Waar was je…?

by | jan 2, 2018 | 03. Theologie, Onderwijs

De kwestie schepping of evolutie gaat ten diepste niet om de feiten. Het is een geestelijke zaak. Daarom verzorgt WaaromSchepping af en toe een korte Bijbelstudie die direct of indirect met dit vraagstuk te maken heeft.

Waar was jij toen ik de aarde maakte? Vertel het maar, als je zo veel weet. Job 38:4 (BGT)

God is hier aan het woord. Hij spreekt Job aan, die het allemaal wel dacht te weten. “Ja, Job. Waar was je? Jij weet het toch zo goed? Vertel het Mij dan eens, hoe het zit?”

Context

Job leefde waarschijnlijk in de periode vlak na de zondvloed (gezien zijn hoge leeftijd, Job 42:16). Hij was een rechtvaardig man. Hij had niets verkeerd gedaan. Toch overviel hem allerlei ellende. God stond toe dat de satan Job treiterde. God had vertrouwen in Job, Hij zei dat Job rechtvaardig was van zichzelf, niet vanwege alle zegeningen die God hem gaf. Dat was namelijk wat de satan beweerde: “Job is alleen maar vroom omdat Jij hem zegent.” “Prima,” zegt God dan. “Neem hem alles maar af. Wedden dat hij dan nog steeds Mij niet verloekt?” Dus krijg Job het voor z’n kiezen. Zelfs zijn vrouw zegt op een bepaald moment: “Vervloek God toch en sterf!” (Job 2:9). Maar Job blijft een gelovig man. Hij wordt bijgestaan door vier vrienden, en wat volgt is een prachtig (zij het wat ingewikkeld) stuk klassieke literatuur. Elk van de vrienden denkt te weten waarom dit onheil Job treft: hij heeft het er namelijk zelf naar gemaakt door te zondigen. Maar Job blijft volhouden dat hem geen blaam treft.

God grijpt in

Die discussie (of misschien beter, dat welles-nietes-spelletje) kon nog wel dagen doorgaan. Maar dat gebeurde niet, want God neemt Zelf het woord. De Almachtige zet iedereen goed op z’n nummer, Job niet in de minste plaats. Met Bijbelse special effects (een donderstorm) spreekt God tot Job.
“Wie is toch dat schepseltje die Mij hier een beetje zit te zeggen wat Ik wel en niet moet doen? Jij weet het toch zo goed? Zeg Me dan eens: waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?”

Spervuur

Deze vraag opent een waar spervuur van vragen van God aan Job. De hele schepping komt voorbij: land, zee, hemel, sterren, dieren. God openbaart Zijn grootheid aan Job door middel van twee enorme beesten, de behemoth en de leviathan, qua beschrijving lijken die nog het meest op dinosauriërs.

Nederigheid

Uiteindelijk gaat Job door z’n knieën. “Ik heb verkondigd wat ik niet begreep. Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend.” Job erkent God als zijn meerdere.

Waar was jij…?

Dezelfde vragen die God zo’n vierduizend jaar geleden aan Job stelde zijn vandaag de dag ook nog relevant. Ook voor jou. Want waar was jij, beste lezer, toen God de aarde maakte? Je was er niet bij. Ik ook niet. Niemand was erbij, zelfs geen wetenschappers. Om louter vanuit de wetenschap iets te zeggen over het scheppingsproces is dus een absurditeit van het hoogste niveau. Maar we kennen Iemand die er wel bij was: Jezus Christus. Want, door Hem en voor Hem zijn alle dingen geschapen (Kolossenzen 1:16). Jezus getuigt van een recente schepping. God Zelf was erbij, en Hij getuigt van een recente schepping. Wie zijn wij dan, nietige mensen, dat wij het lef hebben om God te vertellen hoe Hij de aarde gemaakt heeft?

Wat doe jij…?

Misschien nog een betere vraag dan ‘waar was jij?’ is de vraag ‘wat doe jij?’ Je hebt nu namelijk een keuze. Dezelfde keuze die Job ook had. Ga jij, net als Job, vol eerbied, nederigheid en ontzag door je knieën? Erken je dat God het beter weet? Dat Hij je mag vertellen hoe hij de hemel en aarde geschapen heeft? Of neig je meer naar de keuze die Adam en Eva maakten? Ja… God had wel gezegd dat ze niet van die vrucht mochten eten, maar…
God heeft dan wel gezegd dat Hij in zes dagen de hemel en aarde heeft geschapen, maar…

Reflectievragen

-Kijk eens naar je eigen leven, en verplaats je dan eens in de situatie van Job. Welke vragen zou God aan jou stellen?
-Wat zou je God antwoorden? Wat kies jij?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!