Waardig communiceren over de waarheid van de schepping

by | feb 7, 2020 | 03. Theologie, Onderwijs

Als Bijbelse creationisten weten we hoe belangrijk de schepping is binnen het Bijbelse ‘grote verhaal’ van Schepping, Zondeval, Verlossing en Herstel. Velen herinneren zich hoe het was toen bij onszelf het licht voor het eerst ‘aanging’ en we beseften dat Genesis te vertrouwen was als een feitelijk historisch verslag. En vooral wanneer dat moment kort achter ons ligt, kan er grote drang zijn om die waarheid te delen met anderen die dat ‘aha’-moment nog niet hebben gehad.

Bij CMI zijn we natuurlijk blij als mensen enthousiast worden over schepping. Een van de meest bemoedigende soorten van feedback die we ontvangen, is dat mensen zelfverzekerder worden in hun geloof of zelfs voor het eerst tot geloof komen als gevolg van deze levensveranderende informatie.

Soms echter kan de ijver van de pas bekeerde (of degenen die pas overtuigd zijn van de schepping) zich uiten op manieren die minder passend zijn. Daarom zijn hier enkele aanwijzingen wat wel of niet te doen (do’s and don’ts) wanneer we over de schepping met anderen in contact raken.

Niet doen: zeggen dat mensen niet-bekeerd zijn, als ze uw mening over de schepping niet delen.

We kennen veel mensen van wie de ogen pas na tientallen jaren geloof in Christus werden geopend voor de waarheid van de Bijbelse schepping. Er zijn goede mensen die evangeliseren, prediken en ander werk in het Koninkrijk doen, zelfs met een gebrekkig beeld van de schepping. We kunnen wijzen op de inconsistenties van hun benadering zonder hun redding in twijfel te trekken. We moeten erkennen dat Gods werk van heiliging doorgaat gedurende het hele leven van de gelovige op alle gebieden, inclusief het verstand.
Wel doen: gebruik een geloofsbelijdenis als een basis om hen te op te roepen om Gods Woord te geloven.

In plaats van iemands redding in twijfel te trekken, is het veel effectiever om iemands geloofsbelijdenis te gebruiken als een middel om die persoon op te roepen om te geloven wat God in Genesis heeft meegedeeld. Wanneer je niet langer het geloof van die persoon betwist, maar een gedeelde geloofsbelijdenis gebruikt als een gemeenschappelijke grond om te onderzoeken wat God over de schepping heeft gezegd, heb je veel meer kans om zo iemand te beïnvloeden. Dit is vooral het geval wanneer je op liefdevolle wijze kunt aangeven hoe evolutie en oude aarde geloof op zoveel manieren botsen met de Bijbel – zoals belangrijke evangelie thema’s als de oorsprong van zonde en dood.

Niet doen: elk gesprek laten draaien om de schepping.

Als elk gesprek met de in een oude-aarde gelovende diaken in jouw kerk gaat over waar je anders denkt over de schepping, zal hij je vrij snel beginnen te mijden. Je wilt niet die man of vrouw zijn die alleen bekend is vanwege een strikte mening over deze ene leerstelling.

Wel doen: heb een compleet beeld betreffende theologie en dienstbetoon.

Als je daarentegen bekend staat als iemand die het Woord van God liefheeft en al Zijn onderwijs en leerstellingen (waarvan de schepping er één is), en je dit combineert met een passie om anderen te helpen en je christendom praktisch uit te leven, dan wordt je verdediging van de Bijbelse schepping geloofwaardiger.

Niet doen: denken dat je alle antwoorden hebt.

We moeten allemaal openstaan voor het leren van de Schrift en van de andere christenen die God om ons heen plaatst. En er is altijd meer te leren. Niemand van ons voltooit onze heiliging in dit leven. Het feit dat je de juiste kennis van de schepping hebt, betekent niet dat je niets van anderen kunt leren over een andere leerstelling of praktische wijsheid.

Wel doen: Behoud een bescheiden en leerzame geest.

Mensen staan meer open om over hun overtuigingen te praten als het een gelijkwaardig ‘geven en nemen’ is. Misschien hebben uw gesprekspartners een onvoldoende begrip van de schepping, maar misschien hebben ze iets dat net zo belangrijk is dat ze u kunnen leren. Dit is vooral het geval als ze aanzienlijk ouder zijn of langer christen zijn.

Wel doen: vertrouw voor het werk van heiliging op God!

Onthoud ten slotte dat wij niet de Heilige Geest zijn. We kunnen de overtuigingen van mensen niet veranderen, of het nu gaat om het evangelie zelf of een heel belangrijke, fundamentele kwestie zoals de Genesis geschiedenis. We kunnen de kwesties naar waarheid presenteren op een manier die is bedoeld om te overtuigen, maar alleen God kan het belangrijkste werk doen: het veranderen van harten en gedachten.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Creation Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Cosner, L., 2018, Communicating the truth of creation with grace, Creation 40 (4): 40 (artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!