Vragen aan hen die uitgaan van materialistische oorsprong van de natuur

by | jul 2, 2018 | 03. Theologie, 06. Biologie, Onderwijs

De grondgedachte bij deze parafrase is om vragen te stellen aan hen die uitgaan van een zuiver materialistische oorsprong van de levende natuur. Voor zover de Bijbeltekst (HSV) hierin functioneel is heb ik die zoveel mogelijk gehandhaafd maar soms ook aangepast. In een aantal verzen (o.a. 4-11, 16-18) heb ik de vragen over de aarde toegespitst op allerlei cel-activiteiten. Daarbij heb ik geprobeerd steeds enige relatie met de Bijbelteksten te houden. Dit geld ook voor de overige verzen voor zover dat enigszins mogelijk was. De teksten waarin het gaat over licht, temperatuur en water heb ik aangepast om de diverse functies hiervan in cellen en organismen onder de aandacht te brengen. Vanaf vers 28 was het moeilijk om de parallel met de bijbelteksten recht te doen. Ik heb daar gekozen voor complexe processen in mens en dier zoals bloedstolling en zenuwactiviteiten. De vragen die hierin ter sprake komen zijn vanuit evolutionair denken meestal niet beantwoord, hooguit zijn er bepaalde onbewezen veronderstellingen. De evolutietheorie heeft nauwelijks antwoorden over planmatig gerichte processen, omdat zij intelligent design ontkennen.

Download the PDF file .

DOWNLOAD

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!