Waar ligt het oorspronkelijke waterbekken van Siloam uit de Bijbel?

by | aug 8, 2018 | Archeologie, Onderwijs

Waar ligt het oorspronkelijke waterbekken van Siloam, het waterbassin dat Jeruzalem gedurende de Eerste Tempel periode van water voorzag en in de Bijbel wordt genoemd (2 Koningen 20:20; 2 Kronieken 32:2-4)? Hoewel het bassin uit de Tweede Tempel periode – dat in Johannes 9 wordt genoemd en waar Jezus een blinde man geneest – al in 2004 werd ontdekt, blijft de locatie van het daarvoor reeds bestaande Siloam-bassin onbekend. BAR redacteur Hershel Shanks heeft een mogelijke locatie voor het Bijbelse Siloam-bassin uit de tijd van koning Hizkia onderzocht. Zie zijn artikel: “The Pool of Siloam Has Been Found, but Where Is The Pool of Siloam?”, gepubliceerd in het januari/februari 2017 nummer van Biblical Archaeology Review.

Wat weten we over het oorspronkelijke waterbekken van Siloam? In de Bijbel zien we dat dit bekken tijdens de regering van koning Hizkia, laat in de achtste eeuw BC, werd gemaakt. Het bevond zich binnen de stadsmuren aan het einde van de Siloam-tunnel, die ook aan de Bijbelse Hizkia wordt toegeschreven (2 Koningen 20:20). De tunnel verbond het Siloam bekken met de Gihon bron, Jeruzalems voornaamste waterbron, die zich buiten de stadsmuren bevond. Hizkia bouwde de tunnel en het bekken als reactie op een dreigende aanval door de Assyrische koning Sanherib (2 Kronieken 32:2-4). Het nieuwe watersysteem bracht water vanuit de Gihon bron veilig de stad binnen, zodat de inwoners van Jeruzalem zelfs tijdens een beleg vrije toegang tot water zouden hebben.

De archeologie heeft dit Siloam-bassin uit de tijd van koning Hizkia nog niet ontdekt. Maar het tweede Siloam waterbekken uit de Tweede Tempel periode, dat ook in de Bijbel wordt genoemd, is wel bij opgravingen bloot gelegd. Deze vijver werd in 2004 ontdekt ten zuidoosten van waar de Siloam tunnel uitkomt in nog een ander waterbekken (het derde bassin van Siloam; zie onder). Het tweede Siloam waterbekken is de plaats van het Bijbelse wonder uit Johannes 9, waar Jezus een man die vanaf zijn geboorte blind was, had genezen. Jezus spuwt op de grond, maakt slijk en strijkt dit slijk op de ogen van de man. Dan zegt Hij hem zich in het badwater van Siloam te wassen. De Bijbel vertelt dat de man, na zich in het badwater van Siloam gewassen te hebben, ziende terugkomt.

Een derde Siloam-bekken dateert uit de Byzantijnse periode. De opbouw van dit bassin, evenals die van de Siloam-kerk net ten noorden van het bassin, worden in het algemeen toegeschreven aan keizerin Eudocia in de vijfde eeuw na Chr. Liggend aan het einde van de Siloam-tunnel, werd het derde Siloam-bassin gebouwd ter nagedachtenis aan het wonder uit Johannes 9 – omdat de vroegere twee bassins in die tijd al verborgen waren.

Hoewel niemand zeker weet waar het eerste Siloam-bekken zich bevond, hebben verschillende archeologen suggesties gedaan voor mogelijke vindplaatsen. BAR redacteur Hershel Shanks voegt zich bij hen en veronderstelt dat het oorspronkelijke bassin onder het tweede Siloam-waterbekken ligt of eventueel in de boomgaard ten zuiden van het tweede bassin. De enige manier om te bepalen of deze locatie juist is, zou zijn om proefopgravingen te doen en de tijd moet leren of dat mogelijk blijkt.

Dit artikel verscheen eerder op het blog Bible History Daily (https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/siloam-pool) en is met toestemming van de Biblical Archeological Society vertaald voor de website van Logos Instituut. Bezoek www.biblicalarchaeology.org voor meer informatie en producten van de Biblical Archaeology Society.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!