Waarom heeft God geschapen?

by | jan 24, 2020 | Onderwijs, Theologie

Een reactie op een vraag van een lezer. God is volmaakt en heeft niets nodig1. Dus, waarom nam Hij de moeite om iets te maken?

Vraag

E.G. uit Canada schrijft:

Ik heb veel gelezen in de Q & A-sectie van CMI, maar ik heb geen antwoord gevonden op een vraag van mijn volwassen zoon. Dus hierbij zijn redenering en dan de vraag. Het is moeilijk om het op een rijtje te zetten, dus ik hoop dat dit duidelijk is.

Wij geloven dat God volmaakt is, volledig, Die niets buiten Zichzelf nodig heeft, omdat Hij Drie-eenheid is, en dus gemeenschap en communicatie heeft.
Dus, waarom is Hij dan toch iets gaan scheppen? Als Hij met engelen begon, die Hem respecteerden, gehoorzaamden en aanbaden. De Bijbel zegt dat ze zich verheugden toen Hij het universum schiep en vooral toen Hij mensen maakte. Hij schiep niet het universum en alles erin alleen maar om de engelen Hem te laten prijzen – dat zou trots zijn geweest, wat geen deel van God is.

God zegt dat Hij liefde is, en we weten dat liefde compleet is wanneer die in twee richtingen gaat, teruggegeven aan de gever door degene die geliefd is. Als hij mensen schiep omdat er van Hem gehouden moest worden, dan is dat in tegenspraak met het feit dat hij perfect en compleet is.

De Bijbel vertelt ons het doel van veel dingen die God heeft geschapen – zon, maan, sterren, regenboog, de aarde, enz. maar ik kan geen enkele aanwijzing vinden waarom Hij er eigenlijk voor koos om iets te creëren. Vragen we om het onmogelijke te begrijpen, of is er een antwoord dat een mens kan begrijpen?

E.G.

Antwoord

Beste E.G.,

Bedankt voor je schrijven. Wanneer het op aanbidden van God aankomt, dan moet je niet denken in termen van wat God nodig heeft; dat is een onjuiste benadering. Het is meer dat we God aanbidden, omdat wij dat nodig hebben. En wij kunnen niet anders: God is zo ondoorgrondelijk groot en goed dat alles wat zou kunnen bestaan met een wil en geest om te aanbidden, het nodig heeft God te aanbidden om echt vervulde wezens te zijn. Wat zou beter voor ons zijn dan het ultieme goede voor ons, boven al het andere te waarderen? Welnu, God is gewoon het ultieme goede.

Maar zoals Jezus aangeeft, het is geen kwestie van het een of het ander. God liefhebben en anderen liefhebben gaan hand in hand (Mattheüs 22: 36–39) in de mate dat Johannes zegt dat we God niet kunnen liefhebben als we niet van elkaar houden. (1 Johannes 4:20). Dit laat zien dat liefde in wezen zichzelf gevend is: God heeft Zichzelf aan ons gegeven (door ons te scheppen en Zijn Zoon voor ons te zenden – 1 Johannes 4: 8–10), dus horen we onszelf aan God en elkaar te geven.

En dat is precies wat er achter de schepping van de wereld voor God schuilt: God geeft Zichzelf aan anderen door hen in aanzijn te brengen, zodat Hij van ons kan houden en wij van Hem kunnen houden. Nu, het is niet nodig voor wat God betreft; binnen Gods Drie-enige natuur is er een perfecte en complete zelfgevende liefde tussen de Vader, Zoon en Geest die schepsels slechts gedeeltelijk kunnen ervaren. Maar in dat gebrek aan noodzaak zien we iets van de kern van Gods reden om te creëren: genade.2 Het was een vrije daad van genade van Gods kant om ons te scheppen; puur om ‘de vreugde te delen’ van de goddelijke liefde buiten het goddelijke wezen.

Denk er eens zo over na: wanneer een stel ervoor kiest om een gezin te stichten, dan kunnen ze dat zonder noodzaak doen, alleen maar om hun liefde met een ander te delen? Als dat zo is voor ons, dan zoveel te meer voor God.

Een andere manier om erover na te denken, is dat de Vader Zijn Zoon een geschenk geeft (Kolossenzen 1:17; alle dingen zijn geschapen voor – Jezus), die Jezus uiteindelijk aan de Vader teruggeeft (1 Korinthiërs 15:28). In die zin gaat schepping dan ook niet eens over ons; het gaat over de Vader en de Zoon. Dit maakt creatie een vrije uitdrukking van de liefde van de Vader en de Zoon voor elkaar. Hadden Ze hun liefde anders kunnen uiten? Zeker! Maar beiden beschouwden deze creatie als een passende uitdrukking.

Hopelijk geeft dit je enkele gedachten als antwoord op deze vraag.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Creation Ministries International. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Zie o.a. het CMI artikel over Process theism https://creation.com/process-theism.
  2. Zie ook hiervoor de eerdere noot over Process theism

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!