Waarschuwing: “Een gevaarlijke route…”

by | jan 30, 2019 | Nieuwsbrief

“Via deze weg willen we jullie ook bedanken voor jullie inzet om de boodschap van Gods recente schepping te verspreiden. De druk vanuit de (theïstisch) evolutionistische hoek wordt steeds groter en het is belangrijk om christenen te waarschuwen voor deze gevaarlijke route. De betrouwbaarheid van de Bijbel, het karakter van God en de persoon van de Here Jezus is in het geding!”

Dat schreef een donateur ons afgelopen maand. Rondom onze eindejaarsactie ontvingen wij talloze bemoedigingen om vooral door te gaan met het verspreiden van de boodschap: Gods Woord is betrouwbaar! Met uw hulp willen wij ons daarvoor blijven inzetten. Atheïsten bestoken ons via de social media met (soms smalend gestelde) vragen. Theïstische evolutionisten zijn ook van de partij om te laten zien dat de Bijbel vooral niet historisch betrouwbaar is. Ook dit jaar gaat deze strijd weer door. We hopen ook in 2019 met veel geduld de vragen van antwoorden te kunnen voorzien en argumenten op te stellen vóór de historische betrouwbaarheid van de Schrift. Zie bijvoorbeeld dit artikel van prof. dr. Mart-Jan Paul over archeologie in het land Gosen. Het komende jaar willen we veel doen aan toerusting van kinderen, jongeren en ouderen. Zie bijvoorbeeld dit artikel met 10 basisprincipes die elke creationist moet weten. Lees ook dit samenvattende artikel van docent Nathan van Ree over jongeren. Daarnaast willen wij wetenschappelijk onderzoek voor het voetlicht brengen. Deze maand deden we dat met de vraag of de wereldwijde zondvloed leidt tot een kwikvergiftiging? De chemicus dr. Aaron Hutchison beantwoordt deze vraag ontkennend in dit artikel.

Het jaar 2019 is al een maand oud en er is in deze maand al weer veel gebeurd. Op 10 januari organiseerden wij samen met Weet Magazine en Uitgeverij Neema een filmavond rond de documentaire Aliens ontmaskerd. Een bezoeker noemde de film ‘indrukwekkend’. De dvd van deze documentaire is hier in onze webshop verkrijgbaar. Voor velen is het ‘UFO-geloof’ een struikelblok in het accepteren van de betrouwbaarheid van de Bijbel (en van God zelf) of een uitvlucht om de Schepper niet te hoeven dienen en erkennen. Misschien is het leven op aarde wel door aliens hier naar toegebracht!? Aliens ontmaskerd wil deze barricades opheffen.

De komende maand worden er veel activiteiten georganiseerd door Logos Instituut. Allereerst willen wij onze aandacht vestigen op het tweede Vlaamse congres dat aanstaande zaterdag, 2 februari, georganiseerd wordt in de stad Antwerpen. Een vijftal sprekers zal daar ingaan op diverse oorsprongsvraagstukken. Prof. dr. Gie Vleugels spreekt over nieuwtestamentische verwijzingen naar Genesis. Dr. Arie Dirkzwager zal het hebben over buitenbijbelse aanwijzingen voor het koninkrijk van David en Salomo. Jan Rein de Wit bekijkt met ons de geologische aanwijzingen voor de zondvloed. Binnen deze korte chronologie biedt drs. Hans Hoogerduijn een verklaring voor de Ardennen. Als laatste komt Michael Dekee aan het woord. Hij laat zien dat de evolutietheorie geen goed verklaringsmodel is voor deze werkelijkheid. Komt u ook? Aanmelden kan hier.

Op 12 februari is het 210 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Dit jaar is het ook 10 jaar geleden dat de zogenoemde scheppingsfolder huis-aan-huis werd verspreid. We willen dit in De Bilt herdenken onder de titel Wat heeft Darwin ons gebracht? Sprekers op die avond zijn resp. Jan van Meerten (medewerker Logos Instituut), Kees van Helden (initiatiefnemer scheppingsfolder en directeur van Schreeuw om Leven) en Jan Rein de Wit (voormalig hoofdredacteur van Weet Magazine). De toegang is gratis, aanmelden is in verband met de catering wel gewenst en dat kan hier.

Op 15 februari spreekt Stef Heerema (bestuurssecretaris Logos Instituut) in Hardenberg over zijn passie: zout en ijs. Is de zondvloed zichtbaar in de Nederlandse ondergrond? De avond wordt georganiseerd door de GKv Hardenberg in het Morgenlicht. De toegang is gratis. Voor meer informatie zie deze link.

Als laatste spreekt op 21 februari dr. Jos Philippaerts (voorzitter CreaBel) in het Vlaamse Bilzen. Kom ook luisteren naar zijn lezing over Plasmakosmologie. Voor meer informatie zie deze link.

U ziet wel dat er veel spreekbeurten gehouden worden. Wij ontmoeten u graag op een van deze evenementen. Onze medewerker is elke bovengenoemde avond aanwezig met een boekentafel. Ook scholen en kerken nodigen ons uit. Zo spraken wij de afgelopen maand voor een vijftal HAVO/VWO-3 groepen en hopen wij komende maand aanwezig te zijn bij een studiedag voor VWO-6 leerlingen. Wilt u ook graag een spreker uitnodigen voor een lezing in uw (kerkelijke) gemeente of op uw (basis/VO)school, stuur dan een mail naar info@logos.nl.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!