. Anderzijds biedt deze onderwijssituatie ook kansen. Kansen om met uw kind of jongere te spreken over Bijbelse zaken. Waar anders geen tijd voor is, omdat onze kinderen en jongeren op school zitten, kunt u nu met hen in gesprek gaan. Misschien leeft uw kind of jongere wel met vragen rondom ‘geloof en wetenschap’. Het is dan goed om onze website te bezoeken en verschillende van de bijna 2000 artikelen op onze website te lezen en te bespreken. Stelt u gerust uw vragen via ons contactformulier. We hopen deze dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Weet-serie

Via onze webshop wordt veel kindermateriaal aangeboden. Dit materiaal kan gebruikt worden bij uw thuisonderwijs. De webshop is hier te vinden. Speciaal voor onze jongeren zouden wij de dvd-serie van Weet Magazine aan willen raden. Sommige jongeren worstelen met vragen rondom schepping en evolutie. Dan is het eerste deel aan te raden met als titel ‘Achilleshiel van de evolutie‘. Deze dvd is hier te koop. Het tweede deel met als titel ‘Zoeken naar bewijs‘ gaat over de uittocht uit Egypte. Deze dvd wordt momenteel het meest verkocht via onze webshop. Het derde deel ‘Is Genesis geschiedenis?‘ kan gezien worden als aanvulling op het eerste deel. We kunnen de evolutietheorie dan wel aanpakken, maar hebben we ook een alternatief? Is Genesis werkelijk geschiedenis? Deze dvd biedt een kennismaking met het scheppingsparadigma. De dvd wordt hier te koop aangeboden. Het vierde deel met als titel ‘Aliens ontmaskerd‘ gaat over buitenaardse wezens en ontvoeringen door Ufo’s en Aliens. Zijn deze verhalen nep of zit er een kern van waarheid in. Dit deel wordt hier te koop aangeboden. Deze dvd’s bieden stuk voor stuk genoeg gespreksstof om met de jongeren na te denken en te spreken over dit soort vraagstukken. Dit jaar verschijnt ook het vijfde deel in de serie. Maar daarvoor moet u nog even geduld hebben.

Social Media

Sinds het begin van het bestaan van Logos Instituut (online eind 2015, officieel begin 2016) zijn we actief op Facebook en Twitter. Later, in 2019, is daar Instagram bijgekomen. Op onze Facebookpagina komen mensen van allerlei levensbeschouwingen bijeen om daar te discussiëren over artikelen die verschijnen of verschenen zijn op onze website. Hier hebben we een overzicht gemaakt van artikelen die vorig jaar het meest bekeken en bediscussieerd zijn vanaf onze Facebookpagina. Vooral atheïsten voeren in die discussies de vaak boventoon. Helaas zijn veel reacties vaak spottend van toon of wordt er karikatuur gemaakt van het christendom. Helaas gedragen sommige creationisten in reactie daarop zich ook niet altijd voorbeeldig. Het valt op dat de meeste atheïsten die op onze Facebookpagina komen vroeger in de kerk hebben gezeten (van Rooms Katholiek tot Gereformeerd). Bij sommigen is pijn en beschadiging waar te nemen. Dan zien we dat wij als christenen een verantwoordelijkheid hebben in hoe (dus op welke manier) we onze kinderen en jongeren opvoeden. Soms hebben de reageerders een terecht inhoudelijk bezwaar of een diepere vraag over het gepresenteerde in de artikelen. We hebben daar, tot voor kort, niet altijd wat mee gedaan. Maar daar komt de komende maanden verandering. Op onze website is een pagina aangemaakt met als titel ‘Antwoorden voor (welwillende) sceptici – 2020‘. De komende maand zal deze pagina verder worden ingevuld. We willen op deze pagina overzicht bieden van de antwoorden die we geven of gegeven hebben op feedback die geleverd wordt via onze Social Media, maar ook op andere plaatsen bijvoorbeeld in websiteartikelen, argumenten in getuigenissen van kerkverlaters die raakvlakken hebben met ons thema, boeken en video’s. We maken per (kritische) stelling of (aanvullende) vraag een artikel. In dit artikel zal de stelling aangevochten dan wel bevestigd worden of een vraag worden beantwoord. Waar (nog) geen antwoorden zijn wordt een denkrichting voorgesteld. We hopen dit met diverse auteurs te kunnen doen. Mocht u ook af en toe of structureel kritische stellingen of vragen willen beantwoorden, neem dan contact op via info@logos.nl. 

Corona

Heel de wereld is in de ban van het zogenoemde Coronavirus en wat zal de toekomst ons brengen? De Schepper van hemel en aarde weet het en Hem ontgaat niets. Wat een troost! Op onze website hebben we in een aantal artikelen aandacht gegeven aan de Coronapandemie. We hebben aan het begin van deze week een overzichtsartikel geplaatst van een docent biologie. Dit artikel is aan te bevelen en is hier te lezen. Naast dit overzichtsartikel zijn er nog een drietal artikelen verschenen. De eerste auteur gaat in op de vraag of het Coronavirus ‘duivelswerk of straf van God’ is. Dat is hier te lezen. Het tweede artikel is een opiniestuk van de moleculair bioloog dr. Peter Borger. Hij geeft aan dat de overheid laks heeft gehandeld in het verleden, wat grote gevolgen heeft voor het heden. Dit opiniestuk is hier te lezen. Het derde artikel verscheen al eerder en is van bioloog dr. Robert Carter. Carter kijkt naar de functionaliteit van virussen in het algemeen en bespreekt Corona in het bijzonder. Dit artikel is hier te lezen. Mocht u nog interessante inzichten hebben rondom deze pandemie, laat het ons dan weten.

Bijbelvast

Rondom het blad Bijbelvast hebben is er op dit moment geen nieuws. We doen onze uiterste best om voor de zomervakantie het blad te laten verschijnen. Zie hier en hier voor eerdere berichtgeving. We zijn overweldigd door de enorme belangstelling en danken u ook voor de vele giften die we inzake het blad mochten ontvangen. Heeft u uw adresgegevens nog niet doorgegeven? Doe dat dan via info@logos.nl. 

Wij danken u hartelijk voor uw steun de afgelopen periode. We ervaren elke dag dat de gebeden en de financiële middelen onmisbaar zijn om dit werk te kunnen (blijven) doen. Tot nog toe heeft onze Schepper ons (en we hopen ook u) rijk gezegend. 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!