Wanneer begon de jaartelling?

by | feb 29, 2020 | 03. Theologie, Geschiedenis, Onderwijs

Vraag

Is de jaartelling in Genesis begonnen met de schepping van Adam of met de zondeval? Zou het kunnen dat Adam en Eva een lange tijd in het paradijs verbleven en veel kinderen kregen, en dat pas na de zondeval de jaartelling begon?

Antwoord

Het is niet bekend hoe lang Adam en Eva in het paradijs verbleven voor de zondeval, maar verschillende creationisten geloven dat het niet heel lang geduurd heeft. God gaf Adam en Eva namelijk de opdracht om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. Dat gebod zouden ze voor de zondeval gewoon opgevolgd hebben, ze waren God immers nog niet ongehoorzaam geweest. Omdat Adam en Eva ook ‘zeer goed’ geschapen waren, en dus geen lichamelijke gebreken hadden, was het voor Eva vast niet moeilijk om zwanger te worden.

Stel nu dat Eva al een kind had voor de zondeval. Dan zouden die in het paradijs moeten zijn gebleven, maar daar wordt geen melding van gemaakt. Bovendien zouden eventuele kinderen dan alsnog de zondvloed niet overleefd hebben. Of die kinderen hadden uiteindelijk ook allemaal individueel dezelfde zonde begaan, maar ook dat wordt niet in de Bijbel genoemd. Bovendien: als ze niet zelf gezondigd hadden én niet in het paradijs verbleven, werden die kinderen dan gestraft voor de zonden van hun ouders?

Het is dus logischer om aan te nemen dat Adam en Eva maar heel kort, in de orde van dagen, in het paradijs zijn geweest. De zondeval vond plaats voordat Eva zwanger werd of (in elk geval) voordat ze een kind kreeg. Pas na de zondeval noemt Adam zijn vrouw Eva, omdat ze de moeder van alle levenden is. Dat impliceert dat alle kinderen na de zondeval zijn geboren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, 2017, Wanneer begon de jaartelling?, Weet 47: 49.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!