Waarom aanbidden christenen Jezus?

by | dec 28, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Islam, Logos Basics, Sektes en dwaalleringen, Theologie, Video, Wereldreligies

Waarom aanbidden christenen Jezus? Waar claimde Jezus God te zijn, of dat mensen Hem moesten aanbidden? Deze vragen worden vooral veel gesteld door moslims, met het doel om christenen te overtuigen dat Jezus zelf niet beweerde God te zijn. In onderstaande video van ChristenDOM? wordt deze vraag beantwoord. De volgende 5 argumenten voor de Godheid van Jezus worden uitgelegd:

1. Alomtegenwoordigheid
2. Het vergeven van zonden
3. Heer van de sabbat
4. Jezus en de Vader
5. Accepteren van aanbidding

Waarom aanbidden Christenen Jezus – schriftelijke onderbouwing

Onder de video verwijzen ze naar een websitepagina waar ze nog de volgende schriftelijke onderbouwing geven:

Waarom aanbidden Christenen Jezus, wetende dat Hij een Mens is?
Het is duidelijk dat Jezus hier als mens heeft rondgewandeld op aarde. Historici erkennen dat Jezus heeft bestaan en dat Hij is gestorven aan het kruis. In 1 Timotheüs 2:5 staat dat er maar één God is en één middelaar tussen God en mens, de mens Christus Jezus. Christenen zijn monotheïsten, we aanbidden één God(Deut 6:4, Mark 12:29). Waarom aanbidden we dan Jezus die duidelijk een mens was? Omdat Jezus de zichtbare
manifestatie van God is(Kol 1:15). Zoals het in Johannes 1:1,14 staat ‘’God is Vleesgeworden’’. Dit betekent dus dat Jezus altijd al God is geweest maar dat Hij de natuur van de mens heeft aangenomen(zonde uitgezonderd 2 kor 5:21), om de mensheid te redden(Luk 19:10) en te vertegenwoordigen voor God (Hebr 4:15). Als we Jezus bestuderen moeten we erkennen dat Hij daadwerkelijk een Mens is. Hij is geboren, Hij nam toe in
wijsheid (Luk 2:52), Hij kreeg honger (Luk 4:2) en Hij stierf aan het kruis. Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat Hij daadwerkelijk beweerde God te zijn. Omdat Hij zijn eigen dood en opstanding voorspelde (Mark 10:34) en daadwerkelijk is gestorven en opgestaan kunnen we zijn getuigenis als waar aannemen.

In Markus 2:5-11 lezen we een aantal opmerkelijke dingen. Jezus vergeeft een man zijn zonde en de schriftgeleerden merken meteen op dat dit godslastering is, alleen God kan zonde vergeven (Ps 32:1-2, Ps 51:3, Jes 43:25). Vervolgens biedt Jezus niet zijn excuses aan, integendeel. Hij zegt dat de Mensenzoon de macht heeft om zonden te vergeven. In Markus 14:61-62 lezen we dat Jezus de Mensenzoon uit Daniël 7 is. Iemand die op de wolken komt, tot God nadert, en voor eeuwig door alle mensen aanbeden moet worden. Voor ons als westerlingen vinden wij dit misschien niet zo overtuigend maar het is belangrijk om te weten dat Jezus tot Joden uit de 1e eeuw sprak. De Joden halen hun beeld van God uit het Oude Testament. Dit is de reden dat de schriftgeleerden, farizeeën en Jezus’ eerste volgelingen allemaal begrepen dat Hij beweerde God te zijn. Wanneer Jezus zichzelf de Weg, de Waarheid en het Leven noemt (Joh 14:6) betekent dit voor de Joden weer dat Hij beweert God te zijn. In Jeremia 10:10 lezen we ‘’De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning’’. Een aantal hoofdstukken hiervoor in Johannes 10:30 lezen we dat Jezus zegt ‘’De Vader en ik zijn één’’. Na de opstanding van Jezus beseften de discipelen pas dat Hij daadwerkelijk was wie Hij beweerde te zijn. In Mattheüs 28:17 lezen we dat de opgestane Heer door zijn discipelen wordt aanbeden. In Johannes 20:28 roept Thomas het uit naar Jezus ‘’Mijn Heere en Mijn
God’’. Jezus’ antwoord hierop is ‘’Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven’’. Jezus is God en is onze aanbidding waard. De vraag is niet of je Hem mag aanbidden, maar of je Hem wilt aanbidden.

Over ChristenDOM

ChristenDOM? is een apologetisch project van een aantal jongvolwassenen. Ze publiceren regelmatig korte video’s op hun Youtube-kanaal. Op hun website www.christen-dom.nl schrijven ze: “Tijdens onze zoektocht vonden wij het een uitdaging om goed beargumenteerde antwoorden op levensvragen en moeilijke claims over het Christendom, in het Nederlands, te vinden. Dit bracht ons tot het verlangen om zelf een antwoord te formuleren voor de vele zoekende jongeren en volwassenen. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot ChristenDOM.”

Tot nu toe vindt Logos Instituut hun content aan te bevelen. Kort en bondig, professioneel opgenomen, en goed onderbouwd.

Meer video’s bekijken over andere godsdiensten? Bekijk hier onze speciale afspeellijst.
Meer artikelen over de Islam of wereldreligies.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!