Waarom bestaat God?

by | apr 24, 2024 | Apologetiek, Filosofie

Waarom bestaat God?

Logica, wiskunde en filosofie maken allemaal gebruik van axioma’s. In deze contexten zijn axioma’s concepten die geaccepteerd moeten worden maar niet bewezen of weerlegd kunnen worden. Een eenvoudig voorbeeld is dat getallen gelijk zijn aan zichzelf: x = x. Een ander voorbeeld is de wet van de niet-contradictie, die zegt dat elkaar uitsluitende uitspraken niet allebei tegelijk waar kunnen zijn in dezelfde zin.

Geen enkel systeem kan ontsnappen aan het gebruik van axioma’s. Fundamentele axioma’s zijn uniek buiten de normale regels van de logica. In plaats daarvan definiëren we logica in relatie tot deze ideeën en hun toepassingen. Zelfs een poging om een axioma te bewijzen of te weerleggen vereist het gebruik van andere axioma’s. Het ontkennen van axiomatische principes maakt rationeel denken onmogelijk. Ze “moeten” worden geloofd omdat zonder deze principes de communicatie wordt afgebroken en er niets kan worden begrepen.

Gods bestaan – het “waarom” van Gods Zijn – is het axioma van onze realiteit. God is eenvoudigweg omdat er niets zou zijn als Hij er niet was. Als we vragen: “Waarom bestaat God?” of “Wat is de reden dat God bestaat?” dan hebben we het over iets dat niet op Hem van toepassing is. Zulke vragen proberen oorzaak en gevolg toe te passen op een Wezen dat voorafgaat aan en de bron is van alle oorzaken en redenen.

God bestaat omdat Hij bestaat

Dit betekent dat er geen reden is voor het bestaan van God. Sterker nog, er kan er geen zijn. Logischerwijs komt Zijn bestaan vóór alle redenen. De vraag “waarom” iets bestaat impliceert dat het mogelijk niet zou kunnen bestaan. “Waarom” impliceert een oorzaak die tot een resultaat leidt. Zonder het “waarom” zou dat ding niet bestaan. God, die altijd heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan (Psalm 90:2), heeft geen “waarom”. Hij moet bestaan. Toen Mozes de Heer vroeg om Zichzelf te identificeren, zei God eenvoudigweg: “IK BEN” (Exodus 3:13-14). Jezus herhaalde het “IK BEN” concept met betrekking tot Zijn eigen eeuwige bestaan (Johannes 8:58). De eenvoudigste uitleg van Gods aard is dat Hij het Enige Noodzakelijke Ding is: de ultieme basis van alle realiteit.

Critici kunnen beweren dat “God bestaat gewoon” een uitvlucht is, geen antwoord. Maar het is net zo geldig als elk ander axioma. In het Christelijke wereldbeeld heeft God alles buiten Zichzelf geschapen (Genesis 1:1; Johannes 1:3). Wanneer we vragen: “Waarom is 1 = 1?” of “Waarom kunnen er geen vierkante cirkels zijn?” of soortgelijke vragen over logica en wiskunde-axioma’s, dan kunnen we alleen dat antwoord geven: ze zijn er gewoon. De werkelijkheid – laat staan de rede – zou niet bestaan als die axioma’s onwaar waren. We kunnen geen antwoord geven op de vraag “waarom” axioma’s waar zijn. We kunnen alleen erkennen dat ze waar zijn en dat ze waar moeten zijn.

Op dezelfde manier moet er, om iets te laten bestaan, een altijd aanwezig, oorzaakloos, noodzakelijk “iets” zijn dat niet het gevolg is van iets anders. Er is dus geen “waarom” voor Gods bestaan; in plaats daarvan is Hij het ultieme “waarom” voor elk ander aspect van de realiteit. Gods bestaan is eigenlijk axiomatisch: Hij is eenvoudigweg omdat Hij moet zijn.

Bronvermelding
Dit artikel is met toestemming overgenomen en vertaald van Got Questions Ministries, Waarom bestaat God?. Geraadpleegd op 20 maart 2024. Dit artikel is geschreven met het oog op mensen die niet (heel) bekend zijn met het christelijke geloof.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!